'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Kysela 9a (PP) 9a (PP) 8c+ (PP) 11- (PP) 8c/8c+ (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 10+ (PP) 9a (PP),  9a (PP),  8c+ (PP),  11- (PP),  8c/8c+ (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  10+ (PP),  12275
2 kurko 9a (PP) 9a (PP) 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 10- (OS) 9a (PP),  9a (PP),  8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  10- (OS),  12225
3 Buco 9a (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 8a (OS) 9a (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  8a (OS),  11860
4 matejicka 10- (OS) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10/10+ (PP) 10- (Flash) 8b (PP) 10- (OS),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10/10+ (PP),  10- (Flash),  8b (PP),  11433
5 Filipo 8c (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8c (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  11170
6 Manko 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11075
7 Adolezcent 8B (Solo) 8A/8A+ (Flash) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8B (Solo),  8A/8A+ (Flash),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  10534
8 misko 11- (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7C+ (Flash) 9+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9/9+ (Flash) 11- (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7C+ (Flash),  9+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9/9+ (Flash),  10404
9 Hríbik 8c (PP) 8B (Solo) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8c (PP),  8B (Solo),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10400
10 stygian 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7c (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7c (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  10398
11 Ja-Kub 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  10331
12 Cyril 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10275
13 Dusanbe 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  10225
14 Peder M 10/10+ (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 10/10+ (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  10220
15 makac 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 9+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  9+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10203
16 rici 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  10175
17 Robo_L 8A (Flash) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Flash),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10162
18 Petrus 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10080
19 marmot M13 (PP) M13- (PP) M12 (PP) M12 (PP) M12- (PP) 9+/10- (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) M13 (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  M12 (PP),  M12- (PP),  9+/10- (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  10005
20 vilko 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  10000
21 aceman 10 (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 10 (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9995
22 rasko 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  9983
23 Dzano 5.12d (OS) 5.12c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 7b/7b+ (OS) 7c (Flash) 5.12d (OS),  5.12c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  7b/7b+ (OS),  7c (Flash),  9958
24 dubenmichal 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  9948
25 aladin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+ (Flash) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 9 (Flash) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+ (Flash),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  9 (Flash),  9/9+ (PP),  9931
26 Adam3 10- (PP) 7c+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 10- (PP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9906
27 matone 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8A (Solo) 9+ (RP) 9+ (PP) 7b (OS) Xa (Flash) 7C (Solo) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8A (Solo),  9+ (RP),  9+ (PP),  7b (OS),  Xa (Flash),  7C (Solo),  9878
28 Slumber 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9858
29 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  9628
30 OLY 9+/10- (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9600
31 lujza 8A+ (Solo) 10- (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 8A+ (Solo),  10- (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9598
32 vychodnar 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8A (Solo) 9-/9 (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8A (Solo),  9-/9 (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9578
33 Jakabo 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9500
33 strasiak 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9500
35 kmeto 7b+/7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 7b+/7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  9498
36 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9478
37 poloncok97 10- (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 10- (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9466
38 Zuraz 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9453
39 Hrubo 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9430
40 krap 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  9418
41 exman 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 9- (PP) 8 (Flash) 8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8 (Flash),  9403
42 masko 7b+ (OS) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7b+ (OS),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9400
43 m2d 8a+/8b (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (RP) 8a+/8b (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (RP),  9330
44 Oli 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9325
45 tinbuktu 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9300
46 Mykhailo 9+ (OS) 8a/8a+ (PP) 7c+/8a (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (OS),  8a/8a+ (PP),  7c+/8a (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9243
47 Frodo 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9135
48 Ostriak 10 (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 10 (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9100
49 Sara 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7B (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7B (Solo),  9093
50 Isildur 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9010
51 mikkel 7b (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  8983
52 wargi M11- (Flash) M10+ (Flash) M10- (Flash) M10- (Flash) 7c (PP) 7a+ (OS) M9+ (Flash) M9+ (Flash) Xa (PP) M9- (Flash) M11- (Flash),  M10+ (Flash),  M10- (Flash),  M10- (Flash),  7c (PP),  7a+ (OS),  M9+ (Flash),  M9+ (Flash),  Xa (PP),  M9- (Flash),  8966
53 mckale 9+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8926
54 Max 10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) Xa (PP) 8 (OS) 8 (OS) 10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  Xa (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8840
55 Sebo 10- (PP) 8A (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 10- (PP),  8A (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8812
56 Kufic 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8798
57 monke 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8793
58 Belayer 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a/7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a/7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8725
59 Lampus 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8-/8 (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8-/8 (OS),  8698
60 playde 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7a (OS) M9 (PP) 8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7a (OS),  M9 (PP),  8680
61 Chameleon 8a/8a+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 8 (OS) 7A+ (Solo) 6b+/6c (OS) 8a/8a+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  8 (OS),  7A+ (Solo),  6b+/6c (OS),  8640
62 Fili_P 7b+ (Flash) 7c (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 7a (OS) 7b+ (Flash),  7c (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  7a (OS),  8634
63 Aron 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8633
64 LukasPP 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9-/9 (PP)   8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9-/9 (PP),  8600
64 kmocho 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8600
66 DVOR100 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8540
67 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8535
68 Tomike 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8496
69 Bart_Simpson 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8480
70 Tomas 7c (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8-/8 (OS) 7b (RP) 8- (OS) 7c (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8-/8 (OS),  7b (RP),  8- (OS),  8455
71 adi 9- (Flash) 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 9- (Flash),  9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8411
72 Sutvajka 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8405
73 KrisLapa 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8-/8 (OS) 8+ (Flash) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8-/8 (OS),  8+ (Flash),  8- (OS),  8333
74 Kvaso 7b (OS) 9- (Solo) 9- (PP) 8 (OS) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7b (OS),  9- (Solo),  9- (PP),  8 (OS),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8280
75 unko 7B+ (Solo) 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B+ (Solo),  9- (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8200
76 navi M10+ (PP) M10- (PP) M10- (PP) 7a (OS) M9+ (PP) M9+ (PP) M9 (PP) M9- (PP) M9- (PP) 7a (Flash) M10+ (PP),  M10- (PP),  M10- (PP),  7a (OS),  M9+ (PP),  M9+ (PP),  M9 (PP),  M9- (PP),  M9- (PP),  7a (Flash),  8198
76 Tidli 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 6C+ (OS) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  6C+ (OS),  8198
78 janino 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8170
79 Brano 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8140
80 Filip74 9 (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8135
81 Mattt 9 (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8103
82 PetoAlkkro 9- (RP) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 8+ (Flash) 7a+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7A (Flash) 7a (Flash) 9- (RP),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  8+ (Flash),  7a+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7A (Flash),  7a (Flash),  8065
83 krhlo 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7987
84 duri 8a (PP) 8a (PP) 7c (RP) 7c (PP) 6c+/7a (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b/6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8a (PP),  8a (PP),  7c (RP),  7c (PP),  6c+/7a (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b/6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7975
85 adamk 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7971
86 voto1003 9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7970
87 kuxiv 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7891
88 Slabyprst 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7850
89 Pao Tao 7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7825
90 Kjubo 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7790
91 bezo 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7771
92 kača_C 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6c (OS) 7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6c (OS),  7754
93 Smatko 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7746
94 kekel 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7727
95 Mardrex 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8 (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8 (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  7722
96 Adamek 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7716
97 peter.L 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7678
98 LenkaFurdikova 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7b (Flash),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7668
99 Sam 7a+ (OS) 8 (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7a+ (OS),  8 (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7633
100 Petko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7b (RP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo)   7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7b (RP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7630
101 Kubs 9-/9 (PP) 9- (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7585
102 pucoo 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7545
103 kubo 7C+ (Solo) 9- (Flash) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8- (Flash)   7C+ (Solo),  9- (Flash),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8- (Flash),  7465
104 Branik 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7459
105 Jaman 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7450
106 JozefKa 9-/9 (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 9-/9 (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7426
107 Ivanek 9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  7393
108 mklino 8 (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 6c (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8 (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  6c (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  7385
109 ostrykaktus 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  7308
110 Timur 8+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7A+ (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  7296
111 RebekaGabcikova 8 (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7278
112 mojo 9- (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7250
113 mada 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  7238
114 Danone 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7215
115 namor 8- (OS) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7175
116 Mato99 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7143
117 revo 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) VIIIb/VIIIc (OS) 7/7+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  VIIIb/VIIIc (OS),  7/7+ (OS),  7085
118 VedPali 9- (RP) 8+ (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (RP),  8+ (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7043
119 radoB 9- (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 7+/8- (Flash) 6C+ (Solo) 7 (OS) 9- (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  7+/8- (Flash),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7023
120 Hami 9- (RP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 9- (RP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7005
121 AndreaVargova 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c/6c+ (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 8- (PP) 6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c/6c+ (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  8- (PP),  6827
122 maaro 9 (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 7+ (Flash) 7/7+ (Flash)   9 (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  7+ (Flash),  7/7+ (Flash),  6810
123 Dzejkob 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6803
124 karabaster 9- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 6C (Solo) 6C (Solo) 9- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  6C (Solo),  6C (Solo),  6801
125 uhlyk 6c (OS) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6c (OS),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6741
126 PatrikP 7a (OS) 8 (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6 (OS) 7a (OS),  8 (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6 (OS),  6691
127 nuto 7b (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7-/7 (OS) 6c (RP) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7b (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7-/7 (OS),  6c (RP),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6638
128 MS 8 (RP) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 8 (RP),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6630
129 marekkocvara M10+ (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 8-/8 (OS) M9- (PP) 8 (Flash)     M10+ (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  8-/8 (OS),  M9- (PP),  8 (Flash),  6626
130 yoghurt 7C+ (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 6C+ (Flash) 6B (Flash) 6A (Solo)   7C+ (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  6C+ (Flash),  6B (Flash),  6A (Solo),  6612
131 šošon 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6600
132 suflik1 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6591
133 Dominator3000 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6540
134 marslee 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6C (Solo) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6C (Solo),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6535
135 Srnky 7/7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7/7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6485
136 Kyslik_Miro 8- (Flash) 8 (PP) 6c (Flash) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 7- (OS) 8- (Flash),  8 (PP),  6c (Flash),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  7- (OS),  6484
137 Ondrovalentin 9/9+ (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (Solo)   9/9+ (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (Solo),  6475
138 PePe_Lopez 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7+ (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6468
139 VaclavikVratko 8 (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6438
140 MiroslavMrovcak 8a (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (PP) WI4 (Solo) 3+ (Solo)   8a (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (PP),  WI4 (Solo),  3+ (Solo),  6436
141 marcelino 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6435
142 Luluk 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (OS) 6B+ (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6A+ (OS) 6B (Flash) 7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (OS),  6B+ (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6A+ (OS),  6B (Flash),  6336
143 DavidHajdu 9/9+ (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP)     9/9+ (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  6325
144 Metodko 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6323
145 korman 6C+/7A (Flash) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6C+/7A (Flash),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6262
146 Vili 7+ (OS) 7A (Solo) 8- (RP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6B (Flash) 7+ (OS),  7A (Solo),  8- (RP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6B (Flash),  6248
147 Milosh 7+ (OS) 8- (RP) 6c+ (PP) 8- (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8- (RP),  6c+ (PP),  8- (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6245
148 rybana222 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 6c (PP) 7- (OS) 6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6240
149 Fredy 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 6b (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  6b (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6230
150 Deckar 8a (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6 (Solo) 8a (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6 (Solo),  6175
151 chert 6c (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 7 (OS) 6a+ (OS) VIIIa (OS) 6B (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6a (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  7 (OS),  6a+ (OS),  VIIIa (OS),  6B (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6a (OS),  6126
152 MichalKr 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6055
153 edo 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  5950
154 Apo 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  5939
155 VinczeovaMichaela 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  5938
156 tuharek 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6 (OS) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6 (OS),  5929
157 tomasso 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 5+ (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  5+ (OS),  5916
158 Pet:o) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 8-/8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  5915
159 KO 7a (PP) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6b+ (RP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 7a (PP),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  5893
160 sesso 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  5860
161 martinl 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  5841
162 Trotl 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  5830
163 rmnbhl 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  5806
164 Ryzoto 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6B (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6B (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5708
165 JurajC 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 6b+ (PP) 6b (RP) 7 (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6b+ (PP),  6b (RP),  7 (RP),  5680
166 radino 7 (OS) 7 (OS) 7/7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (OS),  7 (OS),  7/7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  5630
167 BrindzaDavid 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  5625
168 FilipValuch 7 (OS) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 7 (OS),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5590
169 lubosu 7A (Solo) 8- (RP) 6C (Solo) 7+ (PP) 6B+ (Solo) 7- (Flash) 7- (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  8- (RP),  6C (Solo),  7+ (PP),  6B+ (Solo),  7- (Flash),  7- (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5586
170 pazout 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  5563
171 rocmartin 6c (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 6b (PP) 6a (Flash) 5c (OS) 6c (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  6b (PP),  6a (Flash),  5c (OS),  5534
172 Tuty 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5513
172 Struko 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6a (PP) 6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6a (PP),  5513
174 Lubo12 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 7-/7 (PP) 6+ (Flash) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  7-/7 (PP),  6+ (Flash),  5506
175 Mims 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 6a (OS) 7/7+ (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6a (OS),  7/7+ (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  5474
176 T0xikmaN 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (RP) 7 (PP) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6b (RP),  7 (PP),  5465
177 matoo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7-/7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5438
178 geri 8 (OS) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (PP)     8 (OS),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (PP),  5390
179 realvonmit 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5385
180 Vladka 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  5365
181 KhandlTomas 6a+ (OS) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7-/7 (Flash) 7 (RP) 6a+ (Flash) 5c+ (OS) 6a+ (OS),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7-/7 (Flash),  7 (RP),  6a+ (Flash),  5c+ (OS),  5359
182 Michalec 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6B (Solo) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6B (Solo),  5344
183 JurajTindira 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP)       9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  5330
184 Ursula 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5304
185 Bietka 7a (PP) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 5c+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6a+ (RP) 6a (Flash) 7a (PP),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5c+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6a+ (RP),  6a (Flash),  5239
186 Ghar 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (PP) 6a (PP)     6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (PP),  6a (PP),  5220
186 p51 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5220
188 Ioan 6b (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (RP) 5c+ (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6b (RP),  5c+ (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5210
189 mkudela 7 (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 7 (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5200
189 PaliPinter 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5200
191 mtlk 7+ (OS) 7 (OS) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  5198
192 JanoZ 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) WI3+ (OS) 7-/7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  WI3+ (OS),  7-/7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5175
193 macoo 8- (Solo) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS)