'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8a+/8b (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a/8a+ (OS) 8a/8a+ (OS) 8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8a+/8b (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a/8a+ (OS),  8a/8a+ (OS),  12138
2 Robo_L 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 9+/10- (OS) 10 (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  9+/10- (OS),  10 (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  11458
3 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c/7c+ (OS) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c/7c+ (OS),  11345
4 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8b (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  11129
5 Buco 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10 (PP),  11125
6 Jonatan 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  11085
7 pavel4000 11- (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a+ (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 7c (OS) 11- (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a+ (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  7c (OS),  11074
8 Hríbik 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10900
9 stygian 8B+ (Solo) 8B (Solo) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8B+ (Solo),  8B (Solo),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10778
10 buzo 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10713
11 Ostriak 11- (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 11- (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10640
12 Hrubo 10+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10595
13 aceman 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10300
14 Dzano 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10245
15 wargi 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  10225
16 tomaso 8a (Flash) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) V11 (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (Flash),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  V11 (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10206
17 kmocho 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10150
18 Adolezcent 7c+ (OS) 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7c+ (OS),  8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10148
19 rici 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10145
20 Ado 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7C (Solo) 7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7C (Solo),  10125
21 tiri 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9980
22 Dusanbe 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7C+ (Solo) 9+ (PP) 9- (Flash) 7c (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7C+ (Solo),  9+ (PP),  9- (Flash),  7c (PP),  9878
23 strasiak 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9803
24 Robin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9- (RP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9- (RP),  9710
25 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8+/9- (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8+/9- (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  9673
26 humpi 7C+ (Flash) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7c+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7c+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9609
27 Belayer 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9558
28 Zavaky 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9556
29 Peder M 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (RP) 9- (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (RP),  9- (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  9536
30 Cyril 8A+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9403
31 sivak 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (RP) 9 (RP) 9 (RP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (RP),  9 (RP),  9 (RP),  9355
32 Edgar 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7C (Solo) 9-/9 (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 10-/10 (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7C (Solo),  9-/9 (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  9150
33 Reso 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9105
34 Oli 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9050
35 Alfonz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  9038
36 lilazuzu 7b+ (OS) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7b+ (OS),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  9010
37 ryso 10- (PP) 9 (OS) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 10- (PP),  9 (OS),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  9010
38 masko 8a+ (PP) 9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8a+ (PP),  9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8999
39 edo 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9- (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9- (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  8966
40 PatrikP 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  8904
41 DVOR100 10- (PP) 9+ (PP) 8+/9- (OS) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 10- (PP),  9+ (PP),  8+/9- (OS),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8890
42 yoghurt 8a (OS) 7C (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 8a (OS),  7C (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8848
43 Petrus 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  8832
44 poloncok97 9 (RP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9 (RP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8818
45 Braobaob 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  8778
46 LukasPP 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8757
47 JoLo 9+/10- (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8755
48 Frodo 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8755
49 lajchy 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8728
50 vilko 8A+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 8A+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  8703
51 marmot 10- (PP) 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7a (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 10- (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7a (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8695
52 Max 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+ (Flash) 9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+ (Flash),  8651
53 Zuraz 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8650
54 kuboo 9+ (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8645
55 Tomas 9- (OS) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 9- (OS),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8625
56 krhlo 7b (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8615
57 -erik- 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8-/8 (OS) 9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8-/8 (OS),  8600
58 Slumber 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8585
59 Smuel 8a (PP) 7c+ (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8583
60 kmeto 10+/11- (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 6c+/7a (Solo) 10+/11- (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  6c+/7a (Solo),  8575
61 kondor 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a+ (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a+ (Flash),  8573
62 Brano 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8570
63 Jacob 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8525
64 tuharek 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8505
65 rasko 9 (PP) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8480
66 major 7c (Flash) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7c (Flash),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  8412
67 Lampus 9/9+ (PP) 7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9/9+ (PP),  7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8400
68 oliv 7c (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 7c (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8345
69 janino 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8- (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8- (Flash),  8328
70 MartinK 7b (Flash) 7b+ (PP) Xa (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7b (Flash),  7b+ (PP),  Xa (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8318
71 Kvaso 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 8-/8 (OS) 8- (OS) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  8-/8 (OS),  8- (OS),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  8260
72 mikkel 7b (Flash) 8+/9- (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 8 (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (Flash),  8+/9- (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  8 (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8260
73 filip 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8253
74 kubo 8c+ (PP) 8c+ (PP) 8a+/8b (OS) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 7c+ (OS) 8a+/8b (PP)       8c+ (PP),  8c+ (PP),  8a+/8b (OS),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8115
75 krap 8+/9- (Flash) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8106
76 Alchymista 7C (Solo) 7A+ (OS) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 6C (OS) 6C (OS) 7C (Solo),  7A+ (OS),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  6C (OS),  6C (OS),  8085
77 Mardrex 9- (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 8 (RP) 9- (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  8 (RP),  8023
78 KnedloVepro 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7915
79 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7845
80 petom 9- (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  7+ (OS),  7815
81 RoboK 9+/10- (PP) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 8 (RP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 9+/10- (PP),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  8 (RP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  7805
82 Durman 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 7b (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  7b (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7800
83 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7733
84 Smatko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7725
85 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7688
86 Kufic 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7673
87 Bart_Simpson 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7605
88 pucoo 9 (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7+ (OS) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7+ (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7578
89 Sofi 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 6C+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6c (Flash) 7b+ (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  6C+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6c (Flash),  7546
90 Pao Tao 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7483
91 petuli 7a (OS) 7b (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 7a (OS),  7b (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  7415
92 adamk 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7298
93 bezo 7A (OS) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 7A (OS),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  7248
94 MS 8+/9- (PP) 8+ (RP) 6c (OS) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8+/9- (PP),  8+ (RP),  6c (OS),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7219
95 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (OS) 6B+ (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6B+ (Flash),  7208
96 DuroM 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7171
97 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8 (Flash),  8 (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7149
98 Filip74 9- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 9- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7143
99 Dollym 8 (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 8 (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  7139
100 petra 8+ (RP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8+ (RP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7136
101 mojo 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7075
102 tirak 7A+ (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 7A+ (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6938
103 Sutvajka 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8-/8 (RP) 6c+ (RP) 8- (RP) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  8-/8 (RP),  6c+ (RP),  8- (RP),  6935
104 mates8 7B+ (Solo) 7a (OS) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (Solo) 7a (Solo) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (Solo) 7B+ (Solo),  7a (OS),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (Solo),  7a (Solo),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6b+ (Solo),  6935
105 katana 6c (OS) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6915
106 korman 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6914
107 Jakabo 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8/8+ (TR) 7/7+ (OS) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8/8+ (TR),  7/7+ (OS),  6C+ (Solo),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6830
108 Renca V7 (Solo) V7 (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) V5 (Solo) V5 (Solo) V5 (Solo) V7 (Solo),  V7 (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  V5 (Solo),  V5 (Solo),  V5 (Solo),  6825
109 mada 7a (Flash) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6C (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7a (Flash),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6C (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6816
110 Zuzka_Sivka 6c (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6723
111 matejs 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6705
112 davidNO 8+ (RP) 8+ (PP) 7a (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 6c (Flash) 6c+ (PP) 8- (PP) 6c (PP) 6c (PP) 8+ (RP),  8+ (PP),  7a (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  6c (Flash),  6c+ (PP),  8- (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6688
113 unko 7A (Solo) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7A (Solo),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6513
114 Xel'Naga 10- (PP) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7+ (Flash) 6C (Solo) 7- (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 5B (Flash) 10- (PP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7+ (Flash),  6C (Solo),  7- (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  5B (Flash),  6334
115 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6300
116 jeepo 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6289
117 Majus 7A (Flash) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6256
118 Bilmo 8- (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7/7+ (RP) 8- (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7/7+ (RP),  5981
119 Filipo 8- (OS) 8-/8 (PP) 6c+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (PP) 8- (OS),  8-/8 (PP),  6c+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (PP),  5908
120 svanty 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo)     8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  5835
121 Ryzoto 7+ (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5803
122 šošon 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5800
123 Zuzik 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  5775
124 helljohn 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5600
125 Danulienka 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5553
126 RADooo 7+ (OS) 7a (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS)   7+ (OS),  7a (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5526
127 Rajko 8- (Solo) M5 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (Solo),  M5 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5465
128 rmnbhl 7+ (OS) 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS) 7+ (Flash) 7+/8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 5+ (OS)   7+ (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  7+ (Flash),  7+/8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5+ (OS),  5463
129 artur 7A (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7/7+ (TR) 7A (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  7/7+ (TR),  5425
130 suflik1 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5358
131 jollyeljoker 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5355
132 peter.L 7 (OS) 6c (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS),  6c (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5335
133 Veve 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5259
134 mnt2 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) VI (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  VI (OS),  5255
135 steelpeter 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5250
136 matoo 7 (OS) 7- (OS) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5218
137 dewpZA 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 7- (TR) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  7- (TR),  5170
138 tomko 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (RP) 6+/7- (Flash) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (RP),  6+/7- (Flash),  5113
139 karolk 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5110
140 Psheno23 7- (OS) 6B (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7- (RP) 6A (Flash) 7- (OS),  6B (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  7- (RP),  6A (Flash),  5059
141 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5000
142 robo 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)     7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  5000
143 Azog 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  4948
144 ital M6 (OS) M6 (OS) 8- (TR) 8- (TR) 7- (PP) 7+ (AF) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) M6 (OS),  M6 (OS),  8- (TR),  8- (TR),  7- (PP),  7+ (AF),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  4940
145 Babrak 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4936
146 Pilo WI5 (OS) WI4 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) WI3 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  WI3 (OS),  4920
147 Poi 8+ (TR) 7/7+ (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6a+ (RP) 7+/8- (AF) 6- (OS) 7/7+ (AF) 6+ (RP) 8+ (TR),  7/7+ (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6a+ (RP),  7+/8- (AF),  6- (OS),  7/7+ (AF),  6+ (RP),  4913
148 marcel_ 6a+ (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5b (OS),  5b (OS),  4839
149 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4730
150 PooH 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4710
151 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  4700
152 janau 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  6a (OS),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4665
153 Ja-Kub 9+/10- (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7B+ (Solo) 7 (PP) 6a (Solo)         9+/10- (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7B+ (Solo),  7 (PP),  6a (Solo),  4650
154 Matilda 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 6b+ (TR) 6b (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5b (OS) 7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  6b+ (TR),  6b (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5b (OS),  4645
155 aladin 10- (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 8 (PP)           10- (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  8 (PP),  4550
156 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b (TR) 6a (PP) 6a+ (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b (TR),  6a (PP),  6a+ (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4475
157 juraaj 6a (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6a (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4400
158 nuto 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  4393
159 playde 8 (OS) 8+/9- (PP) 8 (PP) WI5 (OS) 7+ (RP) 6+ (OS) 5- (OS)       8 (OS),  8+/9- (PP),  8 (PP),  WI5 (OS),  7+ (RP),  6+ (OS),  5- (OS),  4385
160 Bietka 6a+ (Flash) 6b (PP) 6a (Flash) 6a+ (PP) 5c (OS) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6a (PP) 6+/7- (PP) 6a (PP) 6a+ (Flash),  6b (PP),  6a (Flash),  6a+ (PP),  5c (OS),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6a (PP),  6+/7- (PP),  6a (PP),  4354
161 Joe 7 (OS) 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 6+ (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7 (OS),  7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  6+ (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4335
162 johniiik 6C (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 5C (Flash)   6C (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  5C (Flash),  4309
163 NahorachFUCI 7 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6+ (RP),  4279
164 Fidas 7 (OS) 7+ (PP) 7 (TR) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7+ (PP),  7 (TR),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4243
165 Wander 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4225
166 voto1003 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 4 (OS) 5- (Flash) 7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  4 (OS),  5- (Flash),  4128
167 kekel 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (Flash) 8+ (PP)           9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (Flash),  8+ (PP),  4128
168 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4105
169 kukulienka 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4105
170 JohnyB 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4058
171 Maselnik 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6- (Flash) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  6- (Flash),  6+ (TR),  3971
172 Mihal 6A (Flash) 6A (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 6A (Solo) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5c (Flash) 6+/7- (TR) 6A (Flash),  6A (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  6A (Solo),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5c (Flash),  6+/7- (TR),  3919
173 thien 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3900
174 JuroM 6+ (OS) 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3855
175 martinl 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP) 7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  5- (OS),  5- (OS),  6 (RP),  3830
176 MiroKml 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a (Flash) 5c (OS)     6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a (Flash),  5c (OS),  3814
177 Kamzo 7 (Flash) 6+/7- (OS) 6B (Solo) 7- (RP) 7- (RP) 6a+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo)     7 (Flash),  6+/7- (OS),  6B (Solo),  7- (RP),  7- (RP),  6a+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  3758
178 nof 5c (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5c (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3725
179 HujosH 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3658
180 vysnicka 7- (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7- (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3645
181 kurapedro 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3625
182 PAuUlA 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 6 (OS) 6+ (PP) 6 (PP)       8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  6 (OS),  6+ (PP),  6 (PP),  3623
183 Macooo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3575
184 KasarM 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3500
185 revo 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (PP) 6 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (PP),  6 (PP),  3480
186 vrana 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3385
187 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
188 zofo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4 (OS) 4 (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4 (OS),  4 (OS),  3318
189 Heňo 7 (OS) 7+ (RK) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       7 (OS),  7+ (RK),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3220
190 Jonzer 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  3180
191 ostiepok 9 (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)             9 (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  3100
192 Sokninth 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6- (Flash) 6+ (TR) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  6- (Flash),  6+ (TR),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  3093
193 LUKIN 6 (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (TR) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 6 (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (TR),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  3030
194 Zabiacik 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (PP) 5 (RP) 5- (TR) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  5+ (RP),  5+ (PP),  5 (RP),  5- (TR),  2955
195 Leelloo 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5- (OS),  5- (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  2875
196 Tafo 7- (OS) 7- (OS) 7-/7 (Flash) 7+ (TR) 6 (OS)