Manín

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 George 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (RP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (RP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10150
2 Buco 10+ (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10+ (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10100
3 :o) 11- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 11- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  10075
4 Edgar 10 (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10 (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9675
5 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9500
6 mator 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8925
7 Onndro 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8875
8 risko 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  8875
9 Adolezcent 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  8850
10 Kvaso 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (RP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (RP),  8+/9- (PP),  8600
11 ;-) 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (RP) 9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (RP),  8550
12 Ado 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (OS) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (OS),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8400
13 DVOR100 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RK) 8+ (PP) 8 (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RK),  8+ (PP),  8 (PP),  8325
14 kmeto 10 (PP) 10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8/8+ (PP) 7+/8- (PP) 7- (OS) 5+ (OS) 10 (PP),  10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8/8+ (PP),  7+/8- (PP),  7- (OS),  5+ (OS),  8300
15 Climber 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8 (PP) 7A (Solo) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8 (PP),  7A (Solo),  7975
16 adamkaniak 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  7575
17 MartinK 9- (OS) 9- (OS) 7b (OS) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8-/8 (OS) 8-/8 (PP) 9- (OS),  9- (OS),  7b (OS),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8-/8 (OS),  8-/8 (PP),  7400
18 kmocho 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP)     9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7200
19 Variant 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8 (OS)     9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8 (OS),  6975
20 Smuel 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (RP) 7+ (PP) 7 (OS) 7- (Flash) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (RP),  7+ (PP),  7 (OS),  7- (Flash),  6850
21 Evik 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (RK) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (RK),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7- (RP),  6725
22 kurko 11- (PP) 9+ (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7 (OS)     11- (PP),  9+ (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  8-/8 (OS),  7 (OS),  6650
23 krhlo 8 (PP) 8-/8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP),  8-/8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6325
24 Belayer 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  6225
25 masko 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP)       9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  6200
26 logic 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7/7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7/7+ (PP),  5925
27 simkor 9- (PP) 8+ (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7 (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  5800
28 amater 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 7+ (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  7+ (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5475
29 Skuku 8 (PP) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7-/7 (PP) 7-/7 (PP) 8 (PP),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7-/7 (PP),  7-/7 (PP),  5450
30 svrco 8 (RP) 8-/8 (RP) 7+/8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 8 (RP),  8-/8 (RP),  7+/8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  5425
31 samoT 9 (PP) 8-/8 (RP) 7+/8- (OS) 7 (PP) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 9 (PP),  8-/8 (RP),  7+/8- (OS),  7 (PP),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  4975
32 Lukash 7b+ (PP) 8/8+ (RP) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)   7b+ (PP),  8/8+ (RP),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4950
33 orvaq 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  4750
34 blxa 8 (AF) 7+ (OS) 7 (RP) 6a+ (RP) 7- (RP) 7- (TR) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (RP) 8 (AF),  7+ (OS),  7 (RP),  6a+ (RP),  7- (RP),  7- (TR),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (RP),  4525
35 Filipo 8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4200
36 poloncok97 8- (PP) 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 7-/7 (PP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 8- (PP),  7+ (RP),  7/7+ (Flash),  7-/7 (PP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4000
37 pavel4000 9+ (PP) 8-/8 (RP) 8- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (Flash)     9+ (PP),  8-/8 (RP),  8- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  3925
38 petom 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP)           9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  3850
39 fonzy 7+ (TR) 7- (OS) 6+/7- (TR) 6+/7- (PP) 6+ (AF) 6+ (AF) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7- (OS),  6+/7- (TR),  6+/7- (PP),  6+ (AF),  6+ (AF),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  3750
40 drejka 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (PP) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (PP),  6- (PP),  3650
41 sivak 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (RP)     7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  3625
42 Pao Tao 7+ (RP) 7 (PP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS)   7+ (RP),  7 (PP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3575
43 planci 7+ (PP) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS)   7+ (PP),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3450
44 krap 7+ (RK) 7+ (RP) 7+ (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (RP)     7+ (RK),  7+ (RP),  7+ (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (RP),  3450
45 major 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP)             9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  3400
46 ĎurozoŽiliny 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7 (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  3300
47 matoo 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  3300
48 edo 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8-/8 (PP)             9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8-/8 (PP),  3225
49 magua 7+ (AF) 7 (TR) 6+/7- (TR) 6+ (RP) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5- (RP)   7+ (AF),  7 (TR),  6+/7- (TR),  6+ (RP),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5- (RP),  3200
50 kyslik 8+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (OS) 6 (OS)       8+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  3150
51 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (TR) 6- (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (TR),  6- (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (PP),  3150
52 vrana 6+ (PP) 6+ (AF) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 6+ (PP),  6+ (AF),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  3000
53 DuroM 8 (RP) 8 (RP) 8-/8 (RP) 7 (PP) 6+/7- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8-/8 (RP),  7 (PP),  6+/7- (RP),  2975
54 korman 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)     7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  2975
55 Alxkuchar 8 (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 6+ (OS)           8 (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  6+ (OS),  2900
56 liuu 7+ (TR) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)   7+ (TR),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  2825
57 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (Flash) 6- (OS) 6- (OS) 5- (OS)   7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (Flash),  6- (OS),  6- (OS),  5- (OS),  2825
58 tomaso 7b (OS) 8+ (OS) 8-/8 (OS) 7+ (OS)             7b (OS),  8+ (OS),  8-/8 (OS),  7+ (OS),  2800
59 nuto 6+ (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 6+ (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  2775
60 TBplanta 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2725
61 struk 8 (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)         8 (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2675
62 Matilda 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  2675
63 michalc 6+/7- (TR) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5- (OS) 6+/7- (TR),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5- (OS),  2650
64 Fildo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  2550
65 greta 7+ (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS)           7+ (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  2525
66 feejay 7- (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 7- (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2450
67 mikro 7- (TR) 6+/7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 5 (TR)       7- (TR),  6+/7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  5 (TR),  2400
68 misko 11- (PP) 8+ (PP) 6+/7- (RP)               11- (PP),  8+ (PP),  6+/7- (RP),  2375
69 Radoslaf 9+ (PP) 9- (PP) 7+ (OS)               9+ (PP),  9- (PP),  7+ (OS),  2375
70 Milosh 8 (PP) 8-/8 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)           8 (PP),  8-/8 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2325
71 Peder M 8 (PP) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)         8 (PP),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  2325
72 drpdrpdrp 7 (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)     7 (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  2300
73 Kubo Kubíček 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS)     7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2300
74 Bart_Simpson 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RK) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)       7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RK),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  2300
75 marek.tn 9-/9 (PP) 8 (OS) 8 (OS)               9-/9 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  2275
76 kača_C 9- (PP) 8 (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8- (PP),  2200
77 karolk 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)   6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  2150
78 tomato 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2100
79 PatrikP 8/8+ (PP) 7 (Flash) 6+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS)           8/8+ (PP),  7 (Flash),  6+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  2025
80 mms 6+ (OS) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (TR) 4 (OS)     6+ (OS),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (TR),  4 (OS),  1925
81 pulec 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS)         7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  1875
82 Sveco 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)         6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1850
83 Ryzoto 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 3+ (OS) 3+ (OS)     6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  3+ (OS),  3+ (OS),  1770
84 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 3+ (OS) 3 (OS)     6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  1735
85 yanco 9- (PP) 9- (PP)                 9- (PP),  9- (PP),  1700
86 buzo 9- (PP) 9- (PP)                 9- (PP),  9- (PP),  1700
87 yoghurt 7b+ (RP) 7b (PP)                 7b+ (RP),  7b (PP),  1650
88 Kufic 8 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               8 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1650
89 mismos 7- (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5- (PP)         7- (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5- (PP),  1650
90 juraaj 6 (RK) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)       6 (RK),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1650
91 NinaK 9- (PP) 7-/7 (Flash) 6- (PP)               9- (PP),  7-/7 (Flash),  6- (PP),  1575
92 adi 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1550
93 tomasso 7+ (PP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6- (PP)             7+ (PP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6- (PP),  1525
94 vera 7 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4- (OS)       7 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4- (OS),  1525
95 mma 7- (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS)           7- (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  1500
96 Bemani 5 (OS) 5- (Flash) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (Flash) 3+ (OS) 5 (OS),  5- (Flash),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (Flash),  3+ (OS),  1460
97 Fili_P 6+/7- (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS)         6+/7- (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  1425
98 ostiepok 8 (PP) 8 (PP)                 8 (PP),  8 (PP),  1400
99 lilazuzu 8 (PP) 8 (Flash)                 8 (PP),  8 (Flash),  1400
100 oliv 7+/8- (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 4+ (PP)             7+/8- (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  4+ (PP),  1400
101 eppro 7+ (Flash) 7- (AF) 5 (OS) 5- (OS)             7+ (Flash),  7- (AF),  5 (OS),  5- (OS),  1400
102 janino 8-/8 (PP) 6+ (OS) 6+ (OS)               8-/8 (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  1375
103 Nikuska 6- (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (Flash) 6- (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (Flash),  1375
104 ramian 6+ (PP) 6 (OS) 6 (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 3+ (OS)         6+ (PP),  6 (OS),  6 (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  3+ (OS),  1335
105 adamus 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1325
106 Naro 5 (Flash) 5- (OS) 5- (Flash) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4 (OS) 3 (Flash) 3- (OS) 5 (Flash),  5- (OS),  5- (Flash),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4 (OS),  3 (Flash),  3- (OS),  1300
107 MartinaK 6- (RP) 4+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (OS) 4- (OS) 3+ (Flash) 3 (OS) 6- (RP),  4+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (OS),  4- (OS),  3+ (Flash),  3 (OS),  1210
108 Alchymista 8 (RP) 7- (OS)                 8 (RP),  7- (OS),  1150
109 mada 6+/7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 4+ (OS) 3+ (OS)           6+/7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  4+ (OS),  3+ (OS),  1135
110 chorche 7- (OS) 7- (OS) 5+ (OS)               7- (OS),  7- (OS),  5+ (OS),  1125
111 Dada 7- (Flash) 6 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash)             7- (Flash),  6 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  1125
112 skyd 6+ (OS) 6 (PP) 6- (OS) 5+ (RP)             6+ (OS),  6 (PP),  6- (OS),  5+ (RP),  1125
113 palopalica 7+/8- (PP) 7 (OS)                 7+/8- (PP),  7 (OS),  1100
114 Misiak 6+ (Flash) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+ (Flash),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  1050
115 &rej 6+ (AF) 6- (OS) 6- (AF) 5 (OS)             6+ (AF),  6- (OS),  6- (AF),  5 (OS),  1050
116 JohnyB 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1025
117 stiglar 6 (TR) 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4- (OS)         6 (TR),  5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4- (OS),  1025
118 PAuUlA 8- (PP) 6+ (PP)                 8- (PP),  6+ (PP),  1000
119 šošon 7 (AF) 7- (Flash)                 7 (AF),  7- (Flash),  950
120 tirak 7 (Flash) 7- (OS)                 7 (Flash),  7- (OS),  950
121 pucoo 7- (Flash) 7- (Flash)                 7- (Flash),  7- (Flash),  900
122 Robo_L 9-/9 (Flash)                   9-/9 (Flash),  875
123 sykoraa 7b+ (PP)                   7b+ (PP),  850
124 9- (PP)                   9- (PP),  850
125 RockDaddy 9- (Solo)                   9- (Solo),  850
126 kukulienka 6 (PP) 5 (OS) 5- (PP) 5- (OS)             6 (PP),  5 (OS),  5- (PP),  5- (OS),  850
127 kurapedro 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 3 (OS)       5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  825
128 HujosH 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 4 (Flash)             5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  4 (Flash),  775
129 MarekTN 8+ (TR)                   8+ (TR),  750
130 Bombaj 6+/7- (OS) 6+ (Flash)                 6+/7- (OS),  6+ (Flash),  750
131 Petrus 8 (PP)                   8 (PP),  700
132 Lampus 8 (PP)                   8 (PP),  700
133 Adam3 8 (PP)                   8 (PP),  700
134 marslee 6+ (OS) 6+ (OS)                 6+ (OS),  6+ (OS),  700
135 helljohn 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3 (OS)         5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3 (OS),  685
136 turbo 8- (PP)                   8- (PP),  650
137 Durcot 7- (OS) 5 (OS)                 7- (OS),  5 (OS),  650
138 Púpavienka SedmokrásTna 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
139 Tatarska 6+ (PP) 6 (OS)                 6+ (PP),  6 (OS),  650
140 Branik 5+ (OS) 5+ (PP) 4+ (OS) 3 (OS)             5+ (OS),  5+ (PP),  4+ (OS),  3 (OS),  625
141 turzii 5 (RP) 5- (RP) 4+ (RP) 4 (RP)             5 (RP),  5- (RP),  4+ (RP),  4 (RP),  625
142 MarosKl 6+ (Flash) 6- (RP)                 6+ (Flash),  6- (RP),  600
143 Babrak 6+ (OS) 6- (OS)                 6+ (OS),  6- (OS),  600
144 bezo 6 (Flash) 6 (OS)                 6 (Flash),  6 (OS),  600
145 Tomish 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
146 Leelloo 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (TR) 4- (OS) 3+ (TR) 3 (OS) 3 (OS) 3 (TR)     4+ (OS),  4+ (OS),  4 (TR),  4- (OS),  3+ (TR),  3 (OS),  3 (OS),  3 (TR),  560
147 -erik- 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
148 martinl 6 (PP) 5- (OS)                 6 (PP),  5- (OS),  475
149 Miluch 7- (PP)                   7- (PP),  450
150 Noisu 7- (PP)                   7- (PP),  450
151 NahorachFUCI 7- (PP)                   7- (PP),  450
152 myschored 5+ (AF) 5- (OS) 3 (OS)               5+ (AF),  5- (OS),  3 (OS),  425
153 jeepo 5 (OS) 5- (OS)                 5 (OS),  5- (OS),  375
154 Majus 6+ (TR)                   6+ (TR),  350
155 Bucek 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
156 veva:) 6- (RP)                   6- (RP),  250
157 Zabiacik 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
158 Andrej 5- (OS) 3 (OS)                 5- (OS),  3 (OS),  200
159 aktaksa 4+ (OS)                   4+ (OS),  150