'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8a+/8b (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b+/8c (PP) 8a/8a+ (OS) 8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8a+/8b (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8a+ (OS),  8b+/8c (PP),  8a/8a+ (OS),  12143
2 Robo_L 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 10+ (RP) 10+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  10+ (RP),  10+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  11900
3 kubo 8c+ (PP) 8c+ (PP) 8a+/8b (OS) 8c (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8c+ (PP),  8c+ (PP),  8a+/8b (OS),  8c (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  11825
4 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8b (PP),  11376
5 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c/7c+ (OS) 8a+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c/7c+ (OS),  8a+ (PP),  11300
6 Jonatan 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  11105
7 pavel4000 11- (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a+ (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 10- (PP) 11- (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a+ (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  10- (PP),  11079
8 stygian 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  10850
9 Buco 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (RP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (RP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10765
10 Hríbik 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10725
11 buzo 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10713
12 Ostriak 11- (PP) 10+ (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 11- (PP),  10+ (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10593
13 kmeto 10+/11- (PP) 10/10+ (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 10+/11- (PP),  10/10+ (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  10410
14 Hrubo 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  10390
15 aceman 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10255
16 Dzano 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10245
17 Ado 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 7c (OS) 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7C (Solo) 7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  7c (OS),  8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7C (Solo),  10120
18 kmocho 10 (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 10 (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  10095
19 tomaso 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) V11 (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  V11 (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  10056
20 rici 10- (PP) 8A/8A+ (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) Xa (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  8A/8A+ (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  Xa (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9915
21 Adolezcent 8A+ (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  9906
22 Dusanbe 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9900
23 humpi 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9759
24 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  9728
25 Robin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (RP) 9+ (PP) 9-/9 (Flash) 7c (PP) 8+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+ (RP),  9+ (PP),  9-/9 (Flash),  7c (PP),  8+ (OS),  9723
26 tiri 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9640
27 Belayer 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9558
28 wargi 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9515
29 Cyril 8A+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9400
30 Edgar 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 10-/10 (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  9345
31 Zavaky 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9306
32 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9300
33 DVOR100 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9295
34 Peder M 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (RP) 9- (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (RP),  9- (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9286
35 PatrikP 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9268
36 sivak 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (RP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (RP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9173
37 ryso 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 8/8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  8/8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  9088
38 Oli 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9050
39 edo 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  9046
40 Alfonz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  9038
41 lilazuzu 7b+ (OS) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (OS),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  9005
42 Petrus 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8991
43 Mardrex 9+/10- (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9+/10- (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8893
44 masko 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8879
45 yoghurt 8a (OS) 7C (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 8a (OS),  7C (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8848
46 MartinK 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 8+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) Xa (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9+/10- (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  8+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  Xa (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8843
47 -erik- 7b+ (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8815
48 Brano 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 8+ (OS) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  8+ (OS),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8790
49 lajchy 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8770
50 Frodo 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8755
51 Zuraz 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8720
52 major 7c (Flash) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7c (Flash),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8659
53 krhlo 7b (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8630
54 poloncok97 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8620
55 Braobaob 8a (PP) 9+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 8a (PP),  9+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8581
56 kondor 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8568
57 RoboK 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 8 (RP) 7A (Solo)   9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  8 (RP),  7A (Solo),  8446
58 Tomas 8+/9- (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+/9- (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8435
59 tuharek 9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8410
60 LukasPP 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8313
61 kuboo 9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8298
62 Slumber 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8290
63 janino 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  8275
64 filip 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8253
65 fonzy 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  8220
66 krap 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8113
67 Xel'Naga 10- (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 10- (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8090
68 rasko 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (RP) 6c+ (OS) 8- (OS) 7a+ (RP) 8+ (RP) 7a+ (PP) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (RP),  6c+ (OS),  8- (OS),  7a+ (RP),  8+ (RP),  7a+ (PP),  8090
69 Jacob 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8053
70 oliv 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  8038
71 JoLo 9- (Flash) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 9- (Flash),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8026
72 Durman 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 7b (PP) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  7b (PP),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7900
73 Smatko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  7840
74 Kvaso 9- (RP) 7b+ (PP) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 9- (RP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7833
75 Smuel 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  7816
76 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  7798
77 karabaster 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7730
78 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7708
79 svanty 7a (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 7a (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  7698
80 pucoo 9 (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 9 (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  7698
81 Kufic 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7691
82 KnedloVepro 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  7668
83 Alchymista 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7650
84 mikkel 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 6c (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  6c (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7641
85 petom 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7640
86 petuli 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7625
87 Sofi 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6C+ (OS) 6c+ (OS) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6C+ (OS),  6c+ (OS),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  7596
88 Lubosnik 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (Solo),  7575
89 Bart_Simpson 8 (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  7380
90 adamk 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7373
91 Dollym 8 (OS) 7a+ (Flash) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 8 (OS),  7a+ (Flash),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  7347
92 mator 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8-/8 (OS) VIIIc (OS) IXb (RP) 8 (PP) 7-/7 (OS) VIIIc (RP) VIIb (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8-/8 (OS),  VIIIc (OS),  IXb (RP),  8 (PP),  7-/7 (OS),  VIIIc (RP),  VIIb (OS),  7340
93 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 8- (Flash) 8 (Flash),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  8- (Flash),  7337
94 petra 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7323
95 MS 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 6c (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  6c (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7309
96 Renca V7 (Solo) V7 (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) V7 (Solo),  V7 (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7250
97 Lampus 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7245
98 tirak 8- (OS) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7225
99 DuroM 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7171
100 matejs 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7165
101 kyslik 9- (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 6c+ (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 9- (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  6c+ (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7110
102 mojo 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 8/8+ (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7045
103 Matusmatus 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6960
104 Rado666 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6945
105 šošon 7a (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7a (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6816
106 bezo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6806
107 mada 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6C (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6C (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6793
108 marmot 8- (OS) 8- (OS) M6+ (OS) 8 (RP) M6 (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) M7 (RP) 7+/8- (RP) 8 (AF) 8- (OS),  8- (OS),  M6+ (OS),  8 (RP),  M6 (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  M7 (RP),  7+/8- (RP),  8 (AF),  6753
109 Zuzka_Sivka 6c (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6723
110 Filip74 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  6593
111 Sveco 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6c (RP) 6c (RP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7 (Flash) 6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6c (RP),  6c (RP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7 (Flash),  6578
112 playde 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) WI5 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  WI5 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6560
113 dewpZA 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6535
114 Pao Tao 8- (OS) 8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 8- (OS),  8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6449
115 korman 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6393
116 johniiik 9- (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (Flash) 7 (PP) 6B (Solo) 9- (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (Flash),  7 (PP),  6B (Solo),  6333
117 unko 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6c (RP) 6c (RP) 6a+ (OS) 6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6c (RP),  6c (RP),  6a+ (OS),  6328
118 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6300
119 katana 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 7+ (Flash) 8- (TR) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  7+ (Flash),  8- (TR),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6191
120 jeepo 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6146
121 davidNO 8-/8 (PP) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8-/8 (PP),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6143
122 peter.L 7+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6c (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 6a (OS) 7 (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6c (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6a (OS),  7 (RP),  6005
123 Zuzik 8 (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 8 (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  5930
124 Majus 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B/6B+ (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6c (TR) 7A (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B/6B+ (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6c (TR),  5890
125 liuu 7a (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7a (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5800
126 Kamzo 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  5798
127 maciash 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7+/8- (Flash),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5689
128 chorche 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6 (OS) 6 (OS)     8+/9- (PP),  8 (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5613
129 Bilmo 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  6+/7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5570
130 Danulienka 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5553
131 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  5550
132 jollyeljoker 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5505
133 Rajko 7 (OS) M5 (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7 (OS),  M5 (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5310
134 matoo 7 (OS) 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 6B (Solo) 7 (PP) 6+ (OS) 7 (OS),  7+ (RP),  6B+ (Solo),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  6B (Solo),  7 (PP),  6+ (OS),  5303
135 mnt2 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) VI (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  VI (OS),  5255
136 ital 8+/9- (TR) 8+ (TR) M6 (OS) M6 (OS) 8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 5+ (RP) 8+/9- (TR),  8+ (TR),  M6 (OS),  M6 (OS),  8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  5+ (RP),  5250
137 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5105
138 Psheno23 7- (OS) 7- (OS) 6B (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 7 (TR) 7- (OS),  7- (OS),  6B (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  7 (TR),  5049
139 Azog 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  4943
140 Babrak 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4936
141 Pilo WI5 (OS) WI4 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) WI3 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  WI3 (OS),  4920
142 Dada 8- (RP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (AF) 6 (PP) 5 (PP) 8- (RP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  7 (AF),  6 (PP),  5 (PP),  4888
143 MacoMT 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 6- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  6- (OS),  4865
144 janau 6a (OS) 6a (OS) 6b (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6a (OS),  6b (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4835
145 Sutvajka 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7- (RP)     7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7- (RP),  4790
146 Fero182 8- (TR) 6b (RP) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 8- (TR),  6b (RP),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4720
147 Max 8- (PP) 8- (TR) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash)   8- (PP),  8- (TR),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  4716
148 helljohn 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4620
149 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b (TR) 6a (PP) 6a+ (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b (TR),  6a (PP),  6a+ (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4475
150 Bietka 6a+ (Flash) 6b (PP) 6a (Flash) 6a+ (PP) 5c (OS) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6a (PP) 6+/7- (PP) 5b (OS) 6a+ (Flash),  6b (PP),  6a (Flash),  6a+ (PP),  5c (OS),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6a (PP),  6+/7- (PP),  5b (OS),  4349
151 lubor 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4285
152 karolk 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4225
153 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4205
154 Wander 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4200
155 KuboJiriSvub 9+/10- (PP) 9- (OS) 8+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)         9+/10- (PP),  9- (OS),  8+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  4183
156 vlado83 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4150
157 nuto 7- (Flash) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4148
158 Poi 7/7+ (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (Flash) 6 (PP) 7/7+ (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (Flash),  6 (PP),  4141
159 JohnyB 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4083
160 Draper 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4055
161 Patres 5c (OS) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a+ (TR) 7- (TR) 5b (OS) 5+ (OS) 5c (OS),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a+ (TR),  7- (TR),  5b (OS),  5+ (OS),  4035
162 NahorachFUCI 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (AF) 5c+ (PP) 7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6+ (RP),  7 (AF),  5c+ (PP),  4024
163 ViKotul 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS) 7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  3980
164 Maselnik 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6- (Flash) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  6- (Flash),  6+ (TR),  3971
165 Hami 7+/8- (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 5+ (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  5+ (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  3950
166 JankoS 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (AF) 5+ (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 5 (Flash) 4+ (Flash) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7+ (AF),  5+ (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  5 (Flash),  4+ (Flash),  3947
167 juraaj 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3900
168 kukulienka 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3855
169 nof 6 (OS) 5c (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  5c (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5+ (OS),  3850
170 martinl 7 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 5 (OS) 7 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  5 (OS),  3840
171 MiroKml 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a (Flash) 5c (OS)     6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a (Flash),  5c (OS),  3814
172 Rastielka 7- (Flash) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 5 (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 7- (Flash),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  5 (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  3702
173 robo 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)         7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  3700
174 KasarM 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3625
175 Mihal 6A (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+/7- (TR) 5B (Flash) 6- (Flash) 6 (PP) 6A (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+/7- (TR),  5B (Flash),  6- (Flash),  6 (PP),  3619
176 vrana 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  3473
177 planci 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7A (Solo)             9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7A (Solo),  3350
178 thien 6+/7- (RP) 5+ (OS) 6+ (PP) 5- (OS) 6 (PP) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6+/7- (RP),  5+ (OS),  6+ (PP),  5- (OS),  6 (PP),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3225
179 Heňo 7 (OS) 7+ (RK) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       7 (OS),  7+ (RK),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3220
180 LUKIN 6 (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (TR) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 6 (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (TR),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  3030
181 dalko 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) V (OS) 4c (OS) 4c (OS) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  V (OS),  4c (OS),  4c (OS),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  3015
182 Entera 8a (PP) 8a (PP)                 8a (PP),  8a (PP),  3000
183 Spider 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 4+ (OS) 6- (RP)       7+ (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  4+ (OS),  6- (RP),  2980
184 Julo 8 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)       8 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  2946
185 kurapedro 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2900
186 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (TR)   5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (TR),  2885
187 Jonzer 6- (OS) 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  2785
188 Leelloo 5- (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5- (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2700
189 Tafo 7- (OS) 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7+ (TR) 6 (OS)           7- (OS),  7- (OS),  7-/7 (Flash),  7+ (TR),  6 (OS),  2688
190 MatoM 6+/7- (RP) 5 (OS) 7- (AF) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5+ (RP) 3+ (OS) 5+ (TR) 6+/7- (RP),  5 (OS),  7- (AF),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5+ (RP),  3+ (OS),  5+ (TR),  2665
191 zofo 6 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 5+ (Flash) 4 (OS) 5+ (RP) 5- (Flash) 3 (OS) 5 (TR) 6 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  5+ (Flash),  4 (OS),  5+ (RP),  5- (Flash),  3 (OS),  5 (TR),  2644
192 Lubo12 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP)           7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  2485
193 Matno 6C (Solo) 7+ (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (PP)           6C (Solo),  7+ (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (PP),  2478
194 marosi 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2470
195 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  2345
196 palopalica 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  2310
197 Poleno 6 (OS) 5+ (OS) 7 (AF) 5 (OS) 4+ (OS) 6+ (AF) 6+ (AF) 6- (AF)     6 (OS),  5+ (OS),  7 (AF),  5 (OS),  4+ (OS),  6+ (AF),  6+ (AF),  6- (AF),  2305
198 Kollarčík