':o)' - 'Stano Klimo'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dnes
Body 0 10258 10600 10775 11003 10906 11175 11400 10970 9988 0