Rebríček

"V skutočnosti nebojujem proti iným, ale sama proti sebe. Protivníkom je cesta, nie iný lezec." Lynn Hill
. Prezývka Prelezy Body
1 kubo 8c+(PP),  8c(PP),  8a+(OS),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  11695
2 kurko 8c(PP),  8b+(PP),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8b/8b+(PP),  8b/8b+(PP),  11470
3 vava 8c(PP),  8c(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8b+(PP),  8a(OS),  7c+/8a(OS),  8b(PP),  8b(PP),  11465
4 samoT 8c(PP),  8c(PP),  8a(OS),  8a(OS),  8a(OS),  8b(PP),  8b(PP),  8b(PP),  8b(PP),  7c+(OS),  11330
5 stygian 8c+(PP),  8B+(Solo),  8B+(Solo),  8a(OS),  8b/8b+(PP),  8B(Solo),  7c+(OS),  8A+/8B(Solo),  8A+/8B(Solo),  8a+(PP),  11215
6 kmeto 8a(OS),  10(PP),  10(PP),  10(PP),  10-(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  7c(OS),  7c(OS),  7c(OS),  10730
7 rici 8b(PP),  10(PP),  7c+(OS),  10-/10(PP),  10-/10(PP),  10-(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  10-(PP),  7c(OS),  10690
8 Robo_L 10+(PP),  10/10+(PP),  10(PP),  8a(Flash),  10-(PP),  10-(PP),  9(OS),  9+(Flash),  8A(Solo),  9+/10-(PP),  10676
9 !pedro 8b/8b+(PP),  8b/8b+(PP),  8b(PP),  8b(PP),  8b(PP),  8a+/8b(PP),  8a+(PP),  8a(PP),  8a(PP),  7c+(PP),  10625
10 Hrubo 10+(PP),  10(PP),  7c+(OS),  10-(RP),  8a(Flash),  7c(OS),  7c(OS),  7c(OS),  8a(PP),  8a(PP),  10588
11 Hríbik 10(PP),  8b(PP),  8a+(PP),  10-(PP),  10-(PP),  10-(PP),  10-(PP),  10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  10500
12 pavel4000 8a+/8b(PP),  10-(PP),  8a+(PP),  8a+(PP),  7c(OS),  9-/9(OS),  8a(PP),  8a(PP),  7b+(OS),  7b+(OS),  10280
13 Ado 7c(OS),  7c(OS),  9-/9(OS),  8a(PP),  8a(PP),  8a(PP),  9-(OS),  9-(OS),  9-(OS),  9-(OS),  10090
14 tomaso 10-(PP),  7C+(Flash),  8A(Solo),  8A(Solo),  8A(Solo),  8A(Solo),  8A(Solo),  9-(OS),  7B+(OS),  7C+/8A(Solo),  10018
15 Jonatan 7c+(Flash),  7c+(Flash),  8a(PP),  8a(PP),  9+/10-(PP),  7b+(OS),  7b+(OS),  7c/7c+(Flash),  7c(Flash),  7c(Flash),  9880
16 buzo 10-(PP),  10-(PP),  7b+(OS),  7b+(OS),  7b+(OS),  7c(Flash),  9+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9838
17 Variant 9(OS),  9+/10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  8a(PP),  7c+/8a(PP),  7c(Flash),  9+(PP),  9/9+(PP),  7c/7c+(PP),  9773
18 Dusanbe 10-(PP),  8a/8a+(PP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  7b+(OS),  9+(PP),  7b(OS),  7b+(Flash),  7a+(OS),  9763
19 kmocho 8a+(PP),  7c(OS),  8a(PP),  7b+(OS),  7c(Flash),  7c+(PP),  7c+(PP),  9-/9(Flash),  7b+(Flash),  7C(Solo),  9674
20 mator 8a(PP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  9-(OS),  7c+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9(PP),  9(PP),  9595
21 KACIatko 8a+(PP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  7c+/8a(PP),  7c(Flash),  7c+(PP),  7c+(PP),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7c(PP),  9584
22 Onndro 9+/10-(PP),  8a(PP),  8a(PP),  7c+(PP),  7b(OS),  7b(OS),  7b(OS),  7b(OS),  7b(OS),  9(PP),  9575
23 Adolezcent 10-(PP),  9+/10-(PP),  7c(Flash),  7C+(Solo),  7C+(Solo),  7C+(Solo),  7c+(PP),  9/9+(PP),  9-(Flash),  9(PP),  9531
24 Edgar 10-(PP),  8a/8a+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  7b(OS),  9/9+(PP),  9(PP),  7c(PP),  9(PP),  9495
25 exman 8a(RP),  9+/10-(PP),  8a(PP),  9+/10-(PP),  7c+(PP),  9(PP),  9(PP),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  9440
26 aceman 9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  7c(Flash),  7c+(PP),  9+(PP),  9+(PP),  9/9+(PP),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  9-(Flash),  9437
27 túška 10+/11-(PP),  8b(PP),  8a(PP),  8A(Solo),  7B+(Flash),  7C(Solo),  7C(Solo),  7B+(Solo),  7A(Flash),  7A+(Solo),  9331
28 DVOR100 9+/10-(RP),  9+/10-(PP),  7b+(OS),  8+/9-(OS),  7b+(Flash),  9(PP),  8+(OS),  7a+(OS),  9-/9(PP),  9-/9(PP),  9288
29 Petrus 8a(PP),  7b+(OS),  7c+(PP),  7b(OS),  7c(PP),  9(PP),  9(PP),  7a+(OS),  9/9+(RK),  7b(Flash),  9213
30 major 7c+(PP),  8+/9-(OS),  7b(OS),  9(PP),  9(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7a+(OS),  7a+(OS),  9130
31 masko 7b+(OS),  7c/7c+(PP),  7b+(Flash),  9-(Flash),  9(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7a+(OS),  9121
32 Lukash 7b+(OS),  7b+(OS),  7b(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7b+(RP),  7a(OS),  9110
33 Oli 8A(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  9100
34 strasiak 8A(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  7C(Solo),  9100
35 edo 7b+(OS),  7b+(OS),  7c(Flash),  7b(OS),  7c(PP),  7b(Flash),  7b(Flash),  7b+(PP),  7a(OS),  7a(OS),  9034
36 tiri 9(OS),  7c+(PP),  9(PP),  7c(PP),  7c(PP),  7a+(OS),  7a+(OS),  7b+(PP),  7b+(PP),  7a(OS),  9030
37 Robin 8b(PP),  8b(PP),  8a+(PP),  7c+(PP),  7c(PP),  9-(PP),  7b(PP),  8-(OS),  7+(OS),  7+(OS),  8985
38 Belayer 7b+(Flash),  9(PP),  9(PP),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7a+(OS),  7b(Flash),  7b+(PP),  7b+(PP),  8836
39 MartinK 9+(PP),  9+(PP),  8+(OS),  8+(OS),  8/8+(OS),  9-(RP),  8+/9-(Flash),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  8813
40 JoLo 8+/9-(OS),  9-(Flash),  9-(Flash),  9(PP),  8+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8796
41 playde 9(PP),  9(PP),  9(PP),  9(PP),  9-/9(PP),  9-/9(PP),  9-/9(PP),  7a/7a+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  8795
42 ryso 9/9+(PP),  9-(Flash),  9-(Flash),  9(PP),  8+(OS),  7b+(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8776
43 adi 9(Flash),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  7b(Flash),  9-(PP),  9-(PP),  7b+(PP),  7a(OS),  7a(OS),  8731
44 Zavaky 8A(Solo),  8A(Solo),  7C+(Solo),  7C(Solo),  7B+(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  8700
45 Matias 7b(OS),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7b+(Flash),  7a+(OS),  7b(Flash),  7a(OS),  7a(OS),  6c+(Flash),  8698
46 Peder M 9+/10-(PP),  9(RP),  9(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  8(OS),  8+/9-(PP),  8695
47 sivak 7b(OS),  9(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  8(OS),  8(OS),  8+/9-(RP),  8575
48 palopalica 8+(OS),  7a+(OS),  7b+/7c(PP),  7b+(PP),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  8(OS),  6c+/7a(OS),  8560
49 ostiepok 9(PP),  9(PP),  7c(PP),  9(PP),  9-/9(RP),  9-(PP),  7b(PP),  8+/9-(PP),  7B(Solo),  7B(Solo),  8530
50 RoboK 10-/10(PP),  8a(PP),  9+(PP),  9(PP),  7C(Solo),  7B(Solo),  8-(OS),  6C+(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  8523
51 Tomas 9+(PP),  7C(Solo),  7c(PP),  7a+(OS),  7b+(PP),  7a(OS),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7a+(PP),  8490
52 PatrikP 8+(OS),  8+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  8(OS),  8+(Flash),  8+(Flash),  8+/9-(PP),  8436
53 Buco 9+(PP),  8+(OS),  8+/9-(Flash),  9-(PP),  9-(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8383
54 -erik- 7a+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a(OS),  8(OS),  7a(OS),  7a+(Flash),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8383
55 krhlo 9(PP),  7a+(OS),  9-(PP),  9-(PP),  7a(OS),  7a(OS),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  6c+(OS),  6c+(OS),  8375
56 Kvaso 9+(PP),  9(PP),  9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8+(Solo),  8355
57 lajchy 9(PP),  9(PP),  9(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  8(OS),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8345
58 planci 9-/9(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a+(Flash),  7b(PP),  6c+(OS),  7a(Flash),  8276
59 :o) 8A(Solo),  7C(Solo),  7B+(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7A(Flash),  7A+(Solo),  8253
60 kekel 9-(PP),  8(OS),  8(OS),  8+/9-(RP),  8+/9-(RP),  8+/9-(PP),  8+/9-(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8135
61 misko 9-(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  8+(OS),  9-(PP),  8(RP),  8-(Flash),  7+(Flash),  8-(TR),  8061
62 ivo 7a+(OS),  7b(Flash),  7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  7a+(Flash),  7a+(RP),  6c(OS),  6c(OS),  6c+(Flash),  8034
63 Dadko 9(PP),  8+(OS),  8(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8+(PP),  7+(OS),  8(PP),  7990
64 Ivan_S 7a(OS),  7a(OS),  7a(OS),  6c+(OS),  6c+(OS),  6c+(OS),  6c+(OS),  6c(OS),  6c(OS),  6c(OS),  7950
65 fonzy 9-(RP),  9-(PP),  8(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8+(RP),  8+(RP),  8+(RP),  8+(RP),  8+(RP),  7915
66 vilko 10+(PP),  10-(PP),  10-(PP),  10-(PP),  9+(PP),  7C/7C+(Solo),  7B+(Flash),  7B(Solo),  7878
67 kača_C 9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  7a+(Flash),  7B(Solo),  7A+(Solo),  7a(PP),  8(PP),  6C(Flash),  7806
68 tuharek 9-(PP),  9-(PP),  8+/9-(PP),  8/8+(Flash),  8+(RP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  7783
69 Alchymista 7C(Solo),  7c(PP),  7B+(Solo),  7B(Solo),  7A(Flash),  7A+(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7753
70 Brano 7B(Flash),  7A+(Flash),  7b(PP),  8-(OS),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  6c(OS),  8/8+(PP),  7721
71 Patilla 5.12c(PP),  8+(Flash),  7B(Solo),  8+/9-(PP),  7A+(Solo),  7A+(Solo),  6C(OS),  7+/8-(OS),  7+(OS),  6C+(Flash),  7691
72 Lampus 8(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8-(OS),  8(Flash),  7+/8-(OS),  7+/8-(OS),  7+/8-(OS),  7+(OS),  7(OS),  7583
73 svanty 9-(PP),  9-(PP),  9-(PP),  6c+(OS),  7a+(RP),  7a/7a+(PP),  7a(RP),  8-(Flash),  7a(PP),  7-/7(OS),  7553
74 oliv 8+/9-(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7520
75 Frodo 7a+(OS),  8/8+(OS),  7a+(PP),  6c(OS),  6c(OS),  8(RP),  6c+(Flash),  8-(Flash),  6b+(OS),  6b+(OS),  7506
76 Cyril 7C(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7B(Solo),  7A(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  6C(Flash),  6C+(Solo),  7456
77 Ja-Kub 7b(RP),  8+/9-(RP),  8+/9-(RP),  7b(Solo),  6C(OS),  7a(RP),  8(RP),  7a(RP),  8(RP),  8-(RP),  7435
78 johniiik 9-(RP),  8+/9-(PP),  8+(RP),  8+(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8-/8(RP),  8-/8(PP),  7315
79 kondor 9-(PP),  8+/9-(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8+(PP),  7+(OS),  8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  8-(PP),  7270
80 janino 9-(PP),  8-(OS),  8-(OS),  8+(PP),  7+(OS),  8(RP),  8(PP),  8-(RP),  8-(PP),  8-(PP),  7270
81 robo 8-(OS),  8(Flash),  8+(PP),  7A+(Solo),  8-(Flash),  8-(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  8(PP),  7254
82 petuli 9-(PP),  8+/9-(PP),  8+(PP),  8+(PP),  8-(Flash),  8(PP),  8(PP),  8-/8(PP),  8-/8(PP),  8-(PP),  7253
83 Smatko 8-(OS),  8+(RP),  8+(PP),  8/8+(PP),  8/8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7+/8-(Flash),  8-(PP),  7213
84 Kitty 9-(PP),  8+(PP),  8-(Flash),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  8(PP),  7203
85 liuu 8(OS),  8+/9-(TR),  6c(OS),  7+(OS),  7+(OS),  6b+(OS),  6b+(OS),  7/7+(OS),  6c+(RP),  7(OS),  7140
86 tirak 7a(OS),  7a+(PP),  6c(OS),  6c+(Flash),  6c+(Flash),  6b+(OS),  6b+(OS),  6b+(OS),  6c+(PP),  6b(OS),  7126
87 pucoo 8-(OS),  8+(PP),  7+(OS),  8(RP),  7A(Solo),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8-/8(PP),  8-(RP),  7100
88 jeepo 8-(OS),  7A+(Solo),  8/8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  8(PP),  6b+(OS),  6C+(Solo),  8-(PP),  8-(PP),  7055
89 dudiak 9-/9(RP),  8-(OS),  8(Flash),  8/8+(PP),  7+(OS),  7+(OS),  8-(Flash),  7(OS),  7-(OS),  6+(OS),  7031
90 Pao Tao 8(OS),  7+(OS),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  7(OS),  7010
91 bezo 6C+(OS),  7A(Solo),  8(PP),  7A(Solo),  8(PP),  7A(Solo),  7A(Solo),  6B+(OS),  6C(Flash),  6C+(Solo),  6993
92 Stanley2 8-(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  7a(RP),  7A(Solo),  6b+(OS),  8-/8(RP),  7a+(AF),  6c(PP),  6935
93 adamkaniak 7+(OS),  7+(OS),  7+(OS),  8-(Flash),  8(PP),  8(PP),  8-/8(PP),  8-/8(PP),  8-(PP),  8-(PP),  6913
94 karabaster 6c(OS),  6c(OS),  7+(OS),  7A(Solo),  6b+(OS),  6b+(OS),  8-(PP),  8-(PP),  6b(OS),  6b(OS),  6890
95 Jacob 8+(RP),  7+/8-(OS),  6c(OS),  8(PP),  6c+/7a(RP),  8-(RP),  8-(RP),  6c(Flash),  8-(PP),  8-(PP),  6888
96 MS 8+(PP),  8+(PP),  8-(Flash),  8(PP),  8(PP),  8-(RP),  8-(PP),  6c+(PP),  8-(PP),  7(OS),  6853
97 logic 9(Solo),  8+(PP),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  7A(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  7(Solo),  6750
98 kyslik 8+(RP),  7+/8-(OS),  8(PP),  8(PP),  8-/8(RP),  8-(RP),  7(OS),  7-/7(OS),  8+(AF),  7-(OS),  6695
99 mada 8+(PP),  6c(OS),  7+(OS),  6b+(OS),  6b+(OS),  7(OS),  7(OS),  6C(Solo),  6C(Solo),  7-(OS),  6690
100 chorche 8+/9-(PP),  7+(OS),  8(PP),  8-/8(PP),  8-(RP),  8-(PP),  7+(Flash),  7-(OS),  7-(OS),  7-(OS),  6613
101 poloncok97 7+(OS),  8(PP),  8-(RP),  8-(RP),  7+/8-(Flash),  8-(PP),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  6613
102 viva 9-(PP),  8(PP),  8-(RP),  8-(PP),  8-(PP),  7(OS),  7-(OS),  7+(PP),  6b(Flash),  6b(Flash),  6426
103 Majus 7A+(Solo),  6b+(OS),  6C(Flash),  6C(Flash),  8(TR),  7a(TR),  6B+(Flash),  6C(Solo),  6C(Solo),  6B(Flash),  6407
104 TBplanta 8-(RP),  8(TR),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  7(OS),  8-(TR),  7-(OS),  7-(OS),  6320
105 katana 6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6c(PP),  8-(TR),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6210
106 Azog 6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  6b(OS),  7-(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6150
107 skyd 6C+(OS),  6b(OS),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6A+(OS),  6A+(OS),  6B+(Solo),  6B+(Solo),  6130
108 Peterarwin 6b(OS),  6b(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  5850
109 Bilmo 7(OS),  8-(TR),  8-(TR),  6C(Solo),  7-(OS),  7(Flash),  6B+(Solo),  7+/8-(TR),  6A(OS),  6A(OS),  5783
110 Sutrik 6C(Flash),  6B+(Flash),  6B+(Flash),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6B+(Solo),  6B+(Solo),  6A+(Flash),  6A+(Flash),  5765
111 Psheno23 7+(OS),  7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7+(RP),  7+(TR),  6+(OS),  5c+(OS),  7-(RP),  7-(RP),  5560
112 petra 8(PP),  8-/8(PP),  7+(PP),  7(Flash),  7-/7(Flash),  7-(Flash),  7-(Flash),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  5522
113 manet 8-(RP),  7(OS),  6C(Solo),  6B+(Solo),  6B+(Solo),  6B(Solo),  6B(Solo),  6B(Solo),  6B(Solo),  6B(Solo),  5500
114 Lela 8+/9-(PP),  8-(OS),  8/8+(PP),  7a(PP),  8(PP),  7+(Flash),  7(Flash),  7-(Flash),  5404
115 Matik 7+(OS),  7(OS),  7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5310
116 helljohn 8-(RP),  7-(OS),  7(RP),  7(RP),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  7-(RP),  5190
117 ital M5(OS),  WI5(OS),  7+/8-(TR),  7+(TR),  7+(TR),  6+(OS),  7(TR),  7(TR),  7(TR),  6(OS),  5180
118 Heňo 7-(OS),  7-(OS),  7+(RK),  7+(TR),  6+(OS),  6+(OS),  7(TR),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  5015
119 peter.L 7(RP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  7(PP),  5005
120 wargi 9-(RP),  9-(PP),  9-(PP),  8(PP),  7(OS),  7-(PP),  6+(PP),  5c(Solo),  5000
121 mojzoo 6a(OS),  6a(OS),  7+(TR),  7(RP),  7(RP),  7(RP),  6b(RP),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  4970
122 vyktor 7-/7(OS),  7+(RP),  7(RP),  7(RP),  6+(OS),  7-/7(PP),  7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  4970
123 Dada 7(OS),  7-(OS),  8-(AF),  6+(OS),  6+(OS),  7-(RP),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  6-(OS),  4915
124 Fidas 7(Flash),  7(RP),  7-(Flash),  7-(Flash),  7-(Flash),  7-(Flash),  6+(OS),  6+(OS),  6+(OS),  6+(PP),  4905
125 MsMarulik 6c(TR),  6c(TR),  6a(OS),  6b+(TR),  6b(TR),  7(TR),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  4825
126 JohnyB 7-(OS),  7-(OS),  7+(RP),  7(RP),  6(OS),  6(OS),  6+(Flash),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  4728
127 bárt 7+(Flash),  7(Flash),  7(Flash),  7+(TR),  7-(Flash),  7-(Flash),  6+(Flash),  6+(Flash),  6(Flash),  6-(Flash),  4727
128 Bietka 6a+(Flash),  6a+(Flash),  6a+(Flash),  6B(Solo),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  6a(Flash),  4727
129 jollyeljoker 7(RP),  6B(Solo),  6B(Solo),  7(PP),  7(PP),  6+(OS),  6(OS),  6+(Flash),  6A(Solo),  6A(Solo),  4648
130 janau 6b+(PP),  6a(OS),  6+(OS),  7-(PP),  7-(PP),  5c(OS),  5c(OS),  6(OS),  6a(RP),  6a(PP),  4630
131 Zuzik 6a(OS),  7-(Flash),  7-(Flash),  7-/7(PP),  7-(PP),  7-(PP),  7-(PP),  7-(PP),  6+(Flash),  6a(PP),  4629
132 suflik1 7+(TR),  6+(OS),  6+(OS),  7-(PP),  7(TR),  7-(PP),  6(OS),  6(OS),  7-(TR),  7-(TR),  4555
133 Fero Stiefel 7-(Flash),  7-(Flash),  6+(OS),  7-(PP),  6(OS),  6+(Flash),  6+(Flash),  6+(Flash),  6-(OS),  6-(OS),  4395
134 LaPau 7A(Solo),  7A(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6C(Solo),  6B+(Solo),  6B+(Solo),  4300
135 zivel 7(OS),  7-(OS),  7-(OS),  6(OS),  6-(OS),  6(Flash),  6+(PP),  6+(PP),  5+(Flash),  5+(Flash),  4284
136 MiroV 5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  5c(OS),  6(OS),  7-(RK),  5b(OS),  5b(OS),  6-(OS),  5a(OS),  4180
137 VladoClimb_LV 7-(Flash),  6+(OS),  6(OS),  7-(TR),  7-(TR),  6-(OS),  5B(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  4143
138 riboflan 7-(OS),  6(OS),  6(OS),  6(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5(OS),  4(OS),  4125
139 elwys 9+(PP),  9(PP),  8+(PP),  7a+(PP),  8(PP),  4050
140 fred 8(PP),  7-(PP),  7(TR),  7+(AF),  7(AF),  7(AF),  6+(PP),  7(AF),  7-/7(AF),  7-(AF),  4050
141 plesky77 6+(OS),  7-(PP),  7(TR),  6(OS),  5+(OS),  5+(OS),  7(AF),  5(OS),  5(OS),  5-(OS),  3940
142 Alfonz 7c(PP),  7b+(PP),  7a+/7b(PP),  7a(PP),  7a(PP),  3925
143 p51 9+(A0),  6(OS),  5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  3905
144 pepan 7+(TR),  6(OS),  7-(TR),  7-(TR),  5+(OS),  6(Flash),  6(Flash),  6(Flash),  6(Flash),  5(OS),  3897
145 blxa 7(TR),  6(OS),  6(OS),  7-(TR),  6-(OS),  6-(OS),  6+(RP),  5(OS),  5-(OS),  6-(Flash),  3853
146 George 9+/10-(PP),  9+/10-(PP),  9+(PP),  9(PP),  3850
147 Zuz_Cinta 8a(PP),  7b+(OS),  7b(OS),  7a+(OS),  7b/b+(PP),  3835
148 Danulienka 6A+(Solo),  6A+(Solo),  6a(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  5C(Flash),  5B(Flash),  5B(Solo),  3806
149 vrana 6(OS),  6-(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  7(AF),  5(OS),  3805
150 matoo 7(PP),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  3805
151 brano123 7(TR),  7-(PP),  7(TR),  7-/7(TR),  6+(PP),  6+(PP),  5(OS),  5(OS),  6(PP),  6(PP),  3765
152 Filip74 6+(Flash),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5+(OS),  6+(RP),  6(Flash),  6(Flash),  3684
153 Dzano 8+/9-(Flash),  8-(OS),  8-(OS),  7(OS),  7-(OS),  3683
154 rafoo 6+(OS),  6(OS),  6-(OS),  6+(RP),  7(AF),  5(OS),  5(OS),  6(RP),  6(RP),  4(OS),  3585
155 Majklik 6(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  4+(OS),  4+(OS),  3525
156 Nelusqa 5+(OS),  5+(OS),  5a(OS),  5a(OS),  5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4+(OS),  3450
157 papen1 6+(OS),  6-(OS),  5(OS),  5(OS),  5-(OS),  5-(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4(OS),  3350
158 Mako 5+(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  5(OS),  6(RP),  6(RP),  6(RP),  4+(OS),  3305
159 KuboMizo 7+/8-(OS),  8(PP),  7-/7(OS),  7-(OS),  6+/7-(OS),  3205
160 MalaPitBull 6B(Solo),  6A(Solo),  6+(RP),  6(Flash),  6(RP),  6-(RP),  5(Flash),  5(Flash),  5+(RP),  5-(Flash),  3132
161 AndrejP 8-(PP),  7(OS),  7+/8-(PP),  7-(OS),  7-(OS),  3085
162 Leelloo 7+(RP),  7(AF),  6+(TR),  4+(OS),  4+(OS),  6-(RP),  6-(RP),  6-(RP),  6-(RP),  5+(RP),  3070
163 tomasso 7-(OS),  7+(RP),  6+/7-(OS),  7(RP),  6(OS),  6+(RP),  3025
164 Durman 7b(PP),  7a(Flash),  7a(PP),  7a(PP),  2953
165 Radoslaf 9+/10-(PP),  8a(PP),  9+(PP),  2950
166 marmot 6b+(OS),  6a+(OS),  6a+(OS),  M4(OS),  5-(OS),  2750
167 Bic0 7-(PP),  6(Flash),  5+(Flash),  5+(Flash),  6-(RP),  6-(PP),  5+(PP),  5(RP),  5(RP),  5(RP),  2704
168 vlado83 5(OS),  6(RP),  4+(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4(OS),  4(OS),  5(RP),  5(TR),  2675
169 DuroM 7b/7b+(OS),  7a(OS),  7a(OS),  2660
170 šošon 7a(RP),  6a+(OS),  8-(AF),  6c(AF),  7(AF),  2600
171 dewpZA 6+(OS),  6-(OS),  6-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  4+(OS),  3+(OS),  3(OS),  2570
172 krap 8(RP),  8(PP),  8-(RP),  7(PP),  2560
173 JuriM 5+(OS),  5(OS),  5(OS),  4+(OS),  4+(OS),  4(OS),  4(OS),  5(RP),  5+(AF),  5(AF),  2470
174 syky 6+(OS),  6(OS),  4+(OS),  4+(OS),  2470
175 matejs 5+(OS),  5(OS),  5(OS),  4+(OS),  4(OS),  4(OS),  4(OS),  5(RP),  3(OS),  2465
176 jankmet 6B(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  6A(Solo),  5A(Solo),  5A(Solo),  4(Flash),  4(Flash),  2456
177 T4S1 6(PP),  6(PP),  6(PP),  6(PP),  6-(PP),  6-(PP),  5+(PP),  5(PP),  4+(PP),  4+(PP),  2425
178 Marcel_DCA 6+(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  5-(OS),  6-(Flash),  5+(Flash),  2356
179 unko 6b+(Flash),  6a(OS),  6a(OS),  6a(OS),  2238
180 lubci 7(OS),  7(OS),  6+(OS),  6(OS),  2230
181 Mihal 6+(TR),  6(TR),  6(TR),  6(TR),  6(TR),  6(TR),  6-(TR),  5(TR),  5(TR),  5(TR),  2200
182 Misaen 6+(TR),  6(TR),  5(RP),  6-(TR),  4-(OS),  4-(OS),  5-(RP),  5-(RP),  5-(RP),  5+(TR),  2060
183 Rados 8(PP),  8(PP),  7/7+(PP),  1925
184 Maty_želovčan 7(RP),  7(RP),  6(OS),  6+(RP),  1810
185 Smatus 7c(Flash),  8+/9-(PP),  1753
186 mates8 9-/9(PP),  7b+(PP),  1725
187 Milosh 8-(OS),  8-(PP),  1445
188 Azbest 6(OS),  5+(OS),  5-(OS),  4+(OS),  1430
189 Anakreon 4(OS),  4(OS),  4(OS),  3+(OS),  3(OS),  3(OS),  3(OS),  1425
190 Francuz 6C(Solo),  6c(Solo),  1200
191 karolk 5(OS),  IV(OS),  IV(OS),  IV(OS),  4(RP),  1185
192 rE3wZ 6(TR),  6(TR),  6-(TR),  5(TR),  4(TR),  1175
193 willy fog 6(TR),  6-(TR),  6-(TR),  5+(TR),  5(TR),  5(TR),  1125
194 &rej 5+(OS),  5+(OS),  5(OS),  1085
195 Mochi 7-(OS),  7-(PP),  1045
196 struk 7-(OS),  7-(PP),  1045
197 sowa 8a/8a+(PP),  1025
198 indian 6+(TR),  4+(OS),  5(RP),  6-(TR),  1000
199 Patka 5(TR),  5-(TR),  5-(TR),  5-(TR),  4+(TR),  4+(TR),  6-(AF),  5(AF),  4(TR),  4(TR),  975
200 adam.bobrik 6-(PP),  4-(OS),  5(TR),  5(TR),  5(TR),  895
201 horvo 9-(PP),  850
202 Metthew 8-/8(OS),  820
203 martin1976 7-(RP),  6(PP),  755
204 AndreaSVK 4+(OS),  4+(OS),  4+(TR),  4(TR),  740
205 Larra 5-(RP),  3(OS),  4+(PP),  4(RP),  4-(Flash),  708
206 thien 4+(OS),  4(OS),  5(TR),  690
207 hyro 5+(TR),  3(OS),  5(TR),  3(TR),  3(TR),  3(TR),  495
208 Jakub Kurčík 5+(RP),  5+(PP),  455
209 maiko 6(TR),  250
210 xxmatkooxx 5+(RP),  230
211 Lopok94 4(AF),  0
212 papo 3+(TR),  3+(TR),  3(TR),  3(TR),  0