Rebríček

'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kubo 8b (OS) 8b (OS) 11- (PP) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 5.13c (OS) 8c (PP) 8c (PP) 8b (OS),  8b (OS),  11- (PP),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  5.13c (OS),  8c (PP),  8c (PP),  12215
2 kurko 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 10 (PP) 11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  10 (PP),  11630
3 Robo_L 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 10+ (RP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  10+ (RP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  11530
4 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  11035
5 stygian 8c (PP) 8b+ (PP) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8b+ (PP),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  11025
6 pavel4000 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  10750
7 rici 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10700
8 Jonatan 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  10684
9 Hríbik 10+/11- (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10+/11- (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10525
10 tomaso 7c+ (OS) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7C (OS) 7C (OS) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 7c+ (OS),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7C (OS),  7C (OS),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  10373
11 kmeto 10/10+ (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 10/10+ (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10270
12 Ostriak 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  10248
13 Hrubo 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10230
14 Onndro 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c (OS) 8a (RP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c (OS),  8a (RP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  10185
15 Dzano 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10180
16 Adolezcent 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  10151
17 aceman 10- (PP) 10- (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  10050
18 kmocho 10 (PP) 8a (RP) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 10 (PP),  8a (RP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  10006
19 Entera 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10003
20 samoT 5.13c (OS) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 5.13a (OS) 5.13a (OS) 5.13b (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c+ (Flash)   5.13c (OS),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  5.13a (OS),  5.13a (OS),  5.13b (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c+ (Flash),  9966
21 Dusanbe 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9945
22 buzo 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9918
23 Buco 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9915
24 humpi V12 (Solo) V10 (Flash) V11 (Solo) V9 (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) V10 (Solo) V10 (Solo) 7c+ (Solo) V12 (Solo),  V10 (Flash),  V11 (Solo),  V9 (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  V10 (Solo),  V10 (Solo),  7c+ (Solo),  9706
25 DVOR100 10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  9665
26 misko 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8a (OS) 8a+/8b (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) IXc (OS) Xa (PP)   11- (PP),  8b+/8c (PP),  8a (OS),  8a+/8b (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  IXc (OS),  Xa (PP),  9395
27 Mardrex 9+/10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9+/10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9358
28 tiri 9 (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9345
29 ryso 10 (PP) 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 8/8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  8/8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9343
30 mator Xb (OS) Xa (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) IXc (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8 (OS) Xb (OS),  Xa (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  IXc (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8 (OS),  9280
31 PatrikP 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9240
32 edo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7b (Flash),  9- (PP),  9219
33 major 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9176
34 Zavaky 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (OS) 7B (Flash) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (OS),  7B (Flash),  9148
35 exman 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+/9- (Flash) 8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+/9- (Flash),  9146
36 sivak 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9146
37 Belayer 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  9126
38 masko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  9116
39 Ado 8A (Solo) 9+ (PP) 7b (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 8+ (OS) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  9+ (PP),  7b (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  8+ (OS),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  8999
40 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8903
41 Cyril 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  8903
42 -erik- 7b+ (OS) 8+/9- (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (OS),  8+/9- (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8883
43 Oli 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  8775
44 MartinK 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+/10- (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8775
45 planci 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (RP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (RP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  8583
46 fonzy 9 (RP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 9 (RP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8513
47 Brano 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8+ (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8+ (Flash),  8503
48 JoLo 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8476
49 RoboK 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  8446
50 Peder M 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8425
51 Frodo 9 (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8260
52 Zuraz 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8235
53 krhlo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8208
54 kondor 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8184
55 poloncok97 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  8180
56 Xel'Naga 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8165
57 Petrus 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS)   8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  8095
58 Slumber 9- (RP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (RP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7990
59 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7985
60 oliv 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7963
61 lajchy 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 7a (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  7a (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  7952
62 Pao Tao 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7841
63 tuharek 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7820
64 Jacob 7b+ (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7A (Solo) 7b+ (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7A (Solo),  7803
65 Durman 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7795
66 petuli 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7765
67 Sofi 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7b+ (PP),  7a (OS),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7753
68 svanty 7a (OS) 6c+/7a (OS) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (RP) 7a (OS),  6c+/7a (OS),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7a (RP),  7703
69 karabaster 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7603
70 playde 8+ (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7515
71 janino 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7510
72 Kvaso 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7505
73 elwys 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 6c+/7a (Solo) 6C+ (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  6c+/7a (Solo),  6C+ (Solo),  7500
74 Tomas 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  7410
75 Bart_Simpson 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7400
76 liuu 7a (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7350
77 petra 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7345
78 Sveco 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7325
79 MS 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a (RP) 8 (RP) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a (RP),  8 (RP),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7301
80 Kitty 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 7a (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7265
81 Lubosnik 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7250
82 Matusmatus 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7185
83 Kec 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  7153
84 tirak 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 8- (RP) WI5 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  8- (RP),  WI5 (OS),  7138
85 Smuel 9- (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8-/8 (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 9- (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8-/8 (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  7108
86 johniiik 9- (RP) 9- (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6C (Solo) 9- (RP),  9- (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6C (Solo),  7068
87 pucoo 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7025
88 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6965
89 Rado666 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6945
90 ViKotul 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6B+ (OS) 6b (OS) 6B (OS) 7-/7 (OS) 6c (PP) 6c (PP) 7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6B+ (OS),  6b (OS),  6B (OS),  7-/7 (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6933
91 Smatko 8+/9- (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6890
92 kyslik 9- (PP) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6875
93 adamk 8- (OS) 8- (OS) 6c (OS) 8- (PP) 8 (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  6c (OS),  8- (PP),  8 (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6860
94 korman 9- (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 9- (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6841
95 šošon 7a (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7a (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6816
96 bezo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6C (Solo),  6790
97 matejs 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6770
98 Kufic 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6678
99 chorche 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6623
100 mada 7+ (OS) 7+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6600
101 dewpZA 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6585
102 katana 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6548
103 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6500
104 maciash 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6491
105 Zuzka_Sivka 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6455
106 Dollym 8- (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 7+/8- (RP) 6c (RP) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  7+/8- (RP),  6c (RP),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6331
107 Milosh 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6300
108 peter.L 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6c (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6c (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6255
109 Alfonz 8a (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP)     8a (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6253
110 robo 6C+ (OS) 6C+ (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)   6C+ (OS),  6C+ (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6240
111 Majus 7B (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6118
112 Filip74 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6111
113 tomasso 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  5976
114 Dada 8- (RP) 8 (TR) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7+ (TR) 7/7+ (PP) 8- (RP),  8 (TR),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7+ (TR),  7/7+ (PP),  5894
115 Kamzo 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  5850
116 Edgar 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (PP) 7A (Solo) 6C+ (Solo)       9+/10- (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (PP),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  5745
117 Ja-Kub 7c (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8- (RP) 6c (PP) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7c (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8- (RP),  6c (PP),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5680
118 ital 8+/9- (TR) 8+ (TR) M5 (OS) M7 (PP) 8- (TR) M4+ (OS) 7+ (TR) WI3+ (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 8+/9- (TR),  8+ (TR),  M5 (OS),  M7 (PP),  8- (TR),  M4+ (OS),  7+ (TR),  WI3+ (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  5665
119 Bilmo 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 6+/7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  6+/7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5570
120 Wander 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  5200
121 Zuzik 8 (PP) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (PP),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5191
122 Lampus 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP)     8- (OS),  8+ (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  5113
123 Pates 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5068
124 matoo 7+ (RP) 6B+ (Solo) M4 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6B (Solo) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7+ (RP),  6B+ (Solo),  M4 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6B (Solo),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5025
125 karolk WI5 (OS) WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) WI5 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  WI5 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5005
126 MacoMT 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  4925
127 unko 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4903
128 mikkel 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8- (RP) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS)       9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8- (RP),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  4868
129 Bietka 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6a (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6a (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  4839
130 helljohn 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  4830
131 Fero182 8- (TR) 6b (RP) 7 (Solo) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5c (OS) 5c (OS) 8- (TR),  6b (RP),  7 (Solo),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4775
132 janau 6a (OS) 6b (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6a+ (PP) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6a (OS),  6b (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6a+ (PP),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  4740
133 Alchymista 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)         7C/7C+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  4725
134 Spider 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5b (OS) 7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5b (OS),  4715
135 krap 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP)     8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  4715
136 Rajko 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4675
137 jeepo 6B+ (Flash) 6B (Flash) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6 (OS) 6 (OS) 6A (Solo) 5+ (OS) 6B+ (Flash),  6B (Flash),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6 (OS),  6 (OS),  6A (Solo),  5+ (OS),  4664
138 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4608
139 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4575
140 Julo 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4555
141 Danulienka 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4500
142 maranos 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4490
143 Psheno23 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4450
144 Noskowski 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  4446
145 eppro 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4371
146 lubor 7- (OS) 7 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4285
147 MsMarulik 7- (Flash) 6+ (OS) M5 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6a+ (TR) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 7- (Flash),  6+ (OS),  M5 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6a+ (TR),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  4208
148 Draper 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4100
149 LUKIN 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  3990
150 Dobrotka 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3915
151 Rastielka 7- (Flash) 6 (OS) 6a (PP) 6+/7- (PP) 5a (OS) 5a (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6+ (PP) 7- (Flash),  6 (OS),  6a (PP),  6+/7- (PP),  5a (OS),  5a (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  6+ (PP),  3894
152 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5a (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5a (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  3860
153 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c+ (TR) 5c (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c+ (TR),  5c (TR),  3825
154 Hami 7+/8- (TR) 6 (OS) 7- (TR) 7 (AF) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  6 (OS),  7- (TR),  7 (AF),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3820
155 Saeculum 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3760
156 Matik 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (Flash) 6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (Flash),  3743
157 blxa 7-/7 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 7-/7 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3693
158 Sokninth 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  3615
159 nuto 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3610
160 vrana 6 (OS) 6+ (Flash) WI4 (PP) 5+ (OS) WI3+ (PP) WI4 (TR) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6 (OS),  6+ (Flash),  WI4 (PP),  5+ (OS),  WI3+ (PP),  WI4 (TR),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  3591
161 Certo 7b (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)           7b (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  3510
162 dalko 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) V (OS) 4c (OS) 4c (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  V (OS),  4c (OS),  4c (OS),  3475
163 KasarM 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3450
164 JohnyB 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  3375
165 Ivka 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3363
166 nof 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (PP) 6 (TR) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (PP),  6 (TR),  3238
167 marmot M6+ (OS) M5+ (OS) M5 (OS) M5 (OS) M4 (OS)           M6+ (OS),  M5+ (OS),  M5 (OS),  M5 (OS),  M4 (OS),  3225
168 martinl 5+ (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 6- (RP) 5+ (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  6- (RP),  3115
169 MiroV 7+ (TR) 6+ (OS) 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5 (PP) 4+ (RP) 3 (RP) 7+ (TR),  6+ (OS),  7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  5 (PP),  4+ (RP),  3 (RP),  3090
170 thien 5+ (OS) 6+ (PP) 5- (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 5+ (OS),  6+ (PP),  5- (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  3078
171 skyd 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5B (Solo)       6B+ (Solo),  6A (OS),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5B (Solo),  2995
172 zofo 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  2943
173 Amastan 7c (A0) 6a+ (OS) 6a (Solo) 6a (Solo) 5b (OS) 5C (Solo) 4+ (Solo)       7c (A0),  6a+ (OS),  6a (Solo),  6a (Solo),  5b (OS),  5C (Solo),  4+ (Solo),  2940
174 ivo 7b (PP) 7a+ (PP) 6b+ (OS) 6a+ (OS)             7b (PP),  7a+ (PP),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  2840
175 marosi 6+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2765
176 fred 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 5 (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  5 (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  2745
177 Bic0 6 (OS) 5 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 4+ (OS) 5 (Flash) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 4 (PP) 6 (OS),  5 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  4+ (OS),  5 (Flash),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  4 (PP),  2743
178 Tobko 7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (Flash) 6- (RP) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5+ (Flash),  6- (RP),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  2698
179 Mihal 6 (PP) 6 (PP) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6- (PP) 6- (PP) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6 (PP),  6 (PP),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6- (PP),  6- (PP),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2630
180 ostiepok 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 7A+ (Solo)               9-/9 (PP),  7b+ (PP),  7A+ (Solo),  2475
181 Braobaob 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8- (RP)               9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8- (RP),  2330
182 palopalica 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  2310
183 Cookie 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
184 Kollarčík 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 4 (OS) 5- (Flash) 6- (TR)       6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  4 (OS),  5- (Flash),  6- (TR),  2188
185 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS) 5+ (PP) 5+ (PP) 3 (OS) 3 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  5+ (PP),  5+ (PP),  3 (OS),  3 (OS),  2095
186 MalaPitBull 5- (OS) 5- (OS) 5+ (Flash) 6 (TR) 6- (PP) 4 (OS) 5- (Flash) 4 (Flash) 3 (Solo)   5- (OS),  5- (OS),  5+ (Flash),  6 (TR),  6- (PP),  4 (OS),  5- (Flash),  4 (Flash),  3 (Solo),  2069
187 smok 6B+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6a (Solo) 5 (Solo)           6B+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6a (Solo),  5 (Solo),  2000
188 Lubo12 7+ (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP)             7+ (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  1980
189 Tondas 7A+ (Solo) 6+/7- (OS) 6+ (OS)               7A+ (Solo),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  1790
190 Margo 6 (TR) 6 (TR) 4 (OS) 3 (OS) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 6 (TR),  6 (TR),  4 (OS),  3 (OS),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  1765
191 Drevo 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (PP)           6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (PP),  1755
192 juraaj 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1725
193 Biba 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR)       5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  1635
194 AdamikovaH 4 (OS) 4- (OS) 3+ (OS) 3 (OS) 3 (OS) 4+ (RP) 4+ (PP) 5 (TR) 4 (RP) 4 (PP) 4 (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  3 (OS),  4+ (RP),  4+ (PP),  5 (TR),  4 (RP),  4 (PP),  1620
195 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1618
196 Tony 7 (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 5 (PP)             7 (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  5 (PP),  1450
197 KuboJiriSvub 9+/10- (PP) 5+ (OS)                 9+/10- (PP),  5+ (OS),  1370
198 adi 8- (OS) 7 (Flash)                 8- (OS),  7 (Flash),  1348
199 Zuzana94 4+ (OS) 5+ (PP) 5- (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (PP) 4 (PP)       4+ (OS),  5+ (PP),  5- (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  4 (PP),  1195
200 Raptor 7- (RP) 5 (OS) 5 (OS)               7- (RP),  5 (OS),  5 (OS),  1145
201 rmnbhl 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  1140
202 Larra 4 (OS) 5b (TR) 5b (TR) 4c (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)     4 (OS),  5b (TR),  5b (TR),  4c (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1070
203 tuska 10- (PP)                   10- (PP),  1050
204 Ember 9+/10- (PP)                   9+/10- (PP),  1000
205 Gondil 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 3 (Solo) 3 (Solo)           5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3 (Solo),  3 (Solo),  985
206 jankmet 6B (Solo) 5C (Flash) 4 (Solo)               6B (Solo),  5C (Flash),  4 (Solo),  953
207 Misaen 6- (RP) 4 (OS) 3+ (OS) 4+ (RP) 4 (RP)           6- (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  4+ (RP),  4 (RP),  940
208 Mako 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS) 5- (TR) 4- (PP)           5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  5- (TR),  4- (PP),  935
209 Carbon 5 (PP) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (AF) 5 (PP),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (AF),  900
210 OndrejB 5a (OS) 4 (OS) 5 (TR) 4 (RP)             5a (OS),  4 (OS),  5 (TR),  4 (RP),  870
211 erik7996 6- (PP) 5- (PP) 5- (PP) 4 (PP) 4 (PP)           6- (PP),  5- (PP),  5- (PP),  4 (PP),  4 (PP),  800
212 Matno 7B (Solo)                   7B (Solo),  800
213 túška 7B (Solo)                   7B (Solo),  800
214 thebigme 6 (RP) 4 (OS)