'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 11- (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b (Flash) 8b+ (PP) 11- (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b (Flash),  8b+ (PP),  11848
2 kurko 8b/8b+ (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8a+ (OS) 10+/11- (PP) 10+ (RP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8a+ (OS),  10+/11- (PP),  10+ (RP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  11798
3 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11525
4 Kysela 11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10- (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10- (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  11353
5 Robo_L 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 10 (PP) 10- (RP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  10 (PP),  10- (RP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  10805
6 Kungfuvanda 8c (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  10800
7 Alfonz 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  10638
8 Smuel 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10546
9 Filipo 10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 9-/9 (OS) 7c+ (Flash) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  9-/9 (OS),  7c+ (Flash),  10523
10 matejicka 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c (OS) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c (OS),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10420
11 Peder M 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10345
12 Ja-Kub 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10325
13 Adolezcent 8b (PP) 8B (Solo) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8b (PP),  8B (Solo),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10309
14 Reso 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (RP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (RP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10255
15 marmot M13- (PP) M13- (PP) M12 (PP) 10- (PP) M11 (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) M10- (Flash) M13- (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  10- (PP),  M11 (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  M10- (Flash),  10218
16 Cyril 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10200
17 stygian 8B+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8B+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  10103
18 Dusanbe 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  10095
19 wargi 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10085
20 yoghurt 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  10045
21 kuboo 10 (PP) 10-/10 (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 9- (OS) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  9- (OS),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  10024
22 Petrus 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  9933
23 vilko 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9925
24 rici 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9925
25 Manko 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9 (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9- (Flash) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9 (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9- (Flash),  9901
26 strasiak 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9900
27 Adam3 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9798
28 Ostriak 10+ (PP) 10 (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9696
29 Zuraz 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 9- (Flash) 10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  9- (Flash),  9678
30 matone 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  9631
31 kmeto 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  9628
32 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9615
33 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9550
34 mikkel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 8+/9- (OS) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  8+/9- (OS),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  9546
35 Max 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9 (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9 (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9503
36 buzo 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9471
37 marekkocvara 8A (Solo) 8a (PP) M11- (PP) M10+ (PP) 7b (OS) M10- (Flash) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8A (Solo),  8a (PP),  M11- (PP),  M10+ (PP),  7b (OS),  M10- (Flash),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9423
38 Oli 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9350
39 Frodo 7b+ (OS) 9- (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  9- (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9335
40 Aron 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9330
41 Zavaky 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9328
42 poloncok97 10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9301
43 rasko 7b+/7c (OS) 8a (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b+/7c (OS),  8a (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9290
44 Slumber 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9288
45 Jakabo 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9275
46 Hrubo 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  9170
47 dubenmichal 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9128
48 Edgar 9+ (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 9+ (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9100
49 krap 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9075
50 Shaquais 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  8981
51 vychodnar 10-/10 (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (Flash) 8 (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8 (Flash) 7a (Flash) 10-/10 (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (Flash),  8 (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8 (Flash),  7a (Flash),  8932
52 kekel 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8900
53 DVOR100 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7b+/7c (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7b+/7c (PP),  8850
54 LukasPP 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8841
55 Kufic 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8810
56 PetoB 8A (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 8A (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  8745
57 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8745
58 playde 9+ (PP) M8+ (OS) M8+ (OS) M10- (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) M8 (OS) M8 (OS) M8- (OS) 9+ (PP),  M8+ (OS),  M8+ (OS),  M10- (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  M8 (OS),  M8 (OS),  M8- (OS),  8700
59 Belayer 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8665
60 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  8659
61 Lampus 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  8623
62 Sutvajka 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8600
63 Tomas 8+/9- (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8595
64 Isildur 9- (Flash) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 9- (Flash),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8593
65 Pao Tao 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8533
66 rmnbhl 7b+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7A+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7A+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  8497
67 radino 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+ (Flash) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+ (Flash),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  8374
68 krhlo 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8310
69 PatrikP 9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8275
70 Fili_P 7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 8 (OS) 7b/7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8 (OS),  7b/7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8255
71 Kubs 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8213
72 davo 7c (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7c (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8165
73 RoboK 8A (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8- (OS) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8A (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8- (OS),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8151
74 JoLo 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8135
75 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7A (Solo) 9+/10- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7A (Solo),  8103
76 Tomike 9-/9 (PP) 7b (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (PP),  7b (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8045
77 Filip74 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8015
78 karabaster 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7970
79 Ado 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7801
80 makac 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (PP) 7B (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7a (PP) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (PP),  7B (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7a (PP),  7800
81 AdamPacnar 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7780
82 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7680
83 mastic 7C (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7653
84 unko 9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7653
85 Smatko 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7625
86 mojo 9-/9 (PP) 9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7625
87 Brogy 9- (RP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (RP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7588
88 adamk 7b (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7b (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7563
89 PetoAlkkro 9- (PP) 8+/9- (RP) 7a+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 9- (PP),  8+/9- (RP),  7a+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  7560
90 masko 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7556
91 StanleyM 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7555
92 VedPali 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7540
93 Sam 9 (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 9 (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7523
94 radoB 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7516
95 mckale 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 7 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7 (PP),  7515
96 Patrespatres 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7485
97 Durman 9 (PP) 9- (PP) 6C/6C+ (OS) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 6C (OS) 8- (Flash) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 9 (PP),  9- (PP),  6C/6C+ (OS),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  6C (OS),  8- (Flash),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7463
98 Mato99 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (Solo) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (Solo),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7426
99 ital M10+ (PP) M10- (PP) 9/9+ (TR) 8/8+ (PP) 8 (RP) M6 (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8 (TR) 7- (OS) M10+ (PP),  M10- (PP),  9/9+ (TR),  8/8+ (PP),  8 (RP),  M6 (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8 (TR),  7- (OS),  7400
100 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  7380
101 monke 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6c (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6c (PP),  7375
102 Kosta 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 7a (PP) 6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7321
103 Bart_Simpson 9- (PP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7290
104 Mattt 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7288
105 Duco 8+/9- (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  7255
106 mates8 7C (Solo) 7C (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 6B (OS) 6c (Solo) 6C (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  6B (OS),  6c (Solo),  6C (Solo),  7195
107 Kec 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  7187
108 voto1003 7b+ (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7b+ (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7173
109 Sutrik 7B+ (Solo) 7b (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 7B+ (Solo),  7b (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  7150
110 pucoo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7a (PP) 8 (PP) 6c (Flash) 6c (PP) 7+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7a (PP),  8 (PP),  6c (Flash),  6c (PP),  7+ (PP),  7133
111 RebekaGabcikova 7a (OS) 6c (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8 (TR) 7b+ (A0) 7a (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  8 (RP),  8 (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8 (TR),  7b+ (A0),  7090
112 peter.L 6c+ (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6c+ (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7055
113 GontkoMarco 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 6 (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6 (PP),  7050
114 ondr 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8-/8 (Flash),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  6983
115 JozefKa 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6955
116 majka_send 8 (Flash) 8/8+ (PP) 8 (RP) 7a (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 8 (Flash),  8/8+ (PP),  8 (RP),  7a (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6944
117 Brano 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6900
118 namor 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6890
119 Spirit 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6860
120 revo 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8-/8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8 (TR) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8-/8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8 (TR),  6830
121 KrisLapa 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6763
122 jeepo 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6705
123 KO 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6b+ (Flash) 6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6b+ (Flash),  6683
124 Jaman 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (Solo) 7a (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+/8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  8 (Solo),  7a (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+/8- (RP),  6678
125 PePe_Lopez 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6673
126 trebi 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6665
127 kača_C 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Solo) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Solo),  6653
128 corero 6c (OS) 6c (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) VIIIb (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  VIIIb (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6650
129 Kvaso 7b (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 7b (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  6643
130 Ivanek 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6630
131 mada 7A (Solo) 8 (PP) 6b+ (OS) 6C+ (Solo) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7A (Solo),  8 (PP),  6b+ (OS),  6C+ (Solo),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6620
132 suflik1 7+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6595
133 nuto 7a (RP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7a (RP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6585
134 navi 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6585
135 misko 9a (PP) 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Solo)         9a (PP),  8B+ (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Solo),  6553
136 Milosh 8-/8 (PP) 6c+/7a (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8-/8 (PP),  6c+/7a (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6545
137 Dada 7+/8- (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6c (Flash) 6c (Flash) 8- (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 7+/8- (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6c (Flash),  6c (Flash),  8- (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  6507
138 MS 8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6473
139 gosto 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (PP) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (PP),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6453
140 tamagoci 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6c (Flash) 7a (TR) 6b (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6c (Flash),  7a (TR),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6451
141 JuGo 7a+/7b (TR) 7a+ (TR) 7a+ (TR) 7a (TR) 7a (TR) 6c+/7a (TR) 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6a+ (OS) 6b+ (PP) 7a+/7b (TR),  7a+ (TR),  7a+ (TR),  7a (TR),  7a (TR),  6c+/7a (TR),  6c+ (TR),  6c+ (TR),  6a+ (OS),  6b+ (PP),  6395
142 Riso24 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 7- (OS) 6b+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6356
143 LenkaFurdikova 9- (RP) 8 (OS) 8+ (RP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (RP)   9- (RP),  8 (OS),  8+ (RP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (RP),  6240
144 Pet:o) 6b+ (OS) 7+/8- (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  7+/8- (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6234
145 katana 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6224
146 Petko 6C+ (Solo) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6c (RP) 7+/8- (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6C+ (Solo),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6c (RP),  7+/8- (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6220
147 Sara 7+ (OS) 6c+ (RP) 8 (TR) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (TR) 6+/7- (OS) 7+ (OS),  6c+ (RP),  8 (TR),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+/8- (TR),  6+/7- (OS),  6150
148 Branik 8 (PP) 7 (OS) 6b+ (Flash) 7+/8- (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (PP),  7 (OS),  6b+ (Flash),  7+/8- (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6123
149 Tatarska 8-/8 (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 7- (OS) 6A (OS) 6A (OS) 6B (Solo) 6B (Solo) 8-/8 (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  7- (OS),  6A (OS),  6A (OS),  6B (Solo),  6B (Solo),  6103
150 Apo 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6100
151 marslee 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6075
152 Dzejkob 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  6070
153 Havo 7/7+ (OS) 8- (RP) 8-/8 (TR) 7-/7 (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+ (OS) 7/7+ (OS),  8- (RP),  8-/8 (TR),  7-/7 (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+ (OS),  6045
154 Slabyprst 7A (Solo) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 8- (PP) 6C (Solo) 7 (Flash) 6B (Flash) 7- (Flash) 6B (Solo) 7A (Solo),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  8- (PP),  6C (Solo),  7 (Flash),  6B (Flash),  7- (Flash),  6B (Solo),  6012
155 martinl 8 (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 8 (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  5950
156 Hami 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  5935
157 Ryzoto 7+ (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 7+ (OS),  6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  5899
158 matoo 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  5855
159 bezo 7A (Solo) 7A (Solo) 6C/6C+ (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  6C/6C+ (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  5779
160 macoo 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  5778
161 adok 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  5731
162 edo 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  5712
163 Goro 8- (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)   8- (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  5685
164 geri 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7-/7 (RP)   8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7-/7 (RP),  5658
165 Jani 7+/8- (PP) 8- (TR) 8- (TR) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7 (PP) 7+/8- (PP),  8- (TR),  8- (TR),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7 (PP),  5653
166 Matt 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  5628
167 Vinsho 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5607
168 JankoS 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5600
169 lubosu 6C+ (Solo) 7 (OS) 6C (Solo) 7+ (RP) 6B+ (Solo) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6C+ (Solo),  7 (OS),  6C (Solo),  7+ (RP),  6B+ (Solo),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  5538
170 RP 6b+ (OS) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6b (PP) 6+ (OS) 5c+ (OS) 6b+ (OS),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6b (PP),  6+ (OS),  5c+ (OS),  5535
171 kmocho 7B (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 7B (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  5512
172 Matno 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash)     7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  5509
173 DodKe 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  5489
174 SamoFecske 7+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 7-/7 (RP) 7/7+ (RK) 5+ (OS) 7+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  7-/7 (RP),  7/7+ (RK),  5+ (OS),  5480
175 rybana222 7- (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 7- (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  5471
176 Psheno23 7+/8- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5438
177 šošon 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5410
178 sesso 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5401
179 Struko 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6a (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6a (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  5400
180 Kyslik_Miro 7+ (OS) 7 (OS) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 6B (Solo) 5c+ (OS) 6+ (OS) 5c (OS) 6a+ (TR) 7+ (OS),  7 (OS),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  6B (Solo),  5c+ (OS),  6+ (OS),  5c (OS),  6a+ (TR),  5305
181 KikoB 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5220
182 Johny_ 7+ (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5196
183 suco 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5160
184 Sasi 8- (RP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6+ (Flash) 8- (RP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6+ (Flash),  5148
185 NataliaSeligova 8 (TR) 8- (TR) 8- (TR) 7+ (TR) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 8 (TR),  8- (TR),  8- (TR),  7+ (TR),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  5090
186 Matejj 9 (TR) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7a (PP) 6C (Flash) 6B (Solo)       9 (TR),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7a (PP),  6C (Flash),  6B (Solo),  5053
187 Majus 6B+ (Flash) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6B+ (Flash),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  5018
188 drpdrpdrp 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5005
189 Marek850 7+ (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4991
190 shocky34 8 (TR) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 8 (TR),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  4965
191 Mihal_TO 7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4960
192 Luluk 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6a (OS) 6a (OS) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5b (OS) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6a (OS),  6a (OS),  6B (Solo),  6A (Solo),