Belá

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 aceman 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9350
2 George 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (Flash) 9- (PP)   10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (Flash),  9- (PP),  9100
3 DVOR100 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 8+/9- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  8+/9- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8600
4 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 8 (RP) 7+ (OS)     10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  8 (RP),  7+ (OS),  7625
5 kmocho 10 (PP) 8a+ (PP) 9/9+ (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+/9- (Flash)     10 (PP),  8a+ (PP),  9/9+ (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7400
6 krhlo 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (RP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (RP),  7000
7 edo 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (RP) 8 (PP)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (RP),  8 (PP),  4950
8 Jonatan 9/9+ (PP) 9 (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 6+ (OS)       9/9+ (PP),  9 (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  6+ (OS),  4800
9 oliv 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 8+ (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  4750
10 Kufic 8+ (PP) 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (Flash)     8+ (PP),  8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  4700
11 svrco 10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (RK) 8+ (OS)           10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (RK),  8+ (OS),  4575
12 Bart_Simpson 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4550
13 masko 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)           9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  4475
14 JankoS 7+/8- (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 7+/8- (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  4250
15 Fidas 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4225
16 Sveco 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4225
17 mator 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+ (Flash)           9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+ (Flash),  4025
18 tiri 9/9+ (PP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 4 (OS)     9/9+ (PP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4 (OS),  3800
19 kyslik 8 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)   8 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
20 Buco 10 (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 8 (Flash)             10 (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  8 (Flash),  3650
21 janino 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (Flash) 6+ (OS)         8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  3600
22 Hríbik 10+/11- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)           10+/11- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3575
23 šošon 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (Flash) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (GP) 4 (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (Flash),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (GP),  4 (OS),  3550
24 petuli 8+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP)         8+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  3450
25 matoo 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  3300
26 Ado 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (OS) 8 (PP)             9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (OS),  8 (PP),  3300
27 petra 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7- (OS)           8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7- (OS),  3250
28 Onndro 9+ (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 7 (OS)             9+ (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  7 (OS),  2950
29 Lampus 9/9+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (OS)           9/9+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  2950
30 :o) 10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (OS)               10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (OS),  2875
31 JoLo 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+/8- (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+/8- (OS),  2850
32 lilazuzu 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  2725
33 poloncok97 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (PP) 4+ (OS)         8+ (PP),  7+/8- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (PP),  4+ (OS),  2700
34 El paciente 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)               9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  2675
35 helljohn 7+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2650
36 Filip74 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)       7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  2650
37 Belayer 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2600
38 revo 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (TR) 4+ (PP) 4 (RP) 3+ (PP) 7- (RP),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (TR),  4+ (PP),  4 (RP),  3+ (PP),  2560
39 struk 7+ (PP) 7+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7+ (PP),  7+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
40 Variant 9 (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS)               9 (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  2400
41 KnedloVepro 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6- (OS)           7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6- (OS),  2300
42 Adolezcent 9/9+ (PP) 8+ (Flash) 7+/8- (Flash)               9/9+ (PP),  8+ (Flash),  7+/8- (Flash),  2275
43 samoT 10 (PP) 10- (PP)                 10 (PP),  10- (PP),  2150
44 unko 7+ (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           7+ (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2125
45 rmnbhl 7+/8- (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+ (OS)             7+/8- (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+ (OS),  1900
46 Patilla 8+/9- (PP) 7+ (OS) 7 (Flash)               8+/9- (PP),  7+ (OS),  7 (Flash),  1875
47 nuto 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1850
48 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1800
49 Peder M 8+ (PP) 7+/8- (Flash) 6+ (OS)               8+ (PP),  7+/8- (Flash),  6+ (OS),  1700
50 Ryzoto 7 (RP) 6- (PP) 6- (PP) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   7 (RP),  6- (PP),  6- (PP),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
51 &rej 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
52 kurko 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)               7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  1625
53 vrana 6+ (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS) 6+ (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
54 pulec 7 (RK) 7- (TR) 6+ (OS) 6- (RK)             7 (RK),  7- (TR),  6+ (OS),  6- (RK),  1550
55 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1550
56 sivak 7/7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7/7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1475
57 Francuz 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS)             7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  1450
58 MS 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1450
59 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
60 bárt 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash)               7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  1250
61 viva 7 (Flash) 7- (PP) 6- (Flash)               7 (Flash),  7- (PP),  6- (Flash),  1200
62 túška 10+/11- (PP)                   10+/11- (PP),  1175
63 juraaj 6+ (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (RP)         6+ (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (RP),  1100
64 Jurek 6+ (TR) 4+ (TR) 4 (PP) 4 (TR) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP) 4 (PP)     6+ (TR),  4+ (TR),  4 (PP),  4 (TR),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1100
65 ital 7+ (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)               7+ (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1075
66 matej 7+ (TR) 6+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)             7+ (TR),  6+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1050
67 JuroM 6+ (OS) 6 (OS) 5 (Flash) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  5 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1050
68 Babrak 7 (OS) 6 (OS) 6- (OS)               7 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1050
69 papen1 6- (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS)   6- (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1025
70 Leelloo 5 (TR) 4+ (AF) 4+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   5 (TR),  4+ (AF),  4+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1025
71 rafoo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (TR) 4 (OS)             6+ (RP),  6 (RP),  6- (TR),  4 (OS),  1000
72 Sutvajka 7 (RP) 7- (RP)                 7 (RP),  7- (RP),  950
73 Jonzer 6- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  910
74 PooH 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  900
75 major 9 (PP)                   9 (PP),  900
76 Dobrotka 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  900
77 Draper 6- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  860
78 ;-) 9- (PP)                   9- (PP),  850
79 Tomas 7 (PP) 6+ (PP)                 7 (PP),  6+ (PP),  850
80 tomasso 7 (PP) 6- (PP)                 7 (PP),  6- (PP),  750
81 kača_C 7- (PP) 6- (RP)                 7- (PP),  6- (RP),  700
82 kurapedro 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (AF) 4 (OS) 3 (OS)         4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (AF),  4 (OS),  3 (OS),  625
83 adamkaniak 7+/8- (OS)                   7+/8- (OS),  600
84 marmot 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
85 Carbon 4+ (TR) 4 (TR) 4 (AF) 4 (TR) 4 (TR)           4+ (TR),  4 (TR),  4 (AF),  4 (TR),  4 (TR),  550
86 Tomish 7 (OS)                   7 (OS),  500
87 NahorachFUCI 7 (AF)                   7 (AF),  500
88 Larra 4+ (RP) 4 (RP) 4 (RP) 4 (RP) 3 (OS)           4+ (RP),  4 (RP),  4 (RP),  4 (RP),  3 (OS),  475
89 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
90 janau 6- (PP) 4+ (OS)                 6- (PP),  4+ (OS),  400
91 Misaen 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)             4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  385
92 Kubo Kubíček 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
93 Lia 4+ (RP) 4 (RP) 3+ (RP) 3 (RP)             4+ (RP),  4 (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  310
94 HujosH 4 (OS) 4 (OS) 4 (PP)               4 (OS),  4 (OS),  4 (PP),  300
95 majci 6- (TR)                   6- (TR),  250
96 stevo56 6- (RP)                   6- (RP),  250
97 Naro 6- (OS)                   6- (OS),  250
98 mr.jozin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
99 Patka 4 (AF) 4 (TR)                 4 (AF),  4 (TR),  200
100 matoh 4+ (PP) 3+ (PP)                 4+ (PP),  3+ (PP),  185
101 Zabiacik 4+ (OS)                   4+ (OS),  150
102 drejka 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
103 Lakas 4 (OS)                   4 (OS),  100