'skalka' - 'monika'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Dunivé previsy 6 TR (1) Pajštún 20.10.2012 300
2 Sviečková 4+ OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.09.2012 150
3 Vhĺbenie 5 RP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.09.2012 200
4 Puklina 4+ RP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.09.2012 150
5 Hadová 4+ PP Skalka pri Trenčíne 08.09.2012 150
6 Kútom 4 PP Skalka pri Trenčíne 08.09.2012 100
7 Rukavičková 5- TR Skalka pri Trenčíne 08.09.2012 175
8 Schody 3 OS Platňa 28.07.2012 25
9 Vylomený zub 6- RK Porúbka 24.06.2012 250
10 Dámska päťka 4+ RP Porúbka 23.06.2012 150
11 Leto 69 4+ RP Porúbka 23.06.2012 150
 
Spolu 11 v 1 stránkach.