'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 9a (PP) 9a (PP) 9a (PP) 8b/8b+ (OS) 8c+ (PP) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 9a (PP),  9a (PP),  9a (PP),  8b/8b+ (OS),  8c+ (PP),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  12418
2 Kysela 11- (PP) 11- (PP) 8c/8c+ (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 11- (PP),  11- (PP),  8c/8c+ (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  11925
3 Buco 8c+ (PP) 11- (PP) 11- (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 8b+ (PP) 9+/10- (OS) 10/10+ (PP) 8b (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  11- (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  8b+ (PP),  9+/10- (OS),  10/10+ (PP),  8b (PP),  11720
4 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11350
5 matejicka 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 9 (OS) 8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  9 (OS),  10810
6 Filipo 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  10650
7 Peder M 10+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+ (Flash) 8a (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+ (Flash),  8a (PP),  10573
8 Alfonz 8c (PP) 8b+ (PP) 8A+ (Solo) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8c (PP),  8b+ (PP),  8A+ (Solo),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10540
9 Manko 8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 9-/9 (OS) 8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  9-/9 (OS),  10520
10 stygian 8b (PP) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7c (OS) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8b (PP),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7c (OS),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10395
11 Adolezcent 8A+ (Flash) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Flash),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10381
12 Cyril 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10350
13 Robo_L 10 (PP) 8A (Flash) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 10 (PP),  8A (Flash),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10312
14 Ja-Kub 8B (Solo) 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10278
15 Dusanbe 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  10265
16 Petrus 10- (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10240
17 Ostriak 10+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (RP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 9- (Flash) 10+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (RP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  9- (Flash),  10223
18 wargi 7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (RP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) M11- (Flash) M10+ (Flash) 7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  8a (RP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  M11- (Flash),  M10+ (Flash),  10101
19 rasko 7c (OS) 7c+ (Flash) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (OS),  7c+ (Flash),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10033
20 marmot M13 (PP) M13- (PP) M12 (PP) M12 (PP) M12- (PP) 7b+ (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) M13 (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  M12 (PP),  M12- (PP),  7b+ (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  10015
21 matone 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9- (OS) 8+/9- (OS) 7b (OS) 10-/10 (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9- (OS),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9995
22 rici 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 7C+/8A (Solo) 9+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  7C+/8A (Solo),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9975
23 Adam3 10- (PP) 7c+ (Flash) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  7c+ (Flash),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  9+ (PP),  9901
24 dubenmichal 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9898
25 Slumber 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9855
26 aceman 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9815
27 yoghurt 8a+ (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 7c/7c+ (PP) 7a+/7b (OS) 8+ (OS) 8a+ (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  7c/7c+ (PP),  7a+/7b (OS),  8+ (OS),  9740
28 Jakabo 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+/8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+/8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9725
29 exman 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  9648
30 Dzano 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+/8a (PP) 7c+/8a (PP) 7b/7b+ (OS) 7c (Flash) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+/8a (PP),  7c+/8a (PP),  7b/7b+ (OS),  7c (Flash),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  9643
31 LukasPP 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (Flash) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (Flash),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9556
32 vychodnar 10-/10 (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7C (Solo) 8 (OS) 10-/10 (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7C (Solo),  8 (OS),  9554
33 strasiak 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9550
34 mikkel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9540
35 vilko 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  9528
36 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  9428
37 poloncok97 7b+ (OS) 7c (Flash) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7b+ (OS),  7c (Flash),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9391
38 Zuraz 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9350
39 makac 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9+ (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9+ (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9350
40 masko 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9310
41 tinbuktu 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9300
42 krap 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  9296
43 tomaso 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9250
44 kekel 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9250
45 Frodo 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 8+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  8+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  9216
46 kuboo 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8+ (OS) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  8+ (OS),  9200
47 Aron 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9175
48 Oli 7C+/8A (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+/8A (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9100
49 Mardrex 7c (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 9 (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  9 (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9085
50 Hrubo 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b (OS) 8+/9- (OS) 7c (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8-/8 (OS) 7b (RP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b (OS),  8+/9- (OS),  7c (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8-/8 (OS),  7b (RP),  9055
51 Max 10-/10 (PP) 10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8963
52 DVOR100 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8850
53 Sutvajka 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7c/7c+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8815
54 Belayer 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8805
55 Lampus 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  8670
56 Tomas 8+/9- (OS) 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8-/8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (OS),  9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8-/8 (OS),  8+/9- (RP),  8660
57 Sara 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  8656
58 marekkocvara 10 (PP) 10 (PP) 7b (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7B (Solo) 6c (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 10 (PP),  10 (PP),  7b (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7B (Solo),  6c (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  8625
59 radino 7c (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8610
60 monke 9+/10- (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 9+/10- (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8550
61 Bart_Simpson 9-/9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7A (OS) 8 (OS) 9-/9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7A (OS),  8 (OS),  8545
62 mckale 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8538
63 Tomike 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8535
64 playde 8a (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) M9 (PP) M9 (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8a (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  M9 (PP),  M9 (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8530
65 Fili_P 7c (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7b+ (PP) 7a (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7b/7b+ (PP) 8-/8 (OS) 7a+ (Flash) 7c (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7b+ (PP),  7a (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7b/7b+ (PP),  8-/8 (OS),  7a+ (Flash),  8481
66 Kufic 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8430
67 Isildur 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (PP) 6c+ (OS) 7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7b (PP),  6c+ (OS),  8425
68 kmeto 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8412
69 navi M10+ (PP) M10- (PP) M10- (PP) M9+ (PP) M9+ (PP) M9 (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) M9- (PP) M9- (PP) M10+ (PP),  M10- (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  M9+ (PP),  M9 (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  M9- (PP),  M9- (PP),  8190
70 JoLo 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  8170
71 Kubs 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8155
72 Kvaso 9 (PP) 9- (Solo) 8 (OS) 7B (Solo) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 9 (PP),  9- (Solo),  8 (OS),  7B (Solo),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8140
73 Kungfuvanda 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP)     8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  8050
74 Tidli 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 6C+ (OS) 7A+/7B (Solo) 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  6C+ (OS),  7A+/7B (Solo),  7A (Flash),  7A+ (Solo),  8023
75 unko 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8000
76 Mattt 9- (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (Solo) 9- (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (Solo),  7988
77 duri 8a (PP) 8a (PP) 7c (RP) 7c (PP) 6c+/7a (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b/6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8a (PP),  8a (PP),  7c (RP),  7c (PP),  6c+/7a (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b/6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7975
78 Pao Tao 8 (OS) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8 (OS),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  7973
79 Kjubo 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7950
80 Filip74 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7918
81 PetoAlkkro 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 7B (Solo) 8- (OS) 8- (OS) 7a+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 7A (Flash) 9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  7B (Solo),  8- (OS),  8- (OS),  7a+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  7A (Flash),  7918
82 Sebo 10- (PP) 7B (Flash) 7B+ (Solo) 8- (OS) 8+ (RP) 7A (Flash) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 10- (PP),  7B (Flash),  7B+ (Solo),  8- (OS),  8+ (RP),  7A (Flash),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7906
83 kmocho 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7900
84 m2d 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 9/9+ (PP) 7A (Solo) 5 (PP) 6- (TR) 8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  9/9+ (PP),  7A (Solo),  5 (PP),  6- (TR),  7875
85 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 7a (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 9- (RP),  9- (PP),  7a (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7830
86 AdamPacnar 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7825
87 janino 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7820
88 adi 9- (Flash) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 9- (Flash),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7799
89 Brano 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  7683
90 PetoB 8a (PP) 7b+ (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 8a (PP),  7b+ (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7675
91 karabaster 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7640
92 krhlo 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7566
93 pucoo 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 7a (RP) 8 (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  7a (RP),  8 (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7538
94 Ondrovalentin 9/9+ (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 6C (Solo) 6C (Solo) 9/9+ (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  6C (Solo),  6C (Solo),  7525
95 Slabyprst 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7500
96 peter.L 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7490
97 Patrespatres 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7485
98 radoB 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7449
99 adamk 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  7420
100 LenkaFurdikova 9- (RP) 8 (OS) 7a+ (Flash) 8+ (RP) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9- (RP),  8 (OS),  7a+ (Flash),  8+ (RP),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7394
101 voto1003 9- (PP) 7b+ (PP) 8- (OS) 8+ (RP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8- (OS),  8+ (RP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7385
102 mklino 8 (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 6c (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8/8+ (TR) 7/7+ (OS) 8 (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  6c (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8/8+ (TR),  7/7+ (OS),  7330
103 PatrikP 9 (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 6C+ (Flash) 7A (Solo) 6C (Flash) 6C (Flash) 6B+ (Flash) 9 (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  6C+ (Flash),  7A (Solo),  6C (Flash),  6C (Flash),  6B+ (Flash),  7300
104 Brogy 9- (RP) 8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 9- (RP),  8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7263
105 Jaman 8+ (RP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 7a (PP) 8+ (RP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7a (PP),  7245
106 mojo 9-/9 (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8- (PP) 9-/9 (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8- (PP),  7225
107 Ivanek 9- (PP) 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 9- (PP),  8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  7211
108 RebekaGabcikova 7a (OS) 6c (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 8 (RP) 8 (RP) 7a (RP) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 7a (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7a (RP),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  7195
109 JozefKa 8+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 7A (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 8+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  7A (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7165
110 Sam 7a+ (OS) 7b (PP) 6c (OS) 6c (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 6c (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 6b (OS) 7a+ (OS),  7b (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  6c (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  6b (OS),  7153
111 Sutrik 7B+ (Solo) 7b (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 7B+ (Solo),  7b (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  7150
112 VedPali 9- (RP) 9- (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (RP),  9- (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7123
113 JurajTindira 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP)   9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7080
114 Mato99 9- (PP) 8 (Flash) 8+ (Solo) 8 (RP) 8- (Flash) 7A (Solo) 8-/8 (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 7+ (Flash) 9- (PP),  8 (Flash),  8+ (Solo),  8 (RP),  8- (Flash),  7A (Solo),  8-/8 (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  7+ (Flash),  7064
115 KrisLapa 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7013
116 kuxiv 8- (OS) 6c (OS) 6b+/6c (OS) 8 (RP) 8 (PP) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 6b/6b+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS),  6c (OS),  6b+/6c (OS),  8 (RP),  8 (PP),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  6b/6b+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7010
117 bezo 7A (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  7003
118 Chameleon 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6B (OS) 6C (Solo) 7- (OS) 6A (OS) 6A (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6B (OS),  6C (Solo),  7- (OS),  6A (OS),  6A (OS),  6975
119 mada 7a+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 8- (PP) 7a+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  8- (PP),  6971
120 namor 8- (OS) 6c (OS) 8 (RP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  6c (OS),  8 (RP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  6935
121 revo 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6910
122 corero 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6885
123 Branik 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 7a (TR) 8- (PP) 8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  7a (TR),  8- (PP),  6863
124 MS 8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6835
125 Matejj 9 (TR) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 9 (TR),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6803
126 Dzejkob 8- (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 8- (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6798
127 Dominator3000 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6774
128 Petko 7B (Solo) 7+ (OS) 7A (Solo) 8- (RP) 8- (RP) 6C+ (Solo) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7B (Solo),  7+ (OS),  7A (Solo),  8- (RP),  8- (RP),  6C+ (Solo),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6760
129 marslee 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 6C (Solo) 7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  6C (Solo),  6735
130 suflik1 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6685
131 Pet:o) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 6b+ (Flash) 8 (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  6b+ (Flash),  6670
132 Riso24 7+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  6626
133 ital 9/9+ (TR) 9- (TR) 8/8+ (PP) 8-/8 (PP) 8 (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (TR) 9/9+ (TR),  9- (TR),  8/8+ (PP),  8-/8 (PP),  8 (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (TR),  6615
134 ondr 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6590
135 chert 6c (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6b (OS) 7+ (Flash) 7a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6b (OS),  7+ (Flash),  7a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6559
136 RoboK 8A (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo)     8A (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6548
137 trebi 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7+/8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7+/8- (RP),  6545
138 Dada 7a+ (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6a+ (PP) 7a+ (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6a+ (PP),  6530
139 Milosh 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (RP) 8- (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8- (RP),  8- (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6520
140 PePe_Lopez 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6418
141 Apo 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+/8- (PP) 6c (PP) 8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+/8- (PP),  6c (PP),  6393
142 uhlyk 6c (OS) 6c+ (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c+ (TR) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6c (OS),  6c+ (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6c+ (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6373
143 Smatko 8a (PP) 9+ (PP) 9- (PP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 8- (Flash) 8 (PP) 8- (PP)     8a (PP),  9+ (PP),  9- (PP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  8- (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  6353
144 Spirit 8 (RP) 7a (PP) 6c (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 6c (RP) 6b+ (Flash) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7a (PP),  6c (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  6c (RP),  6b+ (Flash),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6351
145 nuto 7a (RP) 7a (PP) 8- (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6c (RP) 6c (RP) 6c (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7a (RP),  7a (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6c (RP),  6c (RP),  6c (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  6350
146 JuGo 7b (PP) 7a+ (TR) 7a (TR) 7a (TR) 7a (TR) 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6a+ (OS) 6c (TR) 6b+ (PP) 7b (PP),  7a+ (TR),  7a (TR),  7a (TR),  7a (TR),  6c+ (TR),  6c+ (TR),  6a+ (OS),  6c (TR),  6b+ (PP),  6345
147 DuroM 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS)     7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6318
148 GontkoMarco 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 8 (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  6300
149 macoo 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (Solo) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (Solo),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  6275
150 Havo 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 8- (RP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  8- (RP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  6+ (OS),  6240
151 Ghar 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6c+ (AF) 6c (AF) 6a+ (PP) 6c (AF) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6c+ (AF),  6c (AF),  6a+ (PP),  6c (AF),  6220
152 jeepo 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6150
153 Fredy 8 (PP) 8- (PP) 6b (OS) 7+/8- (RP) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7a (AF) 8 (PP),  8- (PP),  6b (OS),  7+/8- (RP),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7a (AF),  6125
154 Hami 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 7-/7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  7-/7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6110
155 tomasso 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6108
156 Kyslik_Miro 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 6b (OS) 6b+ (Flash) 7- (OS) 6b+ (RP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 6a (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  6b (OS),  6b+ (Flash),  7- (OS),  6b+ (RP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  6a (OS),  6106
157 Struko 6b+ (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7+ (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6b+ (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7+ (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6085
158 MichalKr 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5970
159 jklpuzo 8+ (RP) 8 (RP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 8+ (RP),  8 (RP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  5963
160 suco 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5950
161 Srnky 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5950
162 rybana222 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 7 (Flash) 8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  7 (Flash),  5936
163 KO 7a (PP) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 7a (PP),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  5915
164 Luluk 7A (Solo) 6B+ (OS) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6a (OS) 6a (OS) 6A (OS) 6A (OS) 7A (Solo),  6B+ (OS),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6a (OS),  6a (OS),  6A (OS),  6A (OS),  5881
165 rmnbhl 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  5864
166 Duco 8 (RP) 8 (PP) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 8 (AF) 7/7+ (RP) 7/7+ (PP) 6+ (OS) 8 (RP),  8 (PP),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  8 (AF),  7/7+ (RP),  7/7+ (PP),  6+ (OS),  5850
167 olda 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5850
168 rocmartin 6c (OS) 7a (TR) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (Flash) 6C (TR) 6a+ (Flash) 6b (PP) 6b (PP) 6c (OS),  7a (TR),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b (Flash),  6C (TR),  6a+ (Flash),  6b (PP),  6b (PP),  5836
169 Deckar 8a (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6 (Solo) 5 (PP) 8a (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6 (Solo),  5 (PP),  5800
170 sesso 7+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  5781
171 Ryzoto 7+ (OS) 6b (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 6B (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 7+ (OS),  6b (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  6B (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  5757
172 adok 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  5742
173 lubosu 7A (Solo) 8- (RP) 7 (OS) 6C (Solo) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6B (Solo) 7A (Solo),  8- (RP),  7 (OS),  6C (Solo),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6B (Solo),  5696
174 Jani 7+/8- (PP) 8- (TR) 8- (TR) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7 (PP) 7+/8- (PP),  8- (TR),  8- (TR),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7 (PP),  5653
175 edo 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  5609
176 RP 6b+ (OS) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6b (PP) 6+ (OS) 6b+ (OS),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6b (PP),  6+ (OS),  5585
177 mates8 7C (Solo) 7C (Solo) 7a (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6c (Solo) 7- (Flash) 6B (Solo)     7C (Solo),  7C (Solo),  7a (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6c (Solo),  7- (Flash),  6B (Solo),  5503
178 SamoFecske 7+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 7-/7 (RP) 7/7+ (RK) 5+ (OS) 7+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  7-/7 (RP),  7/7+ (RK),  5+ (OS),  5480
179 šošon 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 8- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  8- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5463
180 Vladka 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6b (PP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6b (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5456
181 Skipel 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5450
182 Psheno23 7+/8- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5448
183 Metodko 7+/8- (Flash) 7- (OS) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 8- (AF) 7 (TR) 7+/8- (Flash),  7- (OS),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  8- (AF),  7 (TR),  5430
184 JankoS 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5350
185 Durman 6C/6C+ (OS) 8+ (PP) 6C (OS) 8- (Flash) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (Flash) 6+ (OS)     6C/6C+ (OS),  8+ (PP),  6C (OS),  8- (Flash),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  5311
186 Bietka 7a (PP) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6+ (OS) 5c+ (OS) 7- (RP) 6a+ (RP) 7a (PP),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6+ (OS),  5c+ (OS),  7- (RP),  6a+ (RP),  5291
187 Edgar 10-/10 (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 6C+ (Solo)         10-/10 (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  6C+ (Solo),  5250
188 Miroslav 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b (RP) 6b (PP) 6a+ (PP) 6a (RP) 6a (PP) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6b+ (PP),  6a (OS),  6b (RP),  6b (PP),  6a+ (PP),  6a (RP),  6a (PP),  5240
189 KhandlTomas 6a+ (OS) 6b (Flash) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (Flash) 5c+ (OS) 6a (Flash) 5c (OS) 6a+ (OS),  6b (Flash),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a+ (Flash),  5c+ (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  5224
190 T0xikmaN 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (RP) 5c+ (OS) 6+ (OS) 5c (OS) 6 (OS) 6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6b (RP),  5c+ (OS),  6+ (OS),  5c (OS),  6 (OS),  5210
191 DodKe 7 (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5206
192 mkudela 7 (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7 (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  5205
193 fofoja 7- (OS) 7- (OS)