'Adolezcent' - 'Andrej Capko'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 3475 6975 7425 8500 6325 8750 8775 6500 9475 10050 9900