'šošon' - 'Milan Botto'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 6840 6871 6300 6895 5219 6110 5963 4838 6770 7750 6816 5900 1110