'tiri' - 'Tristan'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 0 0 0 0 0 1450 2750 3675 3900 6775 8075 8850 9300 9300 9700