'tiri' - 'Tristan'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 16 20 86 98 92 32 2
OS 1 8 16 55 59 38 5
Flash 14 20 15 1
RP 1 2 1 4 7 2
PP 6 3 13 12 37 26 2