'mada' - 'mada'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 284 527 706 839 261 11
OS 256 472 608 650 123 1
Flash 25 46 74 105 26 1
RP 2 8 16 31 33 1
PP 1 1 8 53 79 8