'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c (PP) 8a+ (OS) 8a+ (OS) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b (Flash) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8c (PP),  8a+ (OS),  8a+ (OS),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b (Flash),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  11718
2 kurko 8c (PP) 10+/11- (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 9+/10- (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8c (PP),  10+/11- (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  9+/10- (OS),  8a (OS),  8a (OS),  11560
3 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8B (Solo) 8b (PP) 8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8B (Solo),  8b (PP),  8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  11200
4 stygian 8c (PP) 8B+ (Solo) 8B+ (Solo) 8B (PP) 8B (Solo) 8a+/8b (PP) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8B+ (Solo),  8B+ (Solo),  8B (PP),  8B (Solo),  8a+/8b (PP),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  10978
5 Reso 11- (PP) 10+/11- (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 11- (PP),  10+/11- (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10975
6 Robo_L 8B+ (Solo) 8b (PP) 8B (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 10- (RP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8B+ (Solo),  8b (PP),  8B (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  10- (RP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10895
7 Kungfuvanda 8c (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8c (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  10700
8 Smuel 8a (OS) 8b (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (OS),  8b (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  10693
9 Alfonz 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  10643
10 Adolezcent 8B (Solo) 8b (PP) 8B (Solo) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7c+ (Flash) 7c+ (Flash) 8A (Solo) 8B (Solo),  8b (PP),  8B (Solo),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7c+ (Flash),  7c+ (Flash),  8A (Solo),  10437
11 Filipo 10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10350
12 Ja-Kub 10- (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7c (OS) 8A (Solo) 8a (PP) 8A (Solo) 10- (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7c (OS),  8A (Solo),  8a (PP),  8A (Solo),  10345
13 Peder M 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10325
14 kuboo 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10323
15 Kysela 10 (PP) 10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (Flash) 10 (PP),  10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (Flash),  10278
16 wargi 10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10245
17 Max 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9- (Flash) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9- (Flash),  10098
18 Cyril 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10050
19 marmot M13- (PP) M12 (PP) 10- (PP) M11 (PP) M11- (PP) M11- (PP) M11- (PP) 7b (OS) M10- (Flash) 9/9+ (PP) M13- (PP),  M12 (PP),  10- (PP),  M11 (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  7b (OS),  M10- (Flash),  9/9+ (PP),  10048
20 Dusanbe 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  10045
21 aceman 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  10025
22 vilko 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9925
23 Zuraz 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 7C+/8A (Solo) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  7C+/8A (Solo),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9845
24 Petrus 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9815
25 strasiak 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  9800
26 buzo 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9705
27 Hrubo 10- (PP) 9+/10- (RP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 10- (PP),  9+/10- (RP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9675
28 kmeto 9+/10- (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7a+/7b (OS) 7B+ (Flash) 7b+ (Flash) 9+/10- (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7a+/7b (OS),  7B+ (Flash),  7b+ (Flash),  9626
29 Adam3 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9571
30 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9550
31 rici 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 7C+ (Solo) 7c+ (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 10-/10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  7C+ (Solo),  7c+ (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9525
32 exman 9-/9 (OS) 8a (PP) 8a (PP) 9 (Flash) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 8+/9- (OS) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (OS),  8a (PP),  8a (PP),  9 (Flash),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  8+/9- (OS),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9523
33 Frodo 7b+ (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7b+ (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9403
34 matejicka 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  9400
35 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9400
36 marekkocvara 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9378
37 Oli 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9375
38 poloncok97 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  9371
39 mikkel 8a (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 8+/9- (OS) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  8+/9- (OS),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9296
40 rasko 7b+/7c (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 7b+/7c (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  9240
41 Slumber 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9213
42 Edgar 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C (Solo) 9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C (Solo),  9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  9175
43 Aron 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9055
44 yoghurt 8a+ (PP) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8a+ (PP),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9050
45 Jakabo 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9050
46 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8933
47 LukasPP 10-/10 (PP) 10- (RK) 8+/9- (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 10-/10 (PP),  10- (RK),  8+/9- (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8932
48 Ado 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8928
49 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8890
50 Shaquais 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (PP) 8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (PP),  8881
51 playde 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) M8+ (OS) M8+ (OS) M10- (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  M8+ (OS),  M8+ (OS),  M10- (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8843
52 Kufic 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8815
53 krap 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8800
54 DVOR100 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8798
55 kekel 9+/10- (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8783
56 Belayer 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  8725
57 dubenmichal 9/9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7b+/7c (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9/9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7b+/7c (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8705
58 Lampus 9- (Flash) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 9- (Flash),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8691
59 tiri 9 (OS) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 7b+/7c (PP) 8 (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9 (OS),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  7b+/7c (PP),  8 (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  8625
60 vlaga 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8610
61 JoLo 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8595
62 Matusmatus 9- (OS) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 9- (OS),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  8540
63 Pao Tao 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8533
64 rmnbhl 7b+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7A+ (Flash) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 7b+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7A+ (Flash),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  8497
65 Ostriak 9- (OS) 7c (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (Flash) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 9- (OS),  7c (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (Flash),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  8472
66 Tomas 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8450
67 PatrikP 9- (Flash) 9 (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 8- (OS) 8- (OS) 9- (Flash),  9 (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8433
68 duri 7b (OS) 9 (RP) 7c (RP) 9 (PP) 7c (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7b (OS),  9 (RP),  7c (RP),  9 (PP),  7c (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a (Flash),  7a (Flash),  8406
69 Sutvajka 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7b (PP) 7b (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7b (PP),  7b (PP),  8400
70 Isildur 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8375
71 radino 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  8373
72 krhlo 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8310
73 mastic 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (Solo),  8278
74 PetoB 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8265
75 masko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  8259
76 unko 7C (Solo) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8250
77 kača_C 7c (PP) 7b+/7c (PP) 9- (PP) 7a+/7b (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7A (Flash) 7c (PP),  7b+/7c (PP),  9- (PP),  7a+/7b (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7A (Flash),  8212
78 Kubs 9-/9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8177
79 davo 7c (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7c (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8148
80 adamkaniak 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 8 (Flash) 8 (Flash) 7A (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8 (Flash),  8 (Flash),  7A (Flash),  8112
81 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8100
82 ryso 10 (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 10 (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8054
83 Bart_Simpson 9- (RP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 9- (RP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7895
84 Kjubo 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7860
85 makac 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (PP) 7B (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7a (PP) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (PP),  7B (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7a (PP),  7800
86 matone 9- (Flash) 7c (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (Flash),  7c (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7798
87 kyslik 9 (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 9 (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7745
88 Smatko 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 9- (TR) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  9- (TR),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7675
89 kmocho 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7653
90 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7645
91 Matno 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (PP) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (PP),  7600
92 Filip74 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (RP) 8/8+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (RP),  8/8+ (PP),  7595
93 adamk 7b (PP) 8+/9- (PP) 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7b (PP),  8+/9- (PP),  7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7558
94 Durman 9 (PP) 7B (Solo) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) IXa (Flash) 8+ (TR) 7A (Solo) 9 (PP),  7B (Solo),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  IXa (Flash),  8+ (TR),  7A (Solo),  7553
95 mates8 8a (PP) 9+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (PP) 6c+ (Solo) 8a (PP),  9+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (PP),  6c+ (Solo),  7550
96 Goro 9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8-/8 (RP) 8- (RP) 9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8-/8 (RP),  8- (RP),  7523
97 radoB 9- (PP) 8+/9- (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 9- (PP),  8+/9- (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7491
98 VedPali 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7485
99 pucoo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 7/7+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  7/7+ (OS),  7475
100 revo 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7475
101 StanleyM 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (Solo) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (Solo),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7445
102 Brano 9- (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7440
103 mojo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7350
104 Kosta 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  7341
105 Sam 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7336
106 Mato99 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7303
107 Fili_P 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7235
108 Tomike 7b (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7b (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7208
109 Duco 8+/9- (RP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  7205
110 namor 8+/9- (RP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (TR) 8- (PP) 8+/9- (RP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (TR),  8- (PP),  7185
111 Kec 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 8- (PP) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  6c+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  8- (PP),  7137
112 Ryzoto 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7093
113 ital M10+ (PP) M10- (PP) 8 (RP) 8+ (TR) M6 (OS) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) M10+ (PP),  M10- (PP),  8 (RP),  8+ (TR),  M6 (OS),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7045
114 mada 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7A (Solo) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8-/8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7A (Solo),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6968
115 tamagoci 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6c (Flash) 7a (TR) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6c (Flash),  7a (TR),  6b (OS),  6841
116 Kvaso 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 6c+ (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  6c+ (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6823
117 voto1003 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6803
118 JozefKa 8- (OS) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 7A (Solo) 8- (PP) 7 (OS) 6c (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (PP) 8- (OS),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  8- (PP),  7 (OS),  6c (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (PP),  6765
119 KO 6c (OS) 7a (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c (OS),  7a (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6725
120 Milosh 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 6c+/7a (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  6c+/7a (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6705
121 Pet:o) 8+ (PP) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 8+ (PP),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6688
122 PetoAlkkro 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6653
123 katana 8+ (RK) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8+ (RK),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6625
124 Spirit 8- (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6618
125 Dada 7+/8- (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 6c (Flash) 6c (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 7+/8- (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  6c (Flash),  6c (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  6607
126 PePe_Lopez 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b+ (Flash) 6c (PP) 6a+ (OS) 8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b+ (Flash),  6c (PP),  6a+ (OS),  6568
127 jeepo 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 6b (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  6b (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6565
128 Mattt 6b+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6505
129 ondr 7+/8- (OS) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6500
130 suflik1 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6493
131 Tatarska 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6B (OS) 6B (OS) 6B+/6C (Flash) 6C/6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6A+ (OS) 8-/8 (Flash),  7+ (OS),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6B (OS),  6B (OS),  6B+/6C (Flash),  6C/6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6A+ (OS),  6492
132 JuGo 7A (Flash) 7a+/7b (TR) 7a+ (TR) 7a (TR) 6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6c+ (TR) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7a+/7b (TR),  7a+ (TR),  7a (TR),  6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6c+ (TR),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6481
133 gosto 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (PP) 6B (Solo) 6A (Flash) 7- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (PP),  6B (Solo),  6A (Flash),  7- (PP),  6453
134 peter.L 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (PP) 7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (PP),  6405
135 Lasko 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 7- (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6a+ (OS),  6403
136 edo 7A (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 7A (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6368
137 Ivanek 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6273
138 MS 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6250
139 martinl 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6224
140 corero 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) VIIIb (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  VIIIb (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6150
141 mkudela 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6140
142 janek M10+ (Solo) 9- (PP) M8- (OS) 8 (RP) M5+ (OS) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 5C (Flash) M10+ (Solo),  9- (PP),  M8- (OS),  8 (RP),  M5+ (OS),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  5C (Flash),  6110
143 tomko 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6075
144 matoo 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  6070
145 bezo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C/6C+ (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6B (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C/6C+ (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6B (Solo),  6026
146 marslee 8+ (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 8- (AF) 8+ (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  8- (AF),  6013
147 trebi 7+ (OS) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 6 (OS) 7+ (OS),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6 (OS),  5950
148 nuto 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  5941
149 Dzejkob 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  5928
150 Matt 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  5778
151 Miki42 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5736
152 Evka_R 8- (PP) 7-/7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  5702
153 Brogy 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (Flash)     8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  5623
154 Vinsho 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6a+ (Flash) 6B (Solo) 6+ (OS) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6a+ (Flash),  6B (Solo),  6+ (OS),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5607
155 Sasi 7A (RP) 8- (PP) 6C (Solo) 6C (Solo) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7A (RP),  8- (PP),  6C (Solo),  6C (Solo),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5600
156 dewpZA 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5550
157 Branik 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6B (Solo) 6+ (OS) 6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6B (Solo),  6+ (OS),  5529
158 Apo 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7- (Solo) 7- (PP) 8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7- (Solo),  7- (PP),  5428
159 Hami 8 (RP) 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (RP),  8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5370
160 marosprb 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP)     8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  5355
161 Psheno23 7+ (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5343
162 Rados 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP)     8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  5315
163 p51 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) M4+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  M4+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5300
164 Xel'Naga 7A+/7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Flash)     7A+/7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Flash),  5181
165 Majus 6C (Flash) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6C (Flash),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  5165
166 lenja 7- (OS) 7+ (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7+ (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5151
167 Kyslik_Miro 6b+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6a (Flash) 7 (TR) 6 (OS) 6b+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6a (Flash),  7 (TR),  6 (OS),  5146
168 Kitty 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 6+ (OS)     8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  6+ (OS),  5120
169 lubosu 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5103
170 STone 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5094
171 KasarM 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6A+ (Solo) 7- (PP) 6 (OS) 6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6A+ (Solo),  7- (PP),  6 (OS),  5075
172 Chameleon 9 (RP) 8- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 9 (RP),  8- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5055
173 Macooo 8- (PP) 7 (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 8- (PP),  7 (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  5045
174 drpdrpdrp 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  5021
175 lks_mrtnck 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS),  7-/7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5013
176 šošon 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5010
177 geri 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7-/7 (RP)     8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7-/7 (RP),  5008
178 adok 8- (PP) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6- (OS) 8- (PP),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6- (OS),  4990
179 Srnky 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  4960
180 helljohn 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+/7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+/7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4948
181 skyd 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  4853
182 tomasso 7+ (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 6 (OS) 5+ (Flash)   7+ (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6 (OS),  5+ (Flash),  4824
183 MarosKl 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4806
184 Bietka 6A+ (OS) 7 (PP) 6b (PP) 6b (PP) 6A (Flash) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 5c (OS) 6A+ (OS),  7 (PP),  6b (PP),  6b (PP),  6A (Flash),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5c (OS),  4793
185 Poi 8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 7/7+ (AF) 6 (Flash) 8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  7/7+ (AF),  6 (Flash),  4717
186 Wander 7 (Flash) 7 (RP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (Flash),  7 (RP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4698
187 Pltka 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  4605
188 ZAOCKOVANY 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
189 rybana222 6a (OS) 6a (OS) 6a (Flash) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5b (OS) 6a (OS),  6a (OS),  6a (Flash),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5b (OS),  4563
190 Fufu 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  4553
191 Marek850 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4550
192 mms 7- (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  7- (TR),