'Sam' - 'Samo Fakla Kamenický'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 64 145 181 106 26 1
OS 9 59 114 112 45 4
Flash 3 13 29 28 3
RP 2 18 35 30 9
PP 5 3 10 1