'Naro' - 'Jaroslav Beňo'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 8 50 45 23 3
OS 7 38 28 12
Flash 1 9 12 2
RP 3 2 3 1
PP 3 6 2