Sekaniny

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Mardrex 9+/10- (RP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 9+/10- (RP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  7850
2 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (PP),  7650
3 Jonatan 9+ (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (RP) 9+ (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (RP),  7175
4 Peder M 9+/10- (PP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 9+/10- (PP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  6850
5 kuboo 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6700
6 Bilmo 8+ (TR) 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 8- (TR) 8- (Flash) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 8+ (TR),  8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  8- (TR),  8- (Flash),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6425
7 krhlo 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5925
8 Belayer 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  5900
9 Frodo 8+ (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  5750
10 MS 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5300
11 janino 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5075
12 Bart_Simpson 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4925
13 Pao Tao 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  4850
14 poloncok97 8+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (PP) 7- (TR) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 8+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (PP),  7- (TR),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  4800
15 Milosh 8- (OS) 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4525
16 Certo 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  4500
17 Wander 8- (PP) 8- (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 8- (PP),  8- (RP),  7 (RP),  7-/7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  4475
18 petra 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  4375
19 blxa 7 (AF) 7 (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 7 (AF),  7 (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4175
20 Kitty 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7- (PP) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7- (PP),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4100
21 helljohn 8- (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 8- (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  4000
22 adamk 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3975
23 Ryzoto 8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3975
24 mada 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3750
25 ital 8- (TR) 8- (TR) 7- (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 5- (PP) 8- (TR),  8- (TR),  7- (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  5- (PP),  3525
26 kyslik 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5- (OS) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  3500
27 magua 7- (OS) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3425
28 matejs 8- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 8- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3400
29 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3200
30 Tomas 8 (PP) 8 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP)         8 (PP),  8 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  3150
31 Dollym 8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3150
32 jollyeljoker 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 7- (TR),  6+ (AF),  6+ (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  2975
33 Brano 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  2825
34 LUKIN 7- (RP) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (RP) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5- (RP)   7- (RP),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (RP),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5- (RP),  2725
35 fonzy 8- (RP) 8- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)         8- (RP),  8- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  2625
36 planci 8- (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 5+ (PP) 5 (OS) 5 (PP)       8- (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5+ (PP),  5 (OS),  5 (PP),  2575
37 suflik1 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2475
38 Rado666 8- (AF) 8- (OS) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           8- (AF),  8- (OS),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2425
39 MarosKl 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 5- (OS)       7-/7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  5- (OS),  2350
40 Filip74 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  2350
41 Sokninth 6+ (TR) 6 (AF) 6- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6+ (TR),  6 (AF),  6- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  2325
42 Draper 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2325
43 Lia 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (AF) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (OS) 5+ (AF) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (TR),  6+ (TR),  6 (AF),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (OS),  5+ (AF),  4 (OS),  4 (OS),  2250
44 Bietka 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (PP) 6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (PP),  2225
45 oliv 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  2175
46 -erik- 8- (Flash) 8- (PP) 7 (Flash) 6 (OS)             8- (Flash),  8- (PP),  7 (Flash),  6 (OS),  2100
47 JRS 7 (AF) 7- (OS) 7- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 3 (OS)       7 (AF),  7- (OS),  7- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  3 (OS),  2025
48 Max 8- (PP) 7- (RP) 7- (RP) 5+ (RP) 5 (RP)           8- (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  1975
49 korman 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1975
50 Poi 6+/7- (AF) 6+ (AF) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4+ (RP)     6+/7- (AF),  6+ (AF),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4+ (RP),  1975
51 Slumber 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP)               8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  1950
52 jeepo 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS)           7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1925
53 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  1925
54 zofo 6+ (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 6+ (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  1900
55 Lubo12 7 (RP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP)             7 (RP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  1850
56 Petrus 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  1800
57 Leelloo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1800
58 JuroM 6+ (TR) 6 (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (TR) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (TR),  6 (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  1800
59 &rej 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
60 KasarM 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1625
61 krap 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8+ (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1550
62 tirak 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1550
63 aceman 9- (PP) 8- (OS)                 9- (PP),  8- (OS),  1500
64 Misaen 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (Flash) 4- (Flash) 4- (OS) 4- (OS) 3+ (Flash) 5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (Flash),  4- (Flash),  4- (OS),  4- (OS),  3+ (Flash),  1310
65 marmot 8- (OS) 8- (OS)                 8- (OS),  8- (OS),  1300
66 rmnbhl 8- (OS) 8- (Flash)                 8- (OS),  8- (Flash),  1300
67 Kjubo 8- (PP) 8- (PP)                 8- (PP),  8- (PP),  1300
68 Smuel 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)             7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1300
69 VladoClimb_LV 6+ (TR) 6 (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4- (OS)         6+ (TR),  6 (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4- (OS),  1300
70 nuto 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (AF)           6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (AF),  1300
71 fred 7-/7 (AF) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR)             7-/7 (AF),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  1250
72 Brogy 7+ (AF) 6+ (OS) 5 (OS)               7+ (AF),  6+ (OS),  5 (OS),  1125
73 Lampus 8- (OS) 7- (OS)                 8- (OS),  7- (OS),  1100
74 nof 5+ (OS) 5+ (RP) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4- (RP) 4- (RP) 3+ (RP) 3+ (RP) 3 (RP) 5+ (OS),  5+ (RP),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4- (RP),  4- (RP),  3+ (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  1070
75 kurko 9+/10- (RP)                   9+/10- (RP),  1000
76 NinaK 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  1000
77 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS)           5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  900
78 johniiik 7+ (Flash) 6 (Flash)                 7+ (Flash),  6 (Flash),  875
79 tuharek 7+ (PP) 6 (OS)                 7+ (PP),  6 (OS),  875
80 MalaPitBull 6 (Flash) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash)             6 (Flash),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  875
81 mms 6+/7- (TR) 5+ (OS) 5+ (OS)               6+/7- (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  850
82 adi 7 (OS) 6 (OS)                 7 (OS),  6 (OS),  800
83 Margo 6 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (TR) 3 (OS)           6 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (TR),  3 (OS),  775
84 Bic0 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash)               6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  750
85 Macooo 6 (AF) 5 (OS) 5 (RK)               6 (AF),  5 (OS),  5 (RK),  700
86 Tomish 8- (OS)                   8- (OS),  650
87 Erulda 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
88 stuco 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  650
89 Gondil 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 3 (Solo) 3 (Solo)           5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3 (Solo),  3 (Solo),  550
90 AdamikovaH 4 (PP) 4 (OS) 4- (TR) 4- (TR) 4- (TR) 4- (OS) 4- (TR) 3+ (Flash) 3+ (OS) 3 (OS) 4 (PP),  4 (OS),  4- (TR),  4- (TR),  4- (TR),  4- (OS),  4- (TR),  3+ (Flash),  3+ (OS),  3 (OS),  545
91 rasko 7/7+ (RP)                   7/7+ (RP),  525
92 smok 6+ (AF) 5- (OS)                 6+ (AF),  5- (OS),  525
93 PONdeLOK 7 (OS)                   7 (OS),  500
94 Enigma 7- (TR)                   7- (TR),  450
95 matoo 5 (OS) 5- (OS)                 5 (OS),  5- (OS),  375
96 Miki42 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
97 plesky77 5- (RP) 5- (Flash)                 5- (RP),  5- (Flash),  350
98 Dzoni 6 (OS)                   6 (OS),  300
99 janau 5- (OS) 4- (OS) 3 (OS)               5- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  250
100 rozbuch 5- (OS)                   5- (OS),  175
101 kurapedro 4- (OS) 4- (OS) 3+ (OS)               4- (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  135
102 papo 3+ (TR) 3+ (TR) 3 (TR) 3 (TR)             3+ (TR),  3+ (TR),  3 (TR),  3 (TR),  120
103 Larra 4- (Flash)                   4- (Flash),  50