'mada' - 'mada'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 305 576 782 1009 311 18
OS 273 512 677 790 146 1
Flash 28 54 79 118 34 1
RP 3 9 17 34 35 2
PP 1 1 9 67 96 14