'Adolezcent' - 'Andrej Capko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 27 93 143 56 1
OS 1 15 35 39 3
Flash 1 8 37 70 15
RP 4 11 10 3
PP 10 24 35 1