'Belayer' - 'Martin Kosír'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 3350 5250 6325 7225 7800 8400 8300 8625 8700 8600 8675 8300 8200