Sekaniny

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Mardrex 9+/10- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 9+/10- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7650
2 Jonatan 9+ (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (RP) 9+ (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (RP),  7175
3 karabaster 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7100
4 Peder M 9+/10- (PP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 9+/10- (PP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  6850
5 Bilmo 8+ (TR) 8+ (TR) 8- (RP) 8- (TR) 8- (TR) 8- (Flash) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 8+ (TR),  8+ (TR),  8- (RP),  8- (TR),  8- (TR),  8- (Flash),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  6425
6 kuboo 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6275
7 krhlo 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5925
8 koshpold 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  5900
9 MS 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5300
10 janino 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5075
11 Frodo 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4825
12 poloncok97 8+ (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (PP) 7- (TR) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 8+ (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (PP),  7- (TR),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  4800
13 Bart_Simpson 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4725
14 Milosh 8- (OS) 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4525
15 Certo 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  4500
16 petra 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  4375
17 blxa 7 (AF) 7 (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 7 (AF),  7 (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4175
18 adamk 8- (PP) 7-/7 (OS) 7- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7-/7 (OS),  7- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3975
19 helljohn 8- (RP) 7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 8- (RP),  7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  3800
20 mada 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3750
21 ital 8- (TR) 8- (TR) 7- (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 5- (PP) 8- (TR),  8- (TR),  7- (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  5- (PP),  3525
22 magua 7- (OS) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3425
23 matejs 8- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 8- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3400
24 martyn 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3200
25 Tomas 8 (PP) 8 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP)         8 (PP),  8 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  3150
26 Dollym 8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  3150
27 kyslik 8- (AF) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5- (OS)   8- (AF),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  3150
28 jollyeljoker 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS) 7- (TR),  6+ (AF),  6+ (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  2975
29 Wander 7- (TR) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5- (RP) 7- (TR),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5- (RP),  2925
30 Pao Tao 7 (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)         7 (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  2750
31 fonzy 8- (RP) 8- (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)         8- (RP),  8- (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  2625
32 planci 8- (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 5+ (PP) 5 (OS) 5 (PP)       8- (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5+ (PP),  5 (OS),  5 (PP),  2575
33 suflik1 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2475
34 Rado666 8- (AF) 8- (OS) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           8- (AF),  8- (OS),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2425
35 Filip74 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  2350
36 Draper 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2325
37 Bietka 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (PP) 6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (PP),  2225
38 oliv 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  2175
39 -erik- 8- (Flash) 8- (PP) 7 (Flash) 6 (OS)             8- (Flash),  8- (PP),  7 (Flash),  6 (OS),  2100
40 JRS 7 (AF) 7- (OS) 7- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 3 (OS)       7 (AF),  7- (OS),  7- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  3 (OS),  2025
41 korman 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)             7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1975
42 Max 8- (PP) 7- (RP) 7- (RP) 5+ (RP) 5 (RP)           8- (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  1975
43 Slumber 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP)               8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  1950
44 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  1925
45 jeepo 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS)           7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1925
46 zofo 6+ (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 6+ (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  1900
47 Lubo12 7 (RP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP)             7 (RP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  1850
48 &rej 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
49 Leelloo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1800
50 JuroM 6+ (TR) 6 (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (TR) 5+ (OS) 5- (OS)       6+ (TR),  6 (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  1800
51 Petrus 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS)               8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  1800
52 KasarM 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (OS) 4 (OS) 6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1625
53 Sokninth 6+ (TR) 6 (AF) 6- (TR) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS)     6+ (TR),  6 (AF),  6- (TR),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  1625
54 tirak 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1550
55 aceman 9- (PP) 8- (OS)                 9- (PP),  8- (OS),  1500
56 LUKIN 7- (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 5+ (OS) 5- (RP)           7- (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  5+ (OS),  5- (RP),  1500
57 Ryzoto 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)         6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1475
58 Misaen 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (Flash) 4- (Flash) 4- (OS) 4- (OS) 3+ (Flash) 5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (Flash),  4- (Flash),  4- (OS),  4- (OS),  3+ (Flash),  1310
59 VladoClimb_LV 6+ (TR) 6 (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4- (OS)         6+ (TR),  6 (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4- (OS),  1300
60 marmot 8- (OS) 8- (OS)                 8- (OS),  8- (OS),  1300
61 Smuel 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)             7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1300
62 nuto 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (AF)           6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (AF),  1300
63 fred 7-/7 (AF) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR)             7-/7 (AF),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  1250
64 Lampus 8- (OS) 7- (OS)                 8- (OS),  7- (OS),  1100
65 nof 5+ (OS) 5+ (RP) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4- (RP) 4- (RP) 3+ (RP) 3+ (RP) 3 (RP) 5+ (OS),  5+ (RP),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4- (RP),  4- (RP),  3+ (RP),  3+ (RP),  3 (RP),  1070
66 NinaK 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS)               7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  1000
67 kurko 9+/10- (RP)                   9+/10- (RP),  1000
68 LifeIsPorno 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4 (OS)           5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4 (OS),  900
69 MalaPitBull 6 (Flash) 5 (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash)             6 (Flash),  5 (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  875
70 johniiik 7+ (Flash) 6 (Flash)                 7+ (Flash),  6 (Flash),  875
71 tuharek 7+ (PP) 6 (OS)                 7+ (PP),  6 (OS),  875
72 adi 7 (OS) 6 (OS)                 7 (OS),  6 (OS),  800
73 Margo 6 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4 (TR) 3 (OS)           6 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4 (TR),  3 (OS),  775
74 Bic0 6 (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash)               6 (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  750
75 Macooo 6 (AF) 5 (OS) 5 (RK)               6 (AF),  5 (OS),  5 (RK),  700
76 stuco 6 (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               6 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  650
77 Tomish 8- (OS)                   8- (OS),  650
78 Erulda 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
79 Gondil 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 3 (Solo) 3 (Solo)           5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3 (Solo),  3 (Solo),  550
80 AdamikovaH 4 (PP) 4 (OS) 4- (TR) 4- (TR) 4- (TR) 4- (OS) 4- (TR) 3+ (Flash) 3+ (OS) 3 (OS) 4 (PP),  4 (OS),  4- (TR),  4- (TR),  4- (TR),  4- (OS),  4- (TR),  3+ (Flash),  3+ (OS),  3 (OS),  545
81 rasko 7/7+ (RP)                   7/7+ (RP),  525
82 smok 6+ (AF) 5- (OS)                 6+ (AF),  5- (OS),  525
83 Enigma 7- (TR)                   7- (TR),  450
84 matoo 5 (OS) 5- (OS)                 5 (OS),  5- (OS),  375
85 plesky77 5- (RP) 5- (Flash)                 5- (RP),  5- (Flash),  350
86 Dzoni 6 (OS)                   6 (OS),  300
87 janau 5- (OS) 4- (OS) 3 (OS)               5- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  250
88 rozbuch 5- (OS)                   5- (OS),  175
89 kurapedro 4- (OS) 4- (OS) 3+ (OS)               4- (OS),  4- (OS),  3+ (OS),  135
90 papo 3+ (TR) 3+ (TR) 3 (TR) 3 (TR)             3+ (TR),  3+ (TR),  3 (TR),  3 (TR),  120
91 Larra 4- (Flash)                   4- (Flash),  50