'Peder M' - 'Peter Matejíček'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 1225 4875 6650 8150 8725 8650 8600 9700 9800