'Sam' - 'Samo Fakla Kamenický'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2019 2020 2021 2022 Dnes
Body 0 3418 6678 7563 7513