'Adolezcent' - 'Andrej Capko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 27 94 147 64 1
OS 1 15 36 40 3
Flash 1 8 37 71 16
RP 4 11 11 5
PP 10 25 40 1