'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8a+ (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8a+ (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  11720
2 kurko 10- (OS) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10+ (PP) 9+/10- (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10- (OS),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10+ (PP),  9+/10- (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11485
3 Reso 11- (PP) 10+/11- (PP) 10+ (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 11- (PP),  10+/11- (PP),  10+ (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  11175
4 Robo_L 9+/10- (OS) 8B (Solo) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a/8a+ (Flash) 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 9+/10- (OS),  8B (Solo),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a/8a+ (Flash),  10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  10938
5 stygian 8c (PP) 8B+ (Solo) 8B (PP) 8B (Solo) 8a+/8b (PP) 8A (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8c (PP),  8B+ (Solo),  8B (PP),  8B (Solo),  8a+/8b (PP),  8A (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  10878
6 rici 7c+ (OS) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+ (OS),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10315
7 Hrubo 10+/11- (PP) 10 (PP) 10- (PP) 9 (OS) 9+/10- (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 10+/11- (PP),  10 (PP),  10- (PP),  9 (OS),  9+/10- (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  10270
8 kuboo 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 9- (OS) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  9- (OS),  9+ (PP),  10215
9 Smuel 8a+ (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a+ (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10200
10 Peder M 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9 (Flash) 7c+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9 (Flash),  7c+ (PP),  10173
11 aceman 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10075
12 Adolezcent 8B (Solo) 8A/8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9- (OS) 7c+ (PP) 8B (Solo),  8A/8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9- (OS),  7c+ (PP),  10073
13 MartinK M13- (PP) M13- (PP) M12 (PP) 8a (PP) M11- (PP) 7c+ (RP) M10+ (PP) M10- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) M13- (PP),  M13- (PP),  M12 (PP),  8a (PP),  M11- (PP),  7c+ (RP),  M10+ (PP),  M10- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  10058
14 Cyril 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10050
15 strasiak 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  10025
16 Dusanbe 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9- (OS) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9- (OS),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9970
17 tomaso 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 9- (OS) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  9- (OS),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  9851
18 vava 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7C (Solo) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7C (Solo),  9845
19 vilko 8A+/8B (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 8A+/8B (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  9800
20 Max 10 (PP) 10 (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10 (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9750
21 LukasPP 10-/10 (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10- (RK) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 10-/10 (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10- (RK),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9748
22 Zavaky 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9700
23 Ja-Kub 10- (PP) 7c (OS) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7b (OS) 9- (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 10- (PP),  7c (OS),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7b (OS),  9- (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9546
24 kmeto 9+/10- (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7a+/7b (OS) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 9+/10- (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7a+/7b (OS),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  9523
25 Petrus 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7a+/7b (OS) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7a+/7b (OS),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9511
26 kubo 10 (RP) 9+/10- (Flash) 7C+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 7C (PP) 10 (RP),  9+/10- (Flash),  7C+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  7C (PP),  9461
27 Filipo 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9459
28 Zuraz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9- (OS) 9- (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9- (OS),  9- (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9448
29 Dzano 7c (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 7c (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9400
30 poloncok97 10- (PP) 9- (OS) 9+ (PP) 7b (OS) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 10- (PP),  9- (OS),  9+ (PP),  7b (OS),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9340
31 rasko 8a (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8a (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9245
32 mikkel M11- (PP) 7c+ (PP) M10+ (PP) M10- (Flash) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) M11- (PP),  7c+ (PP),  M10+ (PP),  M10- (Flash),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9223
33 Slumber 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9198
34 exman 9-/9 (OS) 7B+ (OS) 9 (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 9-/9 (OS),  7B+ (OS),  9 (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  9174
35 buzo 7c (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9- (Flash) 9- (Flash) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 7c (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9- (Flash),  9- (Flash),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9164
36 Adam3 8a (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 8a (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9143
37 marmot M11- (PP) M11- (PP) M11- (PP) 9/9+ (PP) M10 (PP) M10 (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) M11- (PP),  M11- (PP),  M11- (PP),  9/9+ (PP),  M10 (PP),  M10 (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9075
38 Frodo 9+ (PP) 9- (Flash) 9- (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9+ (PP),  9- (Flash),  9- (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9026
39 Ado 8A (Solo) 7C+ (Solo) 9/9+ (RP) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 9- (RP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8A (Solo),  7C+ (Solo),  9/9+ (RP),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  9- (RP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9013
40 Oli 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8975
41 kekel 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8958
42 Jakabo 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8900
43 krap 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8875
44 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8865
45 Shaquais 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  8853
46 mastic 7C/7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7C/7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  8806
47 vlaga 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8785
48 DVOR100 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8748
49 Ondrovalentin 9+/10- (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (Flash) 7B+ (Solo) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (Flash),  7B+ (Solo),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8708
50 Aron 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8650
51 JoLo 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8645
52 duri 7b (OS) 9 (RP) 7c (RP) 9 (PP) 7c (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8- (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7b (OS),  9 (RP),  7c (RP),  9 (PP),  7c (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8- (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  8590
53 yoghurt 8+/9- (OS) 7C (Solo) 8+ (OS) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 8 (OS) 7A+ (Flash) 7B (PP) 8+/9- (OS),  7C (Solo),  8+ (OS),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  8 (OS),  7A+ (Flash),  7B (PP),  8588
54 Belayer 9+ (PP) 9 (PP) 8/8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7B (Solo) 7B (Solo) 9+ (PP),  9 (PP),  8/8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7B (Solo),  7B (Solo),  8565
55 adamkaniak 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 7A+ (Flash) 8+/9- (PP) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  7A+ (Flash),  8+/9- (PP),  8463
56 Lampus 9- (Flash) 9 (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 9- (Flash),  9 (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8444
57 Ostriak 9- (OS) 7c (Flash) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8/8+ (PP) 9- (OS),  7c (Flash),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8+ (Flash),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8/8+ (PP),  8422
58 karabaster 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8390
59 krhlo 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 6c+ (OS) 7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  6c+ (OS),  8363
60 unko 7C (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8350
61 Kysela 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 7a+ (PP) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  7a+ (PP),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  8345
62 playde 9- (Flash) 9 (PP) M10- (PP) M9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (Flash) 9- (Flash),  9 (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8334
63 Matusmatus 9- (OS) 9-/9 (PP) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 6c+ (OS) 7A+ (Solo) 9- (OS),  9-/9 (PP),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  6c+ (OS),  7A+ (Solo),  8310
64 masko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (Flash) 8- (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8- (Flash),  8259
65 Sutvajka 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 8- (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8- (OS),  8+ (PP),  8245
66 mates8 8a (PP) 9+ (PP) 7A (OS) 7A (OS) 7A (OS) 7A+ (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8a (PP),  9+ (PP),  7A (OS),  7A (OS),  7A (OS),  7A+ (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8235
67 Kufic 8+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8190
68 kača_C 7c (PP) 7b+/7c (PP) 9- (PP) 7a+/7b (Flash) 7A+ (Flash) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 7A (Flash) 7A (Flash) 7c (PP),  7b+/7c (PP),  9- (PP),  7a+/7b (Flash),  7A+ (Flash),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  7A (Flash),  7A (Flash),  8165
69 Brano 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8085
70 Pao Tao 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (Flash) 7+ (OS) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (Flash),  7+ (OS),  8081
71 Kjubo 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8043
72 PatrikP 9- (Flash) 9 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8 (Flash) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (Flash),  9 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8 (Flash),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8039
73 davo 7c (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6b+/6c (OS) 7c (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6b+/6c (OS),  8023
74 kyslik 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7990
75 Kubs 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7962
76 dubenmichal 7c (PP) 9- (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7c (PP),  9- (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7948
77 Bart_Simpson 9- (RP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 7A+ (Solo) 8+ (PP) 9- (RP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  7A+ (Solo),  8+ (PP),  7890
78 Kitty 9/9+ (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9/9+ (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7823
79 Durman 9 (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8- (Flash) 9 (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8- (Flash),  7753
80 ryso 7C (Solo) 9- (PP) 8 (OS) 7B (Solo) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7C (Solo),  9- (PP),  8 (OS),  7B (Solo),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7751
81 Brogy 8+/9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  7688
82 Matno 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+/7B (PP) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (PP) 7A+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7A+/7B (PP),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (PP),  7A+ (Solo),  7625
83 Goro 9 (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  7596
84 Alfonz 8a (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 8+ (Flash) 7A+ (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP)   8a (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  8+ (Flash),  7A+ (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7562
85 Filip74 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7555
86 kmocho 9- (PP) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 9- (PP),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7553
87 janino 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  7550
88 Smatko 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9- (TR) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9- (TR),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7535
89 PetoB 9 (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 9 (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  7530
90 lans M10- (PP) M9 (PP) M9 (PP) M9- (RP) M8+ (PP) M8+ (PP) M8 (RP) 8- (Flash) M8 (PP) 8- (PP) M10- (PP),  M9 (PP),  M9 (PP),  M9- (RP),  M8+ (PP),  M8+ (PP),  M8 (RP),  8- (Flash),  M8 (PP),  8- (PP),  7513
91 PONdeLOK 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7480
92 radino 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7446
93 adamk 7b (PP) 7a (Flash) 8+ (PP) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (RP) 7b (PP),  7a (Flash),  8+ (PP),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (RP),  7418
94 Kvaso 7b+ (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7b+ (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7403
95 revo 6c+ (OS) 6c+ (OS) 8- (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 6b+ (OS) 7/7+ (OS) 6c+ (OS),  6c+ (OS),  8- (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  6b+ (OS),  7/7+ (OS),  7383
96 Fili_P 7b (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) VIIIc (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7b (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  VIIIc (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7350
97 rmnbhl 9- (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (RP) 6c (Flash) 7 (OS) 9- (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  8- (RP),  6c (Flash),  7 (OS),  7186
98 ital M11- (PP) M10- (PP) M9+ (PP) M8 (PP) 8+ (TR) WI5 (OS) 7 (OS) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) M11- (PP),  M10- (PP),  M9+ (PP),  M8 (PP),  8+ (TR),  WI5 (OS),  7 (OS),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7180
99 Tomike 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7173
100 Kosta 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  7164
101 Tomas 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7163
102 Ryzoto 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7093
103 radoB 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7071
104 Dada 8+ (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8+ (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7070
105 mada 8+ (PP) 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8-/8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7013
106 gosto 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 8 (PP) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  8 (PP),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (PP),  7000
107 mojo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  7000
108 VedPali 8- (OS) 8/8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  8/8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6920
109 namor 8+/9- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (TR) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (TR),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6885
110 katana 8+ (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8+ (RK) 8 (PP) 6b+ (OS) 6c+ (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8+ (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8+ (RK),  8 (PP),  6b+ (OS),  6c+ (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  6860
111 tamagoci 7+ (OS) 7+ (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 6c (Flash) 7a (TR) 6b (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  6c (Flash),  7a (TR),  6b (OS),  6841
112 Tatarska 8-/8 (Flash) 7+ (OS) 6B+/6C (OS) 7+ (OS) 6B+ (OS) 6C (Flash) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 8-/8 (Flash),  7+ (OS),  6B+/6C (OS),  7+ (OS),  6B+ (OS),  6C (Flash),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  6826
113 bezo 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Solo),  6806
114 Pet:o) 8+ (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6779
115 pucoo 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7/7+ (OS) 6C (Solo) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7/7+ (OS),  6C (Solo),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  6750
116 mkudela 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  6745
117 indian 7A (OS) 6C+/7A (OS) 7B (Solo) 8/8+ (RP) 6B+ (OS) 6B (OS) 7+ (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 5C (OS) 7A (OS),  6C+/7A (OS),  7B (Solo),  8/8+ (RP),  6B+ (OS),  6B (OS),  7+ (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  5C (OS),  6645
118 Sam 8 (RP) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8 (RP),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6618
119 Lubo12 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7 (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7 (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6610
120 Milosh 7+ (OS) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6525
121 suflik1 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6525
122 JozefKa 8- (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 6c (Solo) 6C (Solo) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8- (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  6c (Solo),  6C (Solo),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6510
123 peter.L 8 (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  6475
124 edo 7A (Flash) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6459
125 Lasko 7a (PP) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7+ (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 7- (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7+ (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  7- (OS),  6a+ (OS),  6403
126 ondr 7+/8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6340
127 Mattt 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6265
128 Ivanek 8 (PP) 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 8 (PP),  8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6258
129 PePe_Lopez 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6B+ (Solo) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6B+ (Solo),  6225
130 Sima 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 8+ (RP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  6168
131 Spirit 7+ (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6125
132 Wander 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  6101
133 tomko 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 8- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  8- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6100
134 MS 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  6080
135 wargi 10 (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 6c (OS) 7 (OS) 7- (OS)       10 (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  6c (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6035
136 martinl 8-/8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 8-/8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  6024
137 marslee 8+ (RP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 8- (AF) 8+ (RP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  8- (AF),  6013
138 Miki42 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  6012
139 Kyslik_Miro 7+/8- (Flash) 7 (OS) 6b+ (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 6b+ (RP) 7+/8- (Flash),  7 (OS),  6b+ (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6b+ (RP),  5971
140 matoo 8 (PP) 8 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5745
141 Alxkuchar 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 6B (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6A+ (PP) 8+ (PP),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  6B (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6A+ (PP),  5733
142 marekkocvara 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (PP)     8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  5703
143 Evka_R 7-/7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  7/7+ (RP),  7 (RP),  5564
144 Psheno23 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  5509
145 Matt 6C (Solo) 6C (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6C (Solo),  6C (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A (OS),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  5501
146 KO 7 (OS) 7+/8- (PP) 6c (PP) 7+ (PP) 6b+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS),  7+/8- (PP),  6c (PP),  7+ (PP),  6b+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  5481
147 Dzejkob 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5471
148 logic 7A+ (Solo) 8- (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 7A+ (Solo),  8- (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5456
149 nuto 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6B (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 6A+ (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6B (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  6A+ (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  5360
150 Hami 8 (RP) 8- (RP) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (RP),  8- (RP),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5355
151 Zmona 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (RP) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (RP),  5310
152 lenja 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5251
153 STone 7- (OS) 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5234
154 jeepo 8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5170
155 Danulienka 6C+ (Solo) 6B (Flash) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6C+ (Solo),  6B (Flash),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  5159
156 p51 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5150
157 corero 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5124
158 Plevis 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5115
159 dewpZA 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  5110
160 Isildur 6B+ (Solo) 6A (OS) 6A (OS) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6B+ (Solo),  6A (OS),  6A (OS),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  5099
161 Chameleon 9 (RP) 8- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 9 (RP),  8- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5055
162 šošon 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5050
163 DodKe 7 (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7/7+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7/7+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5020
164 Srnky 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  5010
165 Macooo 8- (PP) 7 (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 8- (PP),  7 (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  4995
166 Mihal 7- (OS) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4974
167 helljohn 7- (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+/7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+/7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4948
168 mms 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  4930
169 Branik 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  4914
170 Mihal_TO 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4870
171 Bietka 6A+ (OS) 7+ (PP) 6A (OS) 6A (Flash) 7- (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6 (OS) 5c (OS) 6A+ (OS),  7+ (PP),  6A (OS),  6A (Flash),  7- (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6 (OS),  5c (OS),  4858
172 tiri 9 (OS) 9+/10- (PP) 8 (OS) 6b+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)         9 (OS),  9+/10- (PP),  8 (OS),  6b+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4825
173 Edgar 9+ (PP) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo)         9+ (PP),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  4825
174 tomasso 7+ (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 6 (OS) 5+ (Flash)   7+ (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6 (OS),  5+ (Flash),  4824
175 MarosKl 7- (Flash) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  4806
176 Pilo 7+ (Flash) 7+ (RP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (Flash),  7+ (RP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  4776
177 lks_mrtnck 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7-/7 (Flash),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4748
178 Fufu 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  4653
179 Guzzy 6B+/6C (Solo) 6B+ (Solo) 6+ (OS) 6A+ (Solo) 7- (Solo) 6a+ (Solo) 7 (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6B+/6C (Solo),  6B+ (Solo),  6+ (OS),  6A+ (Solo),  7- (Solo),  6a+ (Solo),  7 (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4620
180 ZAOCKOVANY 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4600
181 Mackovie 7- (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  4565
182 Metodko 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 8- (AF) 7- (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (PP) 5 (OS) 6 (RP) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  8- (AF),  7- (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (PP),  5 (OS),  6 (RP),  4530
183 rybana222 6a (OS) 6a (OS) 6a (Flash) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6- (OS) 5b (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 6a (OS),  6a (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6- (OS),  5b (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4433
184 maranos 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+/8- (RP) 7+ (RP)       8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  4430
185 Pltka 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (PP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4355
186 Marek850 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4350
187 karolk WI5 (OS) 7- (Flash) 6 (OS) 6 (OS) WI4 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) WI5 (OS),  7- (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  WI4 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4343
188 drpdrpdrp 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4341
189 Majus 6C (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 4 (Flash) 6C (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  4 (Flash),  4312
190 ViKotul 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)         7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  4253
191 Apo 7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6+ (Solo) 6 (RP) 6- (Flash) 7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6+ (Solo),  6 (RP),  6- (Flash),  4247
192 vrana 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 6 (RP) 7- (AF) 7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  6 (RP),  7- (AF),  4223
193 Stanley2 8+/9- (RP) 8+ (Solo) 8 (RP) 8 (RP) 7 (OS) 7- (OS)         8+/9- (RP),  8+ (Solo),  8 (RP),  8 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  4205