'exman' - 'michal uherek'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 3 13 75 225 231 77 2
OS 1 2 7 29 122 102
Flash 1 6 42 91 57 4
RP 3 9 40 7
PP 1 3 32 66 2