'Kitty' - 'Peter Kita'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 1 15 50 42 2
OS 1 1 5 17 3
Flash 8 13 2
RP 1 9 5
PP 1 11 32 2