':o)' - 'Stano Klimo'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 49 165 76 7
OS 26 13
Flash 23 30
RP 16 1
PP 106 75 7