'zofo' - 'Matej'

Prelezy

6+
TR (4)
12.06.2019
5
6+
TR (4)
12.06.2019
5-
Flash (1)
12.06.2019
9
5-
Flash (1)
12.06.2019
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Železná cesta 5+ TR (2) Kalamárka 10.07.2019 225
2 Škára za Českou vežou 5 TR (1) Kalamárka 10.07.2019 200
3 Hipmanova hrana 5 OS (1) Kalamárka 10.07.2019 200
4 Balkon 5 OS (1) Blatnica 12.06.2019 200
5 TR . 6+ TR (4) Blatnica 12.06.2019 350
6 Marcova 5 TR (1) Blatnica 12.06.2019 200
7 Tajomná diera 6 Flash (1) Blatnica 12.06.2019 300
8 Stredná 5+ RP (1) Blatnica 12.06.2019 225
9 Ľavá 5- Flash (1) Blatnica 12.06.2019 175
10 Posledná serenáda 4 OS (1) Blatnica 12.06.2019 100
11 Jurinovka 5+ Flash (1) Vápenka 14.10.2018 225
12 Narovnanie obligátnej 5 OS Vápenka 14.10.2018 200
13 Detská 3 OS (1) Vápenka 14.10.2018 25
14 Lungo 5 TR (4) Kalamárka 20.06.2018 200
15 Croissant 6- TR (1) Kalamárka 20.06.2018 250
16 Okazionalizmy 6 TR (1) Kalamárka 20.06.2018 300
17 Metagalaxia 5+ TR (1) Kalamárka 20.06.2018 225
18 Koncovka 6- TR (1) Kalamárka 20.06.2018 250
19 Tabuľa 3+ RP (1) Kalamárka 20.06.2018 35
20 Špička ľadovca 4+ OS (1) Kalamárka 11.06.2018 150
21 Vagačova pochúťka 4 OS (1) Kalamárka 11.06.2018 100
22 Cervus elaphus 4+ RP (1) Kalamárka 11.06.2018 150
23 Dront 6- TR (3) Kalamárka 11.06.2018 250
24 1000MB 5 OS (1) Kalamárka 11.06.2018 200
25 Notre-dam 5+ TR (1) Kalamárka 10.06.2018 225
26 Tesár 5+ TR (1) Kalamárka 10.06.2018 225
27 Garde 4- TR (1) Kalamárka 10.06.2018 50
28 Rapid 4- OS (1) Kalamárka 10.06.2018 50
29 Venušin pahorok 4 TR (1) Kalamárka 23.05.2018 100
30 Vlnitá škára 4 TR (1) Kalamárka 23.05.2018 100
31 Veľkonočný pondelok 5+ TR (1) Kalamárka 23.05.2018 225
32 Hranou IV+ 4+ OS (1) Kalamárka 23.05.2018 150
33 Infúzia 6- TR (2) Kalamárka 23.05.2018 250
34 Hranou V+ 5+ TR (1) Kalamárka 23.05.2018 225
35 Platňa 4 TR (1) Kalamárka 23.05.2018 100
36 Pravá 4+ TR (1) Blatnica 20.05.2018 150
37 Pravá hrana 2.dĺžka 3 OS (1) Blatnica 20.05.2018 25
38 Pravá hrana 1.dĺžka 4 OS (1) Blatnica 20.05.2018 100
39 Spomienka 4 OS (1) Blatnica 20.05.2018 100
40 Nitovačka 5 OS (1) Blatnica 20.05.2018 200
41 Pavúkova 4+ OS (1) Blatnica 20.05.2018 150
42 Hašuľa 6 TR (1) Kalamárka 11.05.2018 300
43 Lukášova 4- Flash (1) Kalamárka 19.08.2017 50
44 Martinova 4- Flash (1) Kalamárka 19.08.2017 50
45 Jakubova 4+ Flash (1) Kalamárka 19.08.2017 150
46 Šimunova 3+ Flash (1) Kalamárka 19.08.2017 35
 
Spolu 46 v 1 stránkach.