Belá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9350
2 George 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (Flash) 9- (PP)   10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (Flash),  9- (PP),  9100
3 DVOR100 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 8+/9- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  8+/9- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8600
4 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 8 (RP) 7+ (OS)     10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  7625
5 kmocho 10 (PP) 8a+ (PP) 9/9+ (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+/9- (Flash)     10 (PP),  8a+ (PP),  9/9+ (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7400
6 krhlo 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7325
7 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6925
8 Bart_Simpson 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6400
9 Kufic 9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6150
10 KnedloVepro 9 (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6- (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6- (OS),  6075
11 poloncok97 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (RP) 9 (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (RP),  5700
12 edo 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (RP) 8 (PP)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (RP),  8 (PP),  4950
13 Jonatan 9/9+ (PP) 9 (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6+ (OS)       9/9+ (PP),  9 (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6+ (OS),  4800
14 oliv 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  4750
15 unko 8+ (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 8+ (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4725
16 svrco 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RK) 8+ (OS)           10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RK),  8+ (OS),  4575
17 masko 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)           9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  4475
18 kyslik 8 (RP) 7+/8- (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 8 (RP),  7+/8- (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4350
19 Fidas 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (RP) 7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (RP),  4325
20 JankoS 7+/8- (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 7+/8- (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4250
21 Sveco 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4225
22 Robo_L 10+/11- (PP) 10 (PP) 9 (OS) 9 (PP)             10+/11- (PP),  10 (PP),  9 (OS),  9 (PP),  4075
23 mator 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+ (Flash)           9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+ (Flash),  4025
24 Filip74 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP) 4+ (OS) 7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  4+ (OS),  3850
25 tiri 9/9+ (PP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4 (OS)     9/9+ (PP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4 (OS),  3800
26 Ryzoto 7+ (RK) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (PP) 5 (OS) 7+ (RK),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (PP),  5 (OS),  3675
27 Buco 10 (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 8 (Flash)             10 (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  8 (Flash),  3650
28 janino 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (Flash) 6+ (OS)         8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  3600
29 šošon 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (Flash) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (GP) 4 (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (Flash),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (GP),  4 (OS),  3550
30 petuli 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP)         8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  3450
31 revo 7+ (AF) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (TR) 4+ (PP) 7+ (AF),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (TR),  4+ (PP),  3450
32 rmnbhl 8+/9- (PP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (OS)         8+/9- (PP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  3400
33 Ado 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (OS) 8 (PP)             9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (OS),  8 (PP),  3300
34 matoo 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  3300
35 petra 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7- (OS)           8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7- (OS),  3250
36 Onndro 9+ (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)             9+ (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2950
37 Lampus 9/9+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS)           9/9+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  2950
38 Peder M 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS)           8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  2900
39 :o) 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (OS)               10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (OS),  2875
40 lilazuzu 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  2725
41 El paciente 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2675
42 helljohn 7+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2650
43 Belayer 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
44 struk 7+ (PP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7+ (PP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
45 Variant 9 (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS)               9 (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  2400
46 Sutvajka 7+ (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (RP) 6+ (RP)           7+ (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (RP),  6+ (RP),  2375
47 Adolezcent 9/9+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (Flash)               9/9+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (Flash),  2275
48 samoT 10 (PP) 10- (PP)                 10 (PP),  10- (PP),  2150
49 Timco 7 (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)     7 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2000
50 mms 7-/7 (TR) 6+ (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR)         7-/7 (TR),  6+ (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  2000
51 jxxw 6+ (OS) 6+ (AF) 6 (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6+ (AF),  6 (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1950
52 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  1875
53 nuto 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1850
54 Fili_P 7 (AF) 6+ (Flash) 6 (PP) 6- (OS) 5+ (RP) 4 (OS) 4 (OS)       7 (AF),  6+ (Flash),  6 (PP),  6- (OS),  5+ (RP),  4 (OS),  4 (OS),  1825
55 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1800
56 &rej 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
57 kurko 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)               7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  1625
58 vrana 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
59 pulec 7 (RK) 7- (TR) 6+ (OS) 6- (RK)             7 (RK),  7- (TR),  6+ (OS),  6- (RK),  1550
60 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1550
61 MartinK 8+/9- (PP) 8 (RP)                 8+/9- (PP),  8 (RP),  1500
62 sivak 7/7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7/7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1475
63 MS 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1450
64 Francuz 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1450
65 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
66 bárt 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash)               7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  1250
67 viva 7 (Flash) 7- (PP) 6- (Flash)               7 (Flash),  7- (PP),  6- (Flash),  1200
68 túška 10+/11- (PP)                   10+/11- (PP),  1175
69 Jurek 6+ (TR) 4+ (TR) 4 (PP) 4 (TR) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP) 3+ (TR)   6+ (TR),  4+ (TR),  4 (PP),  4 (TR),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  3+ (TR),  1135
70 juraaj 6+ (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (RP)         6+ (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (RP),  1100
71 MarosKl 6+ (RP) 6 (RP) 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP)         6+ (RP),  6 (RP),  4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  1100
72 ital 7+ (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)               7+ (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1075
73 matej 7+ (TR) 6+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)             7+ (TR),  6+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1050
74 Babrak 7 (OS) 6 (OS) 6- (OS)               7 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1050
75 JuroM 6+ (OS) 6 (OS) 5 (Flash) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  5 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1050
76 papen1 6- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)   6- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1025
77 Leelloo 5 (TR) 4+ (AF) 4+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   5 (TR),  4+ (AF),  4+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1025
78 rafoo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (TR) 4 (OS)             6+ (RP),  6 (RP),  6- (TR),  4 (OS),  1000
79 Dusan 7+ (RP) 6+ (RP)                 7+ (RP),  6+ (RP),  925
80 Jonzer 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  910
81 major 9 (PP)                   9 (PP),  900
82 Dobrotka 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  900
83 PooH 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  900
84 Draper 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  860
85 HujosH 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (PP) 4 (PP) 4 (OS) 3+ (Flash) 3 (Flash)   4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (PP),  4 (PP),  4 (OS),  3+ (Flash),  3 (Flash),  860
86 ;-) 9- (PP)                   9- (PP),  850
87 Tomas 7 (PP) 6+ (PP)                 7 (PP),  6+ (PP),  850
88 Sandy 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)     4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  775
89 tomasso 7 (PP) 6- (PP)                 7 (PP),  6- (PP),  750
90 kača_C 7- (PP) 6- (RP)                 7- (PP),  6- (RP),  700
91 kurapedro 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (AF) 4 (OS) 3 (OS)         4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (AF),  4 (OS),  3 (OS),  625
92 adamkaniak 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
93 Adam3 7+/8- (PP)                   7+/8- (PP),  600
94 marmot 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
95 Carbon 4+ (TR) 4 (TR) 4 (AF) 4 (TR) 4 (TR)           4+ (TR),  4 (TR),  4 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  550
96 Tomish 7 (OS)                   7 (OS),  500
97 NahorachFUCI 7 (AF)                   7 (AF),  500
98 katana 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
99 Larra 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP) 3 (OS)           4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  3 (OS),  475
100 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
101 Branik 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  450
102 janau 6- (PP) 4+ (OS) 3+ (OS)               6- (PP),  4+ (OS),  3+ (OS),  435
103 Misaen 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  385
104 Kubo Kubíček 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
105 FunThomas 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)             4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  325
106 Lia 4+ (RP) 4 (RP) 3+ (RP) 3 (RP)             4+ (RP),  4 (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  310
107 majci 6- (TR)                   6- (TR),  250
108 Naro 6- (OS)                   6- (OS),  250
109 stevo56 6- (RP)                   6- (RP),  250
110 mr.jozin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
111 Patka 4 (AF) 4 (TR)                 4 (AF),  4 (TR),  200
112 matoh 4+ (PP) 3+ (PP)                 4+ (PP),  3+ (PP),  185
113 drejka 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
114 Zabiacik 4+ (OS)                   4+ (OS),  150
115 Lakas 4 (OS)                   4 (OS),  100