'Sam' - 'Samo Fakla Kamenický'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 62 140 168 94 19 1
OS 9 58 112 104 41 3
Flash 2 11 27 24 2
RP 2 17 32 26 8
PP 5 3 6 1