'Belayer' - 'Martin Kosír'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 13 91 295 770 562 78
OS 1 8 49 167 419 172 4
Flash 5 25 91 275 175 7
RP 16 29 42 24 2
PP 1 8 34 191 65