'Maty_želovčan' - 'Maty'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dnes
Body 0 1810 0 0 0 0 0 5045 5045