Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 11- (PP) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8b (OS),  8b (OS),  11- (PP),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  8c (PP),  8c (PP),  12215
2 kurko 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10 (PP) 11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10 (PP),  11595
3 vava 8b+ (PP) 8b+ (PP) 7c+/8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  7c+/8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  11105
4 stygian 8c (PP) 8B+ (Solo) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8c (PP),  8B+ (Solo),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  11100
5 pavel4000 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  10870
6 Robo_L 8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 9+ (OS) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  9+ (OS),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10823
7 rici 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10705
8 Hríbik 10+/11- (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 10+/11- (PP),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  10695
9 Jonatan 8a (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a+ (PP) 9 (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  8a+ (PP),  9 (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10621
10 kmeto 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  10435
11 tomaso 7c+ (OS) 10- (PP) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 7c+ (OS),  10- (PP),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  10423
12 samoT 5.13c (OS) 8b+/8c (PP) 5.13a (OS) 5.13a (OS) 5.13b (Flash) 8a (PP) 9+ (RP) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7a (OS) 5.13c (OS),  8b+/8c (PP),  5.13a (OS),  5.13a (OS),  5.13b (Flash),  8a (PP),  9+ (RP),  7a+ (OS),  8+ (OS),  7a (OS),  10303
13 Hrubo 7c+ (OS) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (OS),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10280
14 Onndro 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10235
15 Dzano 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10180
16 kmocho 10 (PP) 10- (PP) 8a (RP) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 10 (PP),  10- (PP),  8a (RP),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10158
17 Adolezcent 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7b+ (OS) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7b+ (OS),  10146
18 mator 7c (OS) Xb (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) Xa (OS) 9+ (PP) 7c (OS),  Xb (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  Xa (OS),  9+ (PP),  10020
19 KACIatko 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9/9+ (Flash) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9/9+ (Flash),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  9988
20 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 5.13a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  5.13a (PP),  7c+ (PP),  9928
21 misko 8b+/8c (PP) 8a (OS) 8a+/8b (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) IXc (OS) 8+ (OS) 9- (PP) Xa (PP) 8b+/8c (PP),  8a (OS),  8a+/8b (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  IXc (OS),  8+ (OS),  9- (PP),  Xa (PP),  9915
22 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9890
23 humpi V12 (Solo) V10 (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) V9 (Flash) 7C+ (Solo) V12 (Solo),  V10 (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  V9 (Flash),  7C+ (Solo),  9862
24 buzo 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9838
25 Ado 9+/10- (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9675
26 Buco 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9- (Flash) 7c (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9- (Flash),  7c (PP),  9638
27 DVOR100 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9515
28 tiri 9 (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9345
29 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  9294
30 Zavaky 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7B (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7B (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  9290
31 Mardrex 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9260
32 ryso 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9226
33 major 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9223
34 Oli 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9150
35 Belayer 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9136
36 sivak 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  9019
37 masko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  8997
38 PatrikP 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  8988
39 exman 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (RP) 9/9+ (RK) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (RP),  9/9+ (RK),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  8921
40 JoLo 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8749
41 MartinK 9+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8708
42 Petrus 7c+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9/9+ (RK) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9/9+ (RK),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8695
43 Peder M 9+/10- (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8660
44 strasiak 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8659
45 Cyril 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8653
46 -erik- 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8640
47 ostiepok 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8605
48 planci 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8478
49 Tomas 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8455
50 playde 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8418
51 túška 8A (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8A (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8356
52 Edgar 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (PP) 6C+ (Solo) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (PP),  6C+ (Solo),  8250
53 Brano 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 7b (PP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  7b (PP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8243
54 kekel 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  8175
55 krhlo 9 (PP) 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8143
56 lajchy 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7a (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7a (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8106
57 aladin 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8095
58 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8023
59 fonzy 8 (OS) 7a (OS) 7c+ (AF) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (OS),  7a (OS),  7c+ (AF),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7975
60 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7925
61 oliv 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7905
62 Frodo 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  7904
63 elwys 9+ (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 9+ (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7853
64 Pao Tao 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7841
65 šošon 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7750
66 adamkaniak 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7750
67 RoboK 9+ (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 9+ (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7735
68 Kvaso 9+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 8- (PP) 9+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  8- (PP),  7625
69 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  7623
70 svanty 9- (PP) 9- (PP) 7a/7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (RP) 7a (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7a/7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7a (RP),  7a (RP),  7618
71 Jacob 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 6c+/7a (RP) 7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  6c+/7a (RP),  7575
72 tuharek 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7565
73 poloncok97 7a (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 7a (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7430
74 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (PP) 8+ (RP) 7a+ (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7b+ (PP),  7a (OS),  7b (PP),  8+ (RP),  7a+ (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7400
75 Certo 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7320
76 liuu 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (TR) 6b+ (OS) 8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8+ (TR),  6b+ (OS),  7305
77 Ja-Kub 7c (RP) 7c (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 6C (OS) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 6c (PP) 7+ (RP) 7c (RP),  7c (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  6C (OS),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6c (PP),  7+ (RP),  7300
78 johniiik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (RP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (RP),  7290
79 robo 8- (OS) 6C+ (OS) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 7A (Solo) 6C (Solo) 8- (OS),  6C+ (OS),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  7A (Solo),  6C (Solo),  7246
80 Kitty 7a (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 7a (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7215
81 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7183
82 jeepo 8+ (RP) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8+ (RP),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7150
83 krap 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7- (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7- (OS),  7115
84 pucoo 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  7115
85 Sveco 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 7+/8- (Flash) 8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7+/8- (Flash),  7083
86 Smatko 9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7065
87 karabaster 7a (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 7a (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  7059
88 Kec 8 (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c/6c+ (Flash) 8- (PP) 8 (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c/6c+ (Flash),  8- (PP),  7053
89 bezo 6C+ (OS) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6C+ (OS),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  7043
90 Bart_Simpson 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7005
91 MS 8+ (PP) 8+ (PP) 7a (RP) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7a (RP),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  8- (PP),  7004
92 Slumber 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6975
93 palopalica 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS)   8+/9- (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6965
94 petra 9- (PP) 8+/9- (RP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 9- (PP),  8+/9- (RP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6964
95 tirak 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) WI5 (OS) 7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  WI5 (OS),  6943
96 ViKotul 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6B+ (OS) 6b (OS) 6B (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6B+ (OS),  6b (OS),  6B (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6908
97 janino 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6880
98 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6700
99 Milosh 8- (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6630
100 kyslik 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6590
101 Durman 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  6515
102 Zuzka_Sivka 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6455
103 Kufic 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6440
104 chorche 7+ (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6403
105 kača_C 7a+ (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6C (Solo) 6b (Flash) 6B (Flash) 7a+ (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6C (Solo),  6b (Flash),  6B (Flash),  6402
106 katana 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 8- (TR) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  8- (TR),  6c (PP),  6c (PP),  6378
107 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  6323
108 mada 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6C (Solo) 6c (PP) 6C (Solo) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6C (Solo),  6c (PP),  6C (Solo),  6273
109 Alfonz 8a (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP)     8a (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6253
110 Dusanbe 10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP)           10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  6225
111 Bilmo 8+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 8- (TR) 6C (Solo) 8- (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 8+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  8- (TR),  6C (Solo),  8- (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  6088
112 Majus 7A+ (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7A+ (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6065
113 Patilla 5.12c (PP) 8+/9- (PP) 7+ (OS) V6 (Solo) 7 (Flash) 5.10c (PP) V4 (Solo) V4 (Solo) V4 (Solo) V2 (Solo) 5.12c (PP),  8+/9- (PP),  7+ (OS),  V6 (Solo),  7 (Flash),  5.10c (PP),  V4 (Solo),  V4 (Solo),  V4 (Solo),  V2 (Solo),  6023
114 adamk 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  5845
115 korman 8 (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 8 (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5808
116 Filip74 8- (PP) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 6a+ (Flash) 8- (PP),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  6a+ (Flash),  5732
117 Psheno23 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 5c+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  5c+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5475
118 Dada 8 (TR) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (TR),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5441
119 matejs 8- (PP) 6b (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 8- (PP),  6b (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5355
120 Zuzik 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 6b (PP) 7 (PP) 6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  6b (PP),  7 (PP),  5339
121 ital M5 (OS) M7 (PP) M4+ (OS) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6+ (OS) WI3+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) M5 (OS),  M7 (PP),  M4+ (OS),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6+ (OS),  WI3+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  5330
122 helljohn 8- (RP) 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5325
123 Smuel 8- (Flash) 8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6+ (Flash) 8- (Flash),  8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  6+ (Flash),  5299
124 fred 8 (TR) 8 (TR) 8 (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 8 (TR),  8 (TR),  8 (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  5275
125 peter.L 8- (PP) 7+ (PP) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 8- (PP),  7+ (PP),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  5250
126 Wander 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5070
127 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+ (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5053
128 manet 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5000
129 Matusmatus 7+ (OS) 7 (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4980
130 karolk WI5 (OS) WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) WI5 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  WI5 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4955
131 Fidas 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  4905
132 unko 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4903
133 mojzoo 6a (OS) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4870
134 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4839
135 tinbuktu 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6b (PP) 6b (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6c+ (TR),  6c+ (TR),  6b (PP),  6b (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4820
136 bárt 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  4727
137 Dollym 6c+ (PP) 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 7- (RP) 6a+ (PP) 7- (PP) 5b (OS) 5b (OS) 6 (PP) 6c+ (PP),  7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  7- (RP),  6a+ (PP),  7- (PP),  5b (OS),  5b (OS),  6 (PP),  4725
138 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 7 (Solo) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (Solo) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Solo),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (Solo),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  4720
139 pepan 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4610
140 suflik1 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (TR) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (PP),  7 (TR),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  4500
141 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
142 marmot M6+ (OS) M5+ (OS) 6c+ (RP) M5 (OS) M5 (OS) 6a+ (OS) M4 (OS)       M6+ (OS),  M5+ (OS),  6c+ (RP),  M5 (OS),  M5 (OS),  6a+ (OS),  M4 (OS),  4475
143 vyktor 7-/7 (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 7-/7 (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  4471
144 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
145 janau 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6a+ (PP) 6 (OS) 5C (OS) 6A (Solo) 6a (PP) 6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6a+ (PP),  6 (OS),  5C (OS),  6A (Solo),  6a (PP),  4435
146 Matik 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  4186
147 Danulienka 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Flash) 5B (Flash) 5 (Solo) 4B (Flash) 6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Flash),  5B (Flash),  5 (Solo),  4B (Flash),  4156
148 smok 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5C (Solo) 5 (Solo) 6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5C (Solo),  5 (Solo),  4145
149 Braobaob 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7A (Solo)           9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7A (Solo),  4100
150 skyd 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Solo)   6C (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Solo),  4095
151 Spider 6a (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5b (OS) 5a (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6a (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5b (OS),  5a (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4065
152 Radoslaf 8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP)             8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  4050
153 matoo M4 (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) M4 (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  4045
154 MacoMT 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (AF) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  7- (AF),  4010
155 MsMarulik 7- (Flash) M5 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  M5 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4003
156 blxa 7- (OS) 7 (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5 (Flash) 6 (TR) 4 (OS) 7- (OS),  7 (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5 (Flash),  6 (TR),  4 (OS),  3968
157 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6+ (TR) 5c+ (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6+ (TR),  5c+ (TR),  3875
158 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3865
159 Lela 8 (OS) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP)           8 (OS),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  3770
160 VladoClimb_LV 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7 (AF) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  7 (AF),  3767
161 vrana 6+ (OS) WI4 (PP) 6- (OS) 5+ (OS) WI3+ (PP) WI4 (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  WI4 (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  WI3+ (PP),  WI4 (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3690
162 rafoo 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  3685
163 JohnyB 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3658
164 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6- (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6- (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (RP),  3560
165 brano123 7 (TR) 7- (PP) 7 (TR) 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6+ (TR) 5+ (Flash) 5 (Flash) 6- (PP) 7 (TR),  7- (PP),  7 (TR),  7-/7 (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6+ (TR),  5+ (Flash),  5 (Flash),  6- (PP),  3506
166 Saeculum 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  3365
167 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
168 papen1 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
169 MalaPitBull 6B (Solo) 6A (Solo) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (RP) 5+ (Flash) 6- (RP) 5 (Flash) 5 (Flash) 6B (Solo),  6A (Solo),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (RP),  5+ (Flash),  6- (RP),  5 (Flash),  5 (Flash),  3307
170 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  3065
171 vlado83 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2970
172 mkudela 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP)   7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  2970
173 viva 9- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 6+ (OS) 6 (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6+ (OS),  6 (PP),  2870
174 Bic0 7- (PP) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 7- (PP),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  2864
175 ivo 7b (PP) 7a+ (PP) 6b+ (OS) 6a+ (OS)             7b (PP),  7a+ (PP),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  2840
176 Draper 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) IV (OS) 5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  IV (OS),  2830
177 Sokninth 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5 (Flash) 5 (Flash) 4 (OS) 5+ (PP) 6- (TR) 5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5 (Flash),  5 (Flash),  4 (OS),  5+ (PP),  6- (TR),  2826
178 MiroV 6+/7- (OS) 6 (OS) 7- (RK) 7- (RK) 5 (OS) 4+ (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP)   6+/7- (OS),  6 (OS),  7- (RK),  7- (RK),  5 (OS),  4+ (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  2815
179 adi 8- (OS) 8 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash)             8- (OS),  8 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  2746
180 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
181 Robin 8b (PP) 8- (OS) 7+ (OS)               8b (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  2615
182 jollyeljoker 6+ (Flash) 6A (Solo) 6A (Solo) 6 (Flash) 6+ (PP) 5C (Solo) 5+ (Flash)       6+ (Flash),  6A (Solo),  6A (Solo),  6 (Flash),  6+ (PP),  5C (Solo),  5+ (Flash),  2484
183 zofo 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4+ (Flash) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4+ (Flash),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  2428
184 jankmet 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Flash) 5A (Flash) 5B (Solo) 5A (Solo) 3 (Flash)     6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Flash),  5A (Flash),  5B (Solo),  5A (Solo),  3 (Flash),  2334
185 Leelloo 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4- (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  2295
186 Cookie 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
187 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  2095
188 KasarM 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS) 4- (OS) 5- (PP) 5+ (TR) 5- (TR) 4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  4- (OS),  5- (PP),  5+ (TR),  5- (TR),  2090
189 Ember 10-/10 (PP) 9+/10- (PP)                 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  2075
190 nof 5 (OS) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 3+ (OS) 5+ (TR) 4+ (PP) 4+ (PP) 5 (TR) 5 (OS),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  3+ (OS),  5+ (TR),  4+ (PP),  4+ (PP),  5 (TR),  2000
191 vilko 7C/7C+ (Solo)                   7C/7C+ (Solo),  1975
192 Misaen 6+ (TR) 6- (RP) 6 (TR) 4 (OS) 5- (RP) 3+ (OS) 4+ (RP) 4+ (RP) 5- (TR) 4 (RP) 6+ (TR),  6- (RP),  6 (TR),  4 (OS),  5- (RP),  3+ (OS),  4+ (RP),  4+ (RP),  5- (TR),  4 (RP),  1950
193 Rados 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (PP)               8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (PP),  1925
194 thien 6- (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 4+ (Flash) 5 (TR) 5- (TR) 4 (RP)   6- (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  4+ (Flash),  5 (TR),  5- (TR),  4 (RP),  1899
195 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
196 Smatus 7c (Flash) 8+/9- (PP)                 7c (Flash),  8+/9- (PP),  1753
197 Julo 7+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)           7+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  1740
198 mates8 9-/9 (PP) 7b+ (PP)                 9-/9 (PP),  7b+ (PP),  1725
199 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
200 Erulda 6+ (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (RP)             6+ (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (RP),  1690
201 Dadko 8+ (OS) 8- (OS)                 8+ (OS),  8- (OS),  1690
202 Rajko 7- (OS) 5 (OS) 6- (RP) 4 (OS) 5 (PP)           7- (OS),  5 (OS),  6- (RP),  4 (OS),  5 (PP),  1640
203 p51 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (A0)             5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (A0),  1505
204 Maty_želovčan 7 (RP) 6 (OS) 6+ (RP)               7 (RP),  6 (OS),  6+ (RP),  1305
205 martyn 7- (Flash) 5+ (OS) 6 (Flash)               7- (Flash),  5+ (OS),  6 (Flash),  1226
206 Zuzana94 4+ (OS) 5+ (PP) 5- (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (PP) 4 (PP)       4+ (OS),  5+ (PP),  5- (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1195
207 Amastan 7-/7 (OS) 4c (OS) 5 (Flash)               7-/7 (OS),  4c (OS),  5 (Flash),  1193
208 zivel 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  1090
209 Larra 4 (OS) 5b (TR) 5b (TR) 4c (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)     4 (OS),  5b (TR),  5b (TR),  4c (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1070
210 Patka 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR)