'Francuz' - 'Lubomir'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 La Voie Michaud 6c Solo (12) Fontainebleau 29.12.2016 600
2 La Defroqueé 6C Solo (2) Cuvier 29.12.2016 600
3 Strieborné platne 7- AF (1) Belá 30.07.2016 450
4 Dlhová brzda 6+ OS (1) Belá 30.07.2016 350
5 Emeritný miništrant 6 OS (1) Belá 30.07.2016 300
6 Klobúk dole 6+ OS (1) Belá 30.07.2016 350
7 Vhĺbenie 5 Flash (1) Technické sklo (Štokeravská vápenka) 30.10.2015 200
8 Jesenná 6 Flash (1) Technické sklo (Štokeravská vápenka) 30.05.2015 300
 
Spolu 8 v 1 stránkach.