'mada' - 'mada'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 295 550 735 940 285 12
OS 267 491 635 734 139 1
Flash 25 50 75 112 28 1
RP 2 8 17 33 33 1
PP 1 1 8 61 85 9