'Belayer' - 'Martin Kosír'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 4025 6088 6788 7473 8133 8781 8658 8846 9236 9076 9508 9500 8298 8298