'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Kysela 9a (PP) 9a (PP) 9a (PP) 9a (PP) 8c+ (PP) 11- (PP) 8c/8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 10+ (PP) 9a (PP),  9a (PP),  9a (PP),  9a (PP),  8c+ (PP),  11- (PP),  8c/8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  10+ (PP),  12450
2 kurko 8b (OS) 11- (PP) 8a+ (OS) 10- (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 10- (OS) 8a/8a+ (OS) 8b (OS),  11- (PP),  8a+ (OS),  10- (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  10- (OS),  8a/8a+ (OS),  12005
3 Buco 9a (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 8b (Flash) 8b (Flash) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 9a (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  8b (Flash),  8b (Flash),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  11871
4 matejicka 8b (OS) 8c (PP) 10- (OS) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8b (OS),  8c (PP),  10- (OS),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  11755
5 Filipo 8c (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10- (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8b (PP) 8c (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10- (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8b (PP),  11303
6 Manko 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8a+ (Flash) 10 (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8a+ (Flash),  10 (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10 (PP),  10 (PP),  11223
7 misko 11- (PP) 10 (PP) 10 (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 9+/10- (Flash) 10- (PP) 10- (PP) 8A+ (Solo) 11- (PP),  10 (PP),  10 (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  9+/10- (Flash),  10- (PP),  10- (PP),  8A+ (Solo),  10903
8 stygian 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7c (OS) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7c (OS),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  10820
9 Peder M 10/10+ (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  10560
10 vilko 8B/8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B/8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10475
11 Dusanbe 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10350
12 makac 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 9+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  9+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  10328
13 Adolezcent 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10303
14 Ja-Kub 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10278
15 Cyril 8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10275
16 Hrubo 7c+ (OS) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (OS),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  10183
17 aladin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 7b+/7c (OS) 9+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  7b+/7c (OS),  9+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  10098
18 Zuraz 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  10053
19 rici 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9975
20 aceman 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 7b (OS) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  7b (OS),  9920
21 dubenmichal 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9900
22 Adam3 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9893
23 Oli 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  9850
24 matone 10- (PP) 10- (PP) 8a/8a+ (PP) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 10- (PP),  10- (PP),  8a/8a+ (PP),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  9+ (RP),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9730
25 OLY 9+/10- (PP) 9- (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 9-/9 (Flash) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9- (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9-/9 (Flash),  9/9+ (PP),  9723
26 Petrus 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9710
27 vychodnar 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9550
28 exman 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  9520
29 Ostriak 10 (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9503
30 kmeto 7b+/7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7B+ (Flash) 9 (PP) 7b+/7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7B+ (Flash),  9 (PP),  9498
31 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9481
32 rasko 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7c (Flash) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7c (Flash),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  7a+ (OS),  9471
33 Frodo 10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9453
34 marmot M13- (PP) 9+/10- (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) M13- (PP),  9+/10- (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9440
35 krap 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9390
36 Tomike 10- (PP) 10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 10- (PP),  10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9380
37 Chameleon 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9365
38 Slumber 10- (PP) 7c (Flash) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 10- (PP),  7c (Flash),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9333
39 Hríbik 8c (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A/8A+ (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo)   8c (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A/8A+ (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9325
40 ostrykaktus 10- (PP) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7a+ (OS) 7b+/7c (PP) 7B+ (Solo) 10- (PP),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7a+ (OS),  7b+/7c (PP),  7B+ (Solo),  9320
41 LukasPP 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9306
42 poloncok97 10- (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9295
43 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9275
44 strasiak 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  9100
45 kmocho 9+/10- (RP) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 9/9+ (PP) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 9+/10- (RP),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  9/9+ (PP),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9030
46 Fili_P 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  9021
47 Isildur 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9015
48 mikkel 7c (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7c (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8943
49 mckale 9+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8923
50 PatrikP 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8850
51 Pao Tao 7b+ (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b+ (PP),  8842
52 Kufic 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8818
53 playde 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8790
54 JoLo 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8752
55 monke 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8733
56 Kvaso 7b (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 7b (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8725
57 adi 7b+ (OS) 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (OS),  9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8695
58 Tosik 7c (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8635
59 Belayer 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a/7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a/7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8575
60 DVOR100 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8565
61 kuxiv 7a+/7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b/7b+ (PP) 7b (RP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7a+/7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b/7b+ (PP),  7b (RP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8488
62 masko 7c+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 7c+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  8474
63 Sebo 8A (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8459
64 Jakabo 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 5.12b (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  5.12b (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  8425
65 Bart_Simpson 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8410
66 KrisLapa 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8-/8 (OS) 8+ (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8-/8 (OS),  8+ (Flash),  8388
67 dadik 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 7a (Flash) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  7a (Flash),  8348
68 Aron 9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8/8+ (Flash) 8 (Flash) 9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8/8+ (Flash),  8 (Flash),  8341
69 Slabyprst 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8300
70 Lampus 7B+ (Flash) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 8-/8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7B+ (Flash),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  8-/8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8253
71 Edgar 10 (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 10 (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  8250
71 unko 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8250
73 janino 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8215
74 Tomas 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7b (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7b (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8210
75 Mattt 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8198
76 Filip74 9 (PP) 8 (OS) 7a (OS) 8+/9- (RP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 9 (PP),  8 (OS),  7a (OS),  8+/9- (RP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8185
77 Jaman 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8183
78 endrju 10- (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8- (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8- (PP),  8145
79 Brano 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8140
80 PetoAlkkro 9-/9 (RP) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 9-/9 (RP),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8137
81 Danone 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8130
82 kekel 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8116
83 navi M11- (PP) M10 (PP) M10- (PP) 7a (OS) M9 (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) M8+ (PP) 7+/8- (OS) M11- (PP),  M10 (PP),  M10- (PP),  7a (OS),  M9 (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  M8+ (PP),  7+/8- (OS),  8043
84 adamk 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8021
85 Mardrex 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8008
86 krhlo 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7997
87 voto1003 9 (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 9 (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7945
88 maaro 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8 (PP),  7934
89 peter.L 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (RP) 7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (RP),  7858
90 tinbuktu 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 7a+ (PP) 8- (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  7a+ (PP),  8- (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7840
91 bezo 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A (Flash) 7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A (Flash),  7818
92 Tidli 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A/7A+ (Solo) 7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A/7A+ (Solo),  7781
93 kača_C 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6c (OS) 7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6c (OS),  7754
94 pucoo 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7745
95 Sam 7a+ (OS) 8 (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 7a+ (OS),  8 (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  7731
96 JozefKa 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  7661
97 Sara 8a (PP) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7a (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 8a (PP),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  7a (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  7647
98 Petko 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7b (RP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo)   7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7b (RP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7630
99 Adamek 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7551
100 mojo 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7550
101 Sutvajka 8 (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7500
102 Branik 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  7482
103 mada 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7473
104 kubo 7C+ (Solo) 9- (Flash) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8- (Flash)   7C+ (Solo),  9- (Flash),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8- (Flash),  7465
105 Kubs 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  7450
106 Hami 9- (RP) 9- (RP) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 7+ (OS) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8- (PP) 6b (OS) 9- (RP),  9- (RP),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  7+ (OS),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8- (PP),  6b (OS),  7428
107 DavidHajdu 9/9+ (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 9/9+ (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7390
108 Mato99 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  7345
109 Smatko 8a (PP) 9+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8a (PP),  9+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7341
110 Ivanek 9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7330
111 mklino 8 (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 7+/8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 8 (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  7+/8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7300
112 Timur 8+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7A+ (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  7296
113 kuboo 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8- (Flash) 7 (Flash)   9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8- (Flash),  7 (Flash),  7266
114 ondr 9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 6c+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  6c+ (PP),  7250
115 Ghar 7+/8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7+/8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7245
116 VinczeovaMichaela 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7a (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7a (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7228
117 LenkaFurdikova 7b (PP) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 8- (RP) 6c (Flash) 7b (PP),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  8- (RP),  6c (Flash),  7211
118 karabaster 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7A (Flash),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7154
119 geri 9- (PP) 8- (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7145
120 RebekaGabcikova 8 (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 7 (OS) 7- (OS) 6A+ (OS) 8 (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6A+ (OS),  7118
121 namor 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7080
122 marosprb 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7060
123 VedPali 9- (RP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (RP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6990
124 nuto 7b (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7b (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6975
125 radoB 9- (PP) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6C (Solo) 9- (PP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6C (Solo),  6971
126 Kec 6c+ (OS) 6c (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 6c+ (OS),  6c (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  6970
127 chert 6c (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 7a (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6c (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  7a (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6951
128 korman 7+/8- (OS) 6C+/7A (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (OS),  6C+/7A (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6928
129 AndreaVargova 8+ (PP) 7+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  7+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  8- (PP),  6918
130 revo 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) VIIIb/VIIIc (OS) 7/7+ (OS) 7/7+ (OS) 6c+ (PP) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  VIIIb/VIIIc (OS),  7/7+ (OS),  7/7+ (OS),  6c+ (PP),  6910
131 Max 9 (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8 (Flash) 7+ (Flash) VIIb (Flash)   9 (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8 (Flash),  7+ (Flash),  VIIb (Flash),  6904
132 m2d 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP)     8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  6880
133 JuGo 7c (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6C+/7A (Solo) 6c+ (PP) 7+ (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 7c (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6C+/7A (Solo),  6c+ (PP),  7+ (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  6807
134 suflik1 7+ (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6736
135 Georgio 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6718
136 T0xikmaN 6c+ (Flash) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c+ (Flash),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6679
137 šošon 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 8- (RP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  8- (RP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6668
138 marekkocvara M10+ (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 8-/8 (OS) M9- (PP) 8 (Flash)     M10+ (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  8-/8 (OS),  M9- (PP),  8 (Flash),  6626
139 uhlyk 7+ (OS) 7+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6563
140 marslee 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6C (Solo) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6C (Solo),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6535
141 Metodko 8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6523
142 Tuty 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6C (PP) 8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6C (PP),  6513
143 rybana222 6b+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 6b+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6501
144 VaclavikVratko 8 (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6488
145 Pet:o) 8- (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 8- (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  6484
146 Dzejkob 8 (RP) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6481
147 Srnky 7/7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6c (RP) 7/7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6c (RP),  6420
148 mtlk 7+ (OS) 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (Flash),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6331
149 Kyslik_Miro 8- (Flash) 6c (Flash) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 8- (Flash),  6c (Flash),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6321
150 matoo 8- (RP) 6c (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8- (RP),  6c (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6278
151 Vili 7+ (OS) 7A (Solo) 8- (RP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6B (Flash) 7+ (OS),  7A (Solo),  8- (RP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6B (Flash),  6243
152 edo 8- (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 8- (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6198
153 Fredy 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6195
154 JanoZ 6b+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6150
155 Luboss 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6135
156 Michalec 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7/7+ (RP) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7/7+ (RP),  6118
157 PePe_Lopez 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6C (Solo) 7+ (RP) 7+ (PP) 6A+ (Flash) 6A (Solo) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6C (Solo),  7+ (RP),  7+ (PP),  6A+ (Flash),  6A (Solo),  6111
158 Dzano 5.12d (OS) 10- (PP) 5.12c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP)         5.12d (OS),  10- (PP),  5.12c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  6040
159 MichalKr 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5955
160 Luluk 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (OS) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6A+ (OS) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B (Solo) 5C (OS) 7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (OS),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6A+ (OS),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B (Solo),  5C (OS),  5936
161 Trotl 7 (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 7 (OS),  6b (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  5930
162 tuharek 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6 (OS) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6 (OS),  5929
163 Edi 7A+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 6C (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7A+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  6C (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  5835
164 Shaquais 7B (Solo) 7B (Solo) 7A/7A+ (Solo) 6C (Flash) 6C/6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6A+ (Solo)   7B (Solo),  7B (Solo),  7A/7A+ (Solo),  6C (Flash),  6C/6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6A+ (Solo),  5806
165 sesso 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  5730
166 Milosh 7+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5725
167 MatejSak 9 (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo)   9 (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  5712
168 Ryzoto 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6A (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6A (OS),  6+ (OS),  5700
169 JurajC 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 6b+ (PP) 6b (RP) 7 (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6b+ (PP),  6b (RP),  7 (RP),  5680
170 davo 7b (PP) 7+ (OS) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 7b (PP),  7+ (OS),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5675
171 martinl 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7 (RP),  5666
172 BrindzaDavid 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  5625
173 jeepo 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6A (Flash) 6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6A (Flash),  5623
174 Mims 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  5601
175 FilipValuch 7 (OS) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 7 (OS),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  5590
176 chorche 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7- (PP) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  7- (PP),  5571
177 lubosu 8- (RP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7/7+ (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6B (Solo) 8- (RP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  7/7+ (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6B (Solo),  5509
178 Vladka 6c (Flash) 6c (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (Flash) 6c (Flash),  6c (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (Flash),  5472
179 Ursula 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5462
180 Ioan 6b+ (OS) 6b (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (RP) 5c+ (OS) 6 (OS) 5c (OS) 6b+ (OS),  6b (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6b (RP),  5c+ (OS),  6 (OS),  5c (OS),  5460
181 Kaso 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5445
182 pazout 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5415
183 hribo 7a (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 7a (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5410
184 realvonmit 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5390
185 Dora 8- (PP) 8- (PP) 6a+ (OS) 6a (OS) 7/7+ (PP) 6a+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  6a+ (OS),  6a (OS),  7/7+ (PP),  6a+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5306
186 Durman 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (OS) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 7 (PP) 7- (PP) 6A+ (Solo) 6 (PP) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (OS),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  7 (PP),  7- (PP),  6A+ (Solo),  6 (PP),  5295
187 Peto56 7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5290
188 Kavalier 8- (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5280
189 MiroslavMrovcak 8a (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash)         8a (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  5251
190 Apo 7a (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 7 (PP)   7a (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  7 (PP),  5233
191 Mihal_TO 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS)