'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Robo_L 11- (PP) 8c (PP) 8b (Flash) 8b+ (PP) 9+/10- (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 10 (PP) 11- (PP),  8c (PP),  8b (Flash),  8b+ (PP),  9+/10- (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  10 (PP),  11508
2 Buco 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11320
3 kurko 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  11045
4 Hríbik 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10900
5 kubo 8a+/8b (OS) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 8a+/8b (OS),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  10871
6 vava 8a+ (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  10800
7 stygian 8B/8B+ (Solo) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8B/8B+ (Solo),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  10728
8 Hrubo 10+ (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10+ (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10525
9 samoT 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 7c (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  7c (PP),  10518
10 Ostriak 11- (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 11- (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  10415
11 wargi 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  10325
12 tomaso 7c+/8a (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (PP) 7c+/8a (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8a (PP),  10273
13 Dusanbe 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10265
14 Jonatan 10-/10 (PP) 9+/10- (Flash) 10- (PP) 10- (PP) 9+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  9+/10- (Flash),  10- (PP),  10- (PP),  9+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10231
15 tiri 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10230
16 Dzano 7c+ (OS) 7c+ (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (OS),  7c+ (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  10185
17 rici 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10165
18 aceman 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10150
19 buzo 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10010
20 strasiak 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9953
21 Peder M 10- (PP) 9 (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9 (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9940
22 Zavaky 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9909
23 ryso 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9 (OS) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9 (OS),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9895
24 humpi 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9803
25 Adolezcent 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9756
26 yoghurt 8a (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7C (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7C (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9686
27 sivak 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9662
28 Zuraz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9525
29 Belayer 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9500
30 Cyril 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  9478
31 Reso 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9475
32 Robin 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 8a (RK) 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  8a (RK),  9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  9395
33 Smuel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9390
34 exman 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 7c (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  7c (PP),  9 (PP),  9328
35 Tomas 8a (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 8a (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  9285
36 masko 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9176
37 kmocho 10- (PP) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7B+ (Solo) 10- (PP),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9150
38 Ado 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  9075
39 Edgar 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 9 (PP) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  9 (PP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  9050
40 vilko 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  8903
41 PatrikP 7b (OS) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (OS),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  8+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  8891
42 LukasPP 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) M10 (PP) M10 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  M10 (PP),  M10 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8881
43 krhlo 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8860
44 JoLo 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8855
45 poloncok97 9 (RP) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9 (RP),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8846
46 Max 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8828
47 marmot 10- (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 10- (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  8825
48 -erik- 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8820
49 Oli 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8750
50 rasko 8+/9- (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8740
51 Slumber 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8715
52 filip 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8700
53 MartinK 9- (OS) 9-/9 (Flash) 7c (PP) 8+ (OS) Xa (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9- (OS),  9-/9 (Flash),  7c (PP),  8+ (OS),  Xa (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8698
54 kuboo 9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8685
55 Jacob 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8675
56 Ja-Kub 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  8490
57 DVOR100 8+/9- (OS) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+/9- (OS),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8485
58 Frodo 7b (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 7b (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  8478
59 Kvaso 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8-/8 (OS) 7b (PP) 8- (OS) 7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8-/8 (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8470
60 Lampus 9/9+ (PP) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 9/9+ (PP),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8465
61 tuharek 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8358
62 KnedloVepro 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8325
63 Brano 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7B (Solo) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7B (Solo),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8323
64 mikkel 7b (Flash) 8+/9- (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 8 (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (Flash),  8+/9- (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  8 (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8305
65 petom 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8220
66 oliv 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  8200
67 krap 8+/9- (Flash) 8 (OS) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash),  8 (OS),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8146
68 pavel4000 8b+ (PP) 7c (OS) 7B+ (Flash) 9 (PP) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo)   8b+ (PP),  7c (OS),  7B+ (Flash),  9 (PP),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  8048
69 janino 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  7998
70 Alchymista 7C (Solo) 7A+ (OS) 7B+ (Solo) 7A (OS) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6C (OS) 6C (OS) 7A (Solo) 7C (Solo),  7A+ (OS),  7B+ (Solo),  7A (OS),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6C (OS),  6C (OS),  7A (Solo),  7980
71 lajchy 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7908
72 Smatko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7850
73 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7845
74 rmnbhl 7a (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7824
75 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7780
76 Sofi 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7A (Solo) 7b+ (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7A (Solo),  7712
77 kondor 9 (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7a (PP) 8 (PP) 9 (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7a (PP),  8 (PP),  7691
78 Pao Tao 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7685
79 Kufic 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7673
80 Kitty 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7658
81 Bart_Simpson 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7640
82 Dollym 8 (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8 (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7586
83 pucoo 9 (PP) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  7520
84 Mardrex 9 (PP) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7A (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 9 (PP),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7A (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  7501
85 Kec 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 6c (Flash) 7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  6c (Flash),  7247
86 petra 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  7214
87 katana 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 7a (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7a (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7185
88 aladin 10- (PP) 8a (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (PP)     10- (PP),  8a (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (PP),  7178
89 korman 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7172
90 adamk 8- (OS) 7a (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (OS),  7a (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  7153
91 edo 8- (OS) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (OS),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7148
92 RoboK 9+/10- (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo)   9+/10- (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7100
93 Filip74 9- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7093
94 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 7A (Flash) 8+ (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 6B+ (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  7A (Flash),  8+ (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6B+ (Flash),  7066
95 mojo 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  7025
96 bezo 7A (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C (Flash) 6C (Flash) 7A (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C (Flash),  6C (Flash),  7004
97 Jakabo 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8/8+ (TR) 7/7+ (OS) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8/8+ (TR),  7/7+ (OS),  6C+ (Solo),  8- (PP),  8- (PP),  6940
98 Sutvajka 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 6c+ (RP) 8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8-/8 (RP),  6c+ (RP),  8- (RP),  6935
99 mates8 7B+ (Solo) 7a (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7a (Solo) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (Solo) 7B+ (Solo),  7a (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7a (Solo),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b+ (Solo),  6935
100 mada 7a (Flash) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6C (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7a (Flash),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6C (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6866
101 kekel 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8/8+ (Flash) 8+ (PP)     9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8/8+ (Flash),  8+ (PP),  6778
102 PAuUlA 7b (PP) 6c (OS) 7a (PP) 8-/8 (PP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6b+ (Flash) 7b (PP),  6c (OS),  7a (PP),  8-/8 (PP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6b+ (Flash),  6776
103 unko 7+/8- (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6720
104 MS 8+/9- (PP) 8+ (RP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (RP) 6a+ (OS) 7+ (RP) 6b (RP) 8+/9- (PP),  8+ (RP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  6a+ (OS),  7+ (RP),  6b (RP),  6716
105 davidNO 8+ (RP) 8+ (PP) 7a (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 6c+ (PP) 8- (PP) 6c (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 8+ (RP),  8+ (PP),  7a (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  6c+ (PP),  8- (PP),  6c (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  6610
106 Ryzoto 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 8+ (AF) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  8+ (AF),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6605
107 Majus 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (PP) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7A (Flash),  7A (PP),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6462
108 jeepo 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6286
109 voto1003 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6185
110 Filipo 8- (OS) 8-/8 (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6c (PP) 7 (Flash) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (OS),  8-/8 (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6c (PP),  7 (Flash),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6113
111 Bilmo 8- (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7/7+ (RP) 8- (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7/7+ (RP),  5981
112 Adam3 7b+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo)   7b+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5903
113 šošon 6b (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5900
114 climberko 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5885
115 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5825
116 gosto 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7+ (PP) 6a (OS) 5c+ (OS) 7- (RP) 6a+ (RP) 7- (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7+ (PP),  6a (OS),  5c+ (OS),  7- (RP),  6a+ (RP),  7- (PP),  5805
117 helljohn 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (PP) 6b+/6c (PP) 6a (OS) 7 (PP) 8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (PP),  6b+/6c (PP),  6a (OS),  7 (PP),  5800
118 Danulienka 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5553
119 Veve 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5409
120 suflik1 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5363
121 mnt2 8+ (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) VI (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  VI (OS),  5355
122 artur 7A (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6B (Solo) 7/7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7A (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6B (Solo),  7/7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  5325
123 matoo 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5298
124 Psheno23 7- (OS) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7- (OS),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5254
125 steelpeter 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5250
126 tirak 7A+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 5A (Solo) 7A+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  5A (Solo),  5225
127 RastoS 7+ (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5163
128 karolk 7- (OS) 7- (OS) WI5 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  WI5 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5160
129 Poi 8+ (TR) 8+ (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6a+ (RP) 7 (TR) 6+/7- (RP) 6+/7- (RP) 8+ (TR),  8+ (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6a+ (RP),  7 (TR),  6+/7- (RP),  6+/7- (RP),  5153
130 Zuzka_Sivka 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (PP) 5c (OS) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5123
131 tomko 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  5110
132 Matilda 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6b (TR),  7 (TR),  6 (OS),  5020
133 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5000
134 RADooo 7+ (OS) 7a (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS)     7+ (OS),  7a (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  4973
135 Azog 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  4948
136 peter.L 7 (OS) 6c (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6b (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 7 (OS),  6c (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6b (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  4895
137 marcel_ 6a+ (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5b (OS),  5b (OS),  4839
138 Matt 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6B (Solo) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6A (Solo) 7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6B (Solo),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6A (Solo),  4810
139 PooH 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4710
140 revo 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  4695
141 dewpZA 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  4685
142 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 5c (OS) 6a+/6b (TR) 6a+ (TR) 7- (TR) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  5c (OS),  6a+/6b (TR),  6a+ (TR),  7- (TR),  5b (OS),  5b (OS),  4600
143 Pilo 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) WI4+ (TR) 7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  WI4+ (TR),  4533
144 Rajko 8- (Solo) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (Solo) 6 (Solo) 4 (OS) 8- (Solo),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (Solo),  6 (Solo),  4 (OS),  4475
145 ViKotul 7A (Solo) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS)       7A (Solo),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4475
146 juraaj 6a (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6a (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4450
147 janau 6a (OS) 6a (Flash) 6a+ (PP) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 6a (OS),  6a (Flash),  6a+ (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  4433
148 Miska 6B (OS) 7+ (TR) 6B (Solo) 7 (TR) 5c (OS) 6a+ (TR) 5a (OS) 5a (OS) 5+ (OS) 6a (TR) 6B (OS),  7+ (TR),  6B (Solo),  7 (TR),  5c (OS),  6a+ (TR),  5a (OS),  5a (OS),  5+ (OS),  6a (TR),  4425
149 nuto 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  4393
150 playde 8 (OS) 8+/9- (PP) 8 (PP) M6+ (Flash) 7+ (RP) 6+ (OS) 5- (OS)       8 (OS),  8+/9- (PP),  8 (PP),  M6+ (Flash),  7+ (RP),  6+ (OS),  5- (OS),  4368
151 Bietka 6a+ (Flash) 6b (PP) 6a+ (PP) 5c (OS) 5C (OS) 6+ (Flash) 6a (PP) 6+/7- (PP) 6a (PP) 6A (Solo) 6a+ (Flash),  6b (PP),  6a+ (PP),  5c (OS),  5C (OS),  6+ (Flash),  6a (PP),  6+/7- (PP),  6a (PP),  6A (Solo),  4346
152 Joe 7 (OS) 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 6+ (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7 (OS),  7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  6+ (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4335
153 NahorachFUCI 7 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 7 (AF) 7 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  7 (AF),  4274
154 jollyeljoker 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  4250
155 Kubs 7 (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4245
156 ital 8- (TR) 8- (TR) 7- (PP) 7+ (AF) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 8- (TR),  8- (TR),  7- (PP),  7+ (AF),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  4150
157 Zuzik 7- (Flash) 7 (PP) 6b (PP) 7- (PP) 6a (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 5c (Flash) 5c (Flash) 5 (OS) 7- (Flash),  7 (PP),  6b (PP),  7- (PP),  6a (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  5c (Flash),  5c (Flash),  5 (OS),  4110
158 Rastielka 6a (OS) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (Flash) 6- (PP) 6a (OS),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (Flash),  6- (PP),  4088
159 JohnyB 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4058
160 MarekTN 7+ (OS) 8+ (TR) 7 (OS) 7-/7 (OS) M7 (AF) 7- (TR) 6- (PP) 4 (OS)     7+ (OS),  8+ (TR),  7 (OS),  7-/7 (OS),  M7 (AF),  7- (TR),  6- (PP),  4 (OS),  4030
161 kukulienka 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3980
162 Durman 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 8- (PP)           9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  8- (PP),  3950
163 Wander 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (PP) 6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (PP),  3930
164 logic 7A (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5A (Solo) 7A (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5A (Solo),  3925
165 Mihal 6A (Flash) 6A (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 6A (Solo) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5c (Flash) 6+/7- (TR) 6A (Flash),  6A (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  6A (Solo),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5c (Flash),  6+/7- (TR),  3919
166 thien 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3900
167 JuroM 6+ (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3855
168 vrana WI3+ (OS) WI5 (TR) WI4 (PP) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) WI3+ (OS),  WI5 (TR),  WI4 (PP),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  3845
169 robo 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)         7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  3800
170 NaDu 7 (Flash) 7- (Flash) 6 (OS) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (Flash) 5+ (Flash) 6- (RP) 7 (Flash),  7- (Flash),  6 (OS),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (Flash),  5+ (Flash),  6- (RP),  3755
171 HujosH 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3658
172 martinl 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 5- (OS) 6 (PP) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  5- (OS),  6 (PP),  4+ (OS),  4+ (OS),  3645
173 vysnicka 7- (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7- (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3645
174 kurapedro 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3625
175 Braobaob 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP)             9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  3600
176 Macooo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3575
177 Xel'Naga 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7- (Flash) 6B (Solo) 5B (Flash)         7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7- (Flash),  6B (Solo),  5B (Flash),  3556
178 martyn WI4 (OS) WI4 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) WI3 (OS) WI4 (PP) 5 (OS) WI3 (Solo)     WI4 (OS),  WI4 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  WI3 (OS),  WI4 (PP),  5 (OS),  WI3 (Solo),  3520
179 nof 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3500
180 Maselnik 7+ (TR) 7 (TR) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6- (Flash) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (PP) 5 (Flash) 7+ (TR),  7 (TR),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  6- (Flash),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (PP),  5 (Flash),  3499
181 Zabiacik 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6+/7- (TR) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5 (Flash) 5+ (RP) 6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  6+/7- (TR),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5 (Flash),  5+ (RP),  3398
182 KasarM 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3350
183 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
184 zofo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  3318
185 Jonzer 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3105
186 ostiepok 9 (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (PP)             9 (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (PP),  3100
187 Fidas 7 (OS) 7+ (PP) 7 (TR) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 6+ (TR)       7 (OS),  7+ (PP),  7 (TR),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  3088
188 MarosKl 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 6- (Flash) 6 (PP) 4+ (OS) 6- (RP) 6- (RP) 4 (OS) 4 (OS) 6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  6- (Flash),  6 (PP),  4+ (OS),  6- (RP),  6- (RP),  4 (OS),  4 (OS),  2943
189 Leelloo 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  2875
190 jxxw 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4+ (Flash) 3+ (OS) 5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4+ (Flash),  3+ (OS),  2843
191 Sokninth 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6- (Flash) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 5 (PP) 6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6- (Flash),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  5 (PP),  2843
192 matejs 8+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2710
193 Tafo 7- (OS) 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7+ (TR) 6 (OS)           7- (OS),  7- (OS),  7-/7 (Flash),  7+ (TR),  6 (OS),  2688
194 Milan14 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (PP) 5 (RP) 5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (PP),  5 (RP),  2660
195 DodKe 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 4 (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  4 (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  2635
196 JankoS 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (AF) 5+ (OS) 6- (Flash) 5 (Flash) 5+ (TR)       7- (OS),  6+ (OS),  7+ (AF),  5+ (OS),  6- (Flash),  5 (Flash),  5+ (TR),  2616
197 LUKIN 6 (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 5+ (Flash) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)