'V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec.' Lynn Hill

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kurko 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8b (OS) 8a+/8b (OS) 8b+ (Flash) 8c (PP) 8a+ (OS) 8a/8a+ (OS) 8a/8a+ (OS) 8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8b (OS),  8a+/8b (OS),  8b+ (Flash),  8c (PP),  8a+ (OS),  8a/8a+ (OS),  8a/8a+ (OS),  12138
2 Robo_L 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 11- (PP) 8c (PP) 10- (OS) 10+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 9+/10- (OS) 11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  11- (PP),  8c (PP),  10- (OS),  10+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  9+/10- (OS),  11885
3 kubo 8c+ (PP) 8c+ (PP) 8a+/8b (OS) 8c (PP) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8c+ (PP),  8c+ (PP),  8a+/8b (OS),  8c (PP),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  11725
4 samoT 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c/7c+ (OS) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c/7c+ (OS),  11345
5 vava 8c (PP) 8b+ (PP) 8a (OS) 8b/8b+ (PP) 8a+ (Flash) 8a+ (Flash) 8b (PP) 8b (PP) 8a (Flash) 8a+ (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8a (OS),  8b/8b+ (PP),  8a+ (Flash),  8a+ (Flash),  8b (PP),  8b (PP),  8a (Flash),  8a+ (PP),  11129
6 Jonatan 8a (OS) 8a (OS) 8a (OS) 8b (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a (OS),  8a (OS),  8a (OS),  8b (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  11085
7 pavel4000 11- (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8a+ (Flash) 10 (PP) 10 (PP) 7c+ (OS) 8a (Flash) 8a (Flash) 7c (OS) 11- (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8a+ (Flash),  10 (PP),  10 (PP),  7c+ (OS),  8a (Flash),  8a (Flash),  7c (OS),  11074
8 Buco 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10975
9 Hríbik 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  10900
10 stygian 8B+ (Solo) 8B (Solo) 8B (Solo) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 7C (OS) 8B+ (Solo),  8B (Solo),  8B (Solo),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  7C (OS),  10770
11 buzo 8a (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 8a (Flash) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8a (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  8a (Flash),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  7c (OS),  10713
12 Hrubo 10+ (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 7c (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 10+ (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  7c (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  10540
13 Ostriak 11- (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 7b+ (OS) 11- (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  7b+ (OS),  10435
14 aceman 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10250
15 Dzano 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10245
16 tomaso 8a (Flash) 8a (Flash) 8A+ (Solo) 8a+ (PP) 8A (Solo) V11 (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8a (Flash),  8a (Flash),  8A+ (Solo),  8a+ (PP),  8A (Solo),  V11 (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10206
17 Dusanbe 10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  10160
18 kmocho 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8A (Solo) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8A (Solo),  10150
19 rici 10- (PP) 7c (OS) 7c (OS) 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 9+/10- (PP) Xa (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 10- (PP),  7c (OS),  7c (OS),  8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  9+/10- (PP),  Xa (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  10145
20 Ado 7c+ (OS) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 7c (OS) 8a (PP) 8A (Solo) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (OS) 7C (Solo) 7c+ (OS),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  7c (OS),  8a (PP),  8A (Solo),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (OS),  7C (Solo),  10125
21 Adolezcent 8A+ (Solo) 7C+ (Flash) 8a (PP) 8A (Solo) 8a (PP) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  7C+ (Flash),  8a (PP),  8A (Solo),  8a (PP),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10053
22 tiri 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c+ (PP) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c+ (PP),  7b (OS),  9980
23 wargi 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 9 (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  9 (PP),  9945
24 Robin 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7c+ (RP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9-/9 (Flash) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7c+ (RP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9-/9 (Flash),  9878
25 strasiak 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9753
26 humpi 7C+ (Flash) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7c+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7c+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9659
27 exman 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8+/9- (OS) 9/9+ (PP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (Flash) 8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8+/9- (OS),  9/9+ (PP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (Flash),  9631
28 Belayer 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7c (Flash) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b+ (OS),  7b+ (OS),  7c (Flash),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9558
29 Peder M 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (RP) 9- (Flash) 9- (Flash) 7c (PP) 10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (RP),  9- (Flash),  9- (Flash),  7c (PP),  9536
30 ryso 10- (PP) 9 (OS) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b (OS) 9- (Flash) 7c (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 10- (PP),  9 (OS),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b (OS),  9- (Flash),  7c (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9518
31 Edgar 10-/10 (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  9450
32 Zavaky 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C (Flash) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C (Flash),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9406
33 Cyril 8A+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7B+ (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 8A+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7B+ (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9403
34 sivak 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7c (RP) 9 (RP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7c (RP),  9 (RP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9328
35 PatrikP 9+ (PP) 7b (OS) 7c/7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7a+ (OS) 9+ (PP),  7b (OS),  7c/7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7a+ (OS),  9118
36 Reso 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9075
37 Oli 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  9050
38 edo 7b (OS) 7b (OS) 7b (OS) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7a (OS) 7b (OS),  7b (OS),  7b (OS),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7a (OS),  9046
39 Alfonz 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  9038
40 lilazuzu 7b+ (OS) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7b+ (OS),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  9010
41 DVOR100 10- (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 10- (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8945
42 masko 9+ (PP) 9/9+ (PP) 7b+ (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 9- (PP) 9+ (PP),  9/9+ (PP),  7b+ (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  9- (PP),  8924
43 kmeto 10+/11- (PP) 8A (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 10+/11- (PP),  8A (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8903
44 yoghurt 8a (OS) 7C (Flash) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 8a (OS),  7C (Flash),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  8848
45 Zuraz 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8835
46 Petrus 7b (OS) 9- (Flash) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7b (Flash) 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (OS),  9- (Flash),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7b (Flash),  7b+ (PP),  7a+ (Flash),  8832
47 poloncok97 9 (RP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 9-/9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 9 (RP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  9-/9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8818
48 lajchy 7b (OS) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8770
49 LukasPP 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9- (Flash) 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (Flash) 9- (PP) 8 (OS) 8+ (Flash) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9- (Flash),  9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (Flash),  9- (PP),  8 (OS),  8+ (Flash),  8757
50 Frodo 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8755
51 -erik- 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8675
52 kondor 9 (PP) 9 (PP) 7a+ (OS) 8+/9- (Flash) 7b+ (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  9 (PP),  7a+ (OS),  8+/9- (Flash),  7b+ (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8623
53 krhlo 7b (OS) 7a+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7a+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8620
54 Tomas 8+/9- (OS) 9 (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8+/9- (OS),  9 (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8580
55 MartinK 9 (PP) 8+ (OS) 7b (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) Xa (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  7b (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  Xa (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8578
56 Brano 9 (PP) 8+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 9 (PP),  8+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8565
57 JoLo 9-/9 (PP) 7a/7a+ (OS) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 9-/9 (PP),  7a/7a+ (OS),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8545
58 Mardrex 9+/10- (RP) 9- (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 9+/10- (RP),  9- (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8543
59 Slumber 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8535
60 janino 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8525
61 Jacob 7C/7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C/7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8525
62 tuharek 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7B (Solo) 7B (Solo) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7B (Solo),  7B (Solo),  8505
63 kuboo 9 (PP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8+/9- (PP) 9 (PP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8+/9- (PP),  8500
64 Smuel 8a (PP) 7c+ (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8483
65 vilko 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  8453
66 major 7c (Flash) 7c (RP) 7b+ (Flash) 7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a+ (Flash) 7b (PP) 7a (Flash) 7a (PP) 7c (Flash),  7c (RP),  7b+ (Flash),  7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a+ (Flash),  7b (PP),  7a (Flash),  7a (PP),  8412
67 oliv 7c (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 7c (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8345
68 marmot 7b (OS) 9 (PP) 9-/9 (PP) 7a (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7b (OS),  9 (PP),  9-/9 (PP),  7a (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8335
69 rasko 7a+ (OS) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 6c+ (OS) 8- (OS) 7a+ (OS),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  6c+ (OS),  8- (OS),  8320
70 filip 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7A+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7A+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  8253
71 Max 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (TR) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (TR),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8223
72 krap 9 (PP) 8+/9- (Flash) 8 (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  8+/9- (Flash),  8 (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8203
73 Durman 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7B (Solo) 7b (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7a+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7B (Solo),  7b (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7a+ (PP),  8150
74 mikkel 8+/9- (Flash) 8 (OS) 7a+ (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+/9- (Flash),  8 (OS),  7a+ (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  7949
75 Kvaso 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a+ (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a+ (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  7938
76 KnedloVepro 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7915
77 kyslik 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 6c (OS) 9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  6c (OS),  7845
78 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS) 6c+ (OS) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  6c+ (OS),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7835
79 Smatko 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7825
80 Lampus 9- (RP) 9- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8/8+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  9- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  8/8+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7800
81 Braobaob 8a (PP) 9+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (Flash)   8a (PP),  9+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (Flash),  7781
82 Kufic 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7703
83 Alchymista 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7650
84 petom 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  7640
85 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  7633
86 Bart_Simpson 9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7605
87 pucoo 9 (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 7a+ (PP) 8+ (PP) 7a+ (PP) 7A+ (Solo) 7+/8- (OS) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  7a+ (PP),  8+ (PP),  7a+ (PP),  7A+ (Solo),  7+/8- (OS),  8 (RP),  8 (PP),  7603
88 Lubosnik 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (Solo) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7a (Solo) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (Solo),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7a (Solo),  7575
89 Sofi 7b+ (PP) 7a+ (Flash) 7b (PP) 6C+ (OS) 6c+ (OS) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7A (Solo) 6c (Flash) 7b+ (PP),  7a+ (Flash),  7b (PP),  6C+ (OS),  6c+ (OS),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7A (Solo),  6c (Flash),  7546
90 petuli 7a (OS) 7b (PP) 8- (OS) 7a+ (PP) 6c (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 7a (OS),  7b (PP),  8- (OS),  7a+ (PP),  6c (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  7415
91 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 7+ (OS) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  7+ (OS),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7380
92 adamk 8- (OS) 8- (OS) 7a (Flash) 6c (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7a (Flash),  6c (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  7303
93 petra 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 7a+ (PP) 7+ (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  7a+ (PP),  7+ (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7281
94 MS 8+/9- (PP) 8+ (RP) 6c (OS) 7+ (OS) 8- (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 8- (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (RP),  6c (OS),  7+ (OS),  8- (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  8- (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  7232
95 tirak 8- (OS) 8- (OS) 7A+ (Solo) 7a (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  7A+ (Solo),  7a (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  7225
96 Pao Tao 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 7/7+ (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  7/7+ (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7215
97 DuroM 7a (OS) 7a+ (Flash) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (OS),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7171
98 Kec 8 (Flash) 8 (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 8- (Flash) 8 (PP) 7a (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8 (Flash),  8 (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  8- (Flash),  8 (PP),  7a (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7149
99 Filip74 9- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6c+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (RP) 9- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6c+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (RP),  7143
100 Dollym 8 (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS) 7a (PP) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 8 (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  7a (PP),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  7139
101 bezo 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Flash) 7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Flash),  7103
102 matejs 8- (OS) 8- (OS) 8+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  7080
103 mojo 8+ (PP) 8/8+ (PP) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7a (PP) 8+ (PP),  8/8+ (PP),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7a (PP),  7075
104 katana 6c (OS) 7a (PP) 7a (PP) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  7a (PP),  7a (PP),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6915
105 korman 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 8- (Flash) 6b+ (OS) 8-/8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  8- (Flash),  6b+ (OS),  8-/8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6914
106 Sutvajka 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c+ (RP) 8- (PP) 7 (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c+ (RP),  8- (PP),  7 (OS),  6895
107 Xel'Naga 10- (PP) 7b+ (PP) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7+ (Flash) 6C (Solo) 7- (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 10- (PP),  7b+ (PP),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7+ (Flash),  6C (Solo),  7- (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6881
108 Jakabo 8- (OS) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8/8+ (TR) 7/7+ (OS) 6C+ (Solo) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 8- (OS),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8/8+ (TR),  7/7+ (OS),  6C+ (Solo),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6830
109 Renca V7 (Solo) V7 (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C+ (Solo) V5 (Solo) V5 (Solo) V5 (Solo) V7 (Solo),  V7 (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C+ (Solo),  V5 (Solo),  V5 (Solo),  V5 (Solo),  6825
110 Zuzka_Sivka 6c (OS) 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6c (Flash) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6c (OS),  7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6c (Flash),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6723
111 mada 7+ (OS) 8 (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6C (Flash) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 6b (OS) 7+ (OS),  8 (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6C (Flash),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6b (OS),  6708
112 davidNO 8+ (PP) 7a (PP) 8-/8 (PP) 6c (Flash) 6c+ (PP) 8- (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6a+ (OS) 8+ (PP),  7a (PP),  8-/8 (PP),  6c (Flash),  6c+ (PP),  8- (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6a+ (OS),  6473
113 unko 6c (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6c (RP) 6c (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6c (RP),  6418
114 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+/6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+/6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6300
115 jeepo 7A (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6B+ (Flash) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6B+ (Flash),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6286
116 Majus 7A (Flash) 7A (Solo) 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A (Flash),  7A (Solo),  6B+ (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6256
117 Bilmo 8- (Flash) 8+ (TR) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 8- (Flash),  8+ (TR),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  6151
118 dewpZA 7+ (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6010
119 svanty 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 7A (Solo)     8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7A (Solo),  5835
120 šošon 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7- (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5800
121 Zuzik 6b (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 7+ (PP) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 6b+ (PP) 6a (OS) 6b (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  7+ (PP),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6b+ (PP),  6a (OS),  5775
122 Ryzoto 7+ (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5703
123 Danulienka 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  5553
124 RADooo 7+ (OS) 7a (RP) 6b+ (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS)   7+ (OS),  7a (RP),  6b+ (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  5526
125 peter.L 7 (OS) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5510
126 jollyeljoker 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5505
127 helljohn 7- (OS) 7- (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5440
128 artur 7A (Solo) 6C (Solo) 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7/7+ (TR) 7A (Solo),  6C (Solo),  7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  7/7+ (TR),  5425
129 suflik1 7 (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 6+/7- (OS) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 7 (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  6+/7- (OS),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  5358
130 ital 8+ (TR) M6 (OS) M6 (OS) 8- (TR) 8- (TR) 7- (PP) 7+ (AF) 7- (TR) 5+ (OS) 6+ (RP) 8+ (TR),  M6 (OS),  M6 (OS),  8- (TR),  8- (TR),  7- (PP),  7+ (AF),  7- (TR),  5+ (OS),  6+ (RP),  5290
131 Rajko M5 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) M5 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5260
132 johniiik 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Solo) 7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Solo),  5256
133 mnt2 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 7- (TR) VI (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  7- (TR),  VI (OS),  5255
134 steelpeter 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 6+ (OS) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  6+ (OS),  7- (RP),  7- (PP),  5250
135 matoo 7 (OS) 7- (OS) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 7 (OS),  7- (OS),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  5218
136 fonzy 7c (PP) 9 (PP) 8+/9- (PP) 7a+ (PP) 7+ (OS) 8- (PP) 7- (PP)       7c (PP),  9 (PP),  8+/9- (PP),  7a+ (PP),  7+ (OS),  8- (PP),  7- (PP),  5170
137 mator 9+ (PP) 8- (OS) VIIIc (OS) IXb (RP) VIIIc (RP) 7+ (PP) VIIb (OS) VIIc (AF) III (OS)   9+ (PP),  8- (OS),  VIIIc (OS),  IXb (RP),  VIIIc (RP),  7+ (PP),  VIIb (OS),  VIIc (AF),  III (OS),  5150
138 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP)   7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  5110
139 tomko 7- (OS) 7- (OS) 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (PP) 6+ (OS) 7-/7 (PP) 7- (RP) 6+/7- (Flash) 7- (PP) 7- (OS),  7- (OS),  7+ (TR),  7+ (TR),  7 (PP),  6+ (OS),  7-/7 (PP),  7- (RP),  6+/7- (Flash),  7- (PP),  5068
140 Psheno23 7- (OS) 6B (Flash) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 7- (RP) 6A (Flash) 7- (OS),  6B (Flash),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  7- (RP),  6A (Flash),  5059
141 Veve 6B+ (Flash) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Flash) 6B (Solo) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A (Flash) 6A+ (Solo) 6B+ (Flash),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Flash),  6B (Solo),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A (Flash),  6A+ (Solo),  5018
142 Poi 8+ (TR) 7/7+ (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 6a+ (RP) 7+/8- (AF) 6 (OS) 6- (OS) 7/7+ (AF) 8+ (TR),  7/7+ (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  6a+ (RP),  7+/8- (AF),  6 (OS),  6- (OS),  7/7+ (AF),  5003
143 robo 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo) 6C (Solo)     7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  6C (Solo),  5000
144 martyn 7+ (OS) 7+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4955
145 Azog 7 (Flash) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 6b+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 6 (OS) 7 (Flash),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6b+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  6 (OS),  4948
146 Babrak 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4936
147 Pilo WI5 (OS) WI4 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) WI3 (OS) WI5 (OS),  WI4 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  WI3 (OS),  4920
148 Kamzo 7+ (RP) 7 (Flash) 6+/7- (OS) 7/7+ (RP) 6B (Solo) 7- (RP) 7- (RP) 6a+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 7+ (RP),  7 (Flash),  6+/7- (OS),  7/7+ (RP),  6B (Solo),  7- (RP),  7- (RP),  6a+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  4868
149 karolk 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4855
150 Filipo 6c+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6 (OS) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6+ (PP) 6c+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6 (OS),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6+ (PP),  4849
151 marcel_ 6a+ (OS) 7- (OS) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6b (PP) 7- (RP) 6 (OS) 6+ (Flash) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  7- (OS),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6b (PP),  7- (RP),  6 (OS),  6+ (Flash),  5b (OS),  5b (OS),  4839
152 logic 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 5C (Solo) 7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  5C (Solo),  4700
153 janau 6a (OS) 6a (OS) 6a+ (PP) 6a+ (PP) 7- (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (OS),  6a (OS),  6a+ (PP),  6a+ (PP),  7- (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4665
154 Lia 6a+ (OS) 6a (OS) 6b+ (TR) 6b (TR) 6a (PP) 6a+ (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6b+ (TR),  6b (TR),  6a (PP),  6a+ (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4475
155 nuto 7- (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4433
156 juraaj 6a (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6a (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4400
157 PooH 6+ (OS) 6+ (OS) 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+/7- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+/7- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4370
158 Bietka 6a+ (Flash) 6b (PP) 6a (Flash) 6a+ (PP) 5c (OS) 6+ (Flash) 6A (Solo) 6a (PP) 6+/7- (PP) 6a (PP) 6a+ (Flash),  6b (PP),  6a (Flash),  6a+ (PP),  5c (OS),  6+ (Flash),  6A (Solo),  6a (PP),  6+/7- (PP),  6a (PP),  4354
159 Joe 7 (OS) 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 6+ (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7 (OS),  7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  6+ (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4335
160 NahorachFUCI 7 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6+ (RP),  4279
161 Fidas 7 (OS) 7+ (PP) 7 (TR) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7+ (PP),  7 (TR),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4243
162 Wander 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4225
163 Danken 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6a (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  6a (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  4155
164 voto1003 7- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 4 (OS) 5- (Flash) 7- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  5+ (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  4 (OS),  5- (Flash),  4128
165 kukulienka 6+ (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4105
166 JohnyB 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4058
167 Matilda 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6+/7- (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6+/7- (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3975
168 Maselnik 7+ (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 6- (Flash) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  6- (Flash),  6+ (TR),  3971
169 Mihal 6A (Flash) 6A (Flash) 7- (TR) 7- (TR) 6A (Solo) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5c (Flash) 6+/7- (TR) 6A (Flash),  6A (Flash),  7- (TR),  7- (TR),  6A (Solo),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5c (Flash),  6+/7- (TR),  3919
170 RoboK 9+/10- (PP) 8+/9- (PP) 8 (RP) 7A (Solo) 7A (Solo)           9+/10- (PP),  8+/9- (PP),  8 (RP),  7A (Solo),  7A (Solo),  3905
171 Hami 7+/8- (TR) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 7 (AF) 7 (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7+/8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  7 (AF),  7 (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3890
172 martinl 7 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6+ (RP) 6+ (PP) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP) 7 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6+ (RP),  6+ (PP),  5- (OS),  5- (OS),  6 (RP),  3830
173 MiroKml 6a (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a (Flash) 5c (OS)     6a (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a (Flash),  5c (OS),  3814
174 lubor 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3800
175 Dada 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 6+ (OS) 7 (AF) 6 (PP) 5 (PP)       7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  6+ (OS),  7 (AF),  6 (PP),  5 (PP),  3778
176 nof 5c (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5c (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3725
177 vysnicka 7- (TR) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7- (TR),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3645
178 kurapedro 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3625
179 maciash 6+ (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) V (OS) 5- (OS) 6 (RP) 4+ (OS) 6+ (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  V (OS),  5- (OS),  6 (RP),  4+ (OS),  3618
180 Draper 6 (OS) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3615
181 HujosH 6+ (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (OS),  3583
182 thien 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 4+ (OS) 6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  4+ (OS),  3580
183 Macooo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3575
184 KasarM 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3500
185 revo 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (PP) 6 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (PP),  6 (PP),  3480
186 zofo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 5+ (Flash) 6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  6 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  5+ (Flash),  3451
187 vrana 6- (OS) 5+ (OS) 6+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  6+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3385
188 JuroM 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (RP) 6+ (TR) 4+ (OS) 6- (RP) 7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  6 (RP),  6+ (TR),  4+ (OS),  6- (RP),  3355
189 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3350
190 Heňo 7 (OS) 7+ (RK) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)       7 (OS),  7+ (RK),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  3220
191 KuboJiriSvub 9- (OS) 8+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)           9- (OS),  8+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3183
192 Jonzer 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 6 (TR) 4 (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  6 (TR),  4 (OS),  4 (OS),  3180
193 ostiepok 9 (PP) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)             9 (PP),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  3100
194 LUKIN 6 (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (TR) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 6 (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (TR),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  3030
195 Zabiacik 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (RP) 5+ (PP) 5 (RP) 5- (TR) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),