'Maty_želovčan' - 'Maty'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 28 69 37 4
OS 20 46 23
Flash 2 4
RP 6 17 14 4
PP 2