'mada' - 'mada'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 3168 4753 4625 5593 5945 6205 6546 6743 6560 6816 6645 6600