'exman' - 'michal uherek'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 3 13 75 226 233 80 2
OS 1 2 7 29 122 102 1
Flash 1 6 42 92 57 4
RP 3 9 40 7
PP 1 3 34 68 2