'šošon' - 'Milan Botto'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 44 99 151 176 29 2
OS 7 33 48 97 106 6
Flash 3 6 10 18 3
RP 2 8 44 39 39 9 1
PP 1 5 13 11 1