'mada' - 'mada'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 2000 4025 4050 4875 5175 5175 6250 5900 5925 6400 6425