'aceman' - 'Vladko Velky'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 16 37 93 213 503 279 8
OS 1 15 34 77 120 167 7
Flash 1 3 14 77 122 11
RP 1 6 23 7
PP 1 10 191 254 8