'Naro' - 'Jaroslav Beňo'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 Dnes
Body 0 2100 3800 3675 0