Dreveník

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 petom 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7925
2 stygian 9+/10- (PP) 9+/10- (Flash) 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8-/8 (RP) 8-/8 (RP) 8- (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (Flash),  9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8-/8 (RP),  8-/8 (RP),  8- (PP),  7900
3 RoboK 9 (PP) 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (PP) 9 (PP),  9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (PP),  7350
4 ivo 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8-/8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8-/8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  6500
5 Kubs 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  6375
6 Johan 9/9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7 (OS) 6+ (OS)   9/9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6125
7 kuboo 8 (OS) 8 (Flash) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 8 (OS),  8 (Flash),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7/7+ (Flash),  6050
8 ryso 8+ (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  6000
9 Matusmatus 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (RP) 8-/8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8+ (OS),  8+ (OS),  8 (RP),  8-/8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  5975
10 VABEC 9/9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 7+/8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 9/9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  7+/8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  5775
11 Belayer 8- (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (RP) 8- (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (RP),  5375
12 vilko 10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 8+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS)       10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  8+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  5175
13 LukasPP 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 8+ (Flash) 8+ (Flash)         9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  5050
14 Jacob 8+ (RP) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7-/7 (RP) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 8+ (RP),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7-/7 (RP),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  4950
15 Zavaky 9/9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+ (PP) 7+/8- (OS) 7/7+ (OS)         9/9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+ (PP),  7+/8- (OS),  7/7+ (OS),  4575
16 Peterarwin 7+ (AF) 7 (AF) 7 (TR) 7- (RP) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+/7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 7+ (AF),  7 (AF),  7 (TR),  7- (RP),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+/7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  4475
17 Ľubo 8+ (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 8+ (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  4350
18 MajoHustaty 8+ (PP) 8- (RP) 7 (AF) 7- (RP) 7- (TR) 6 (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 8+ (PP),  8- (RP),  7 (AF),  7- (RP),  7- (TR),  6 (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4300
19 rafael 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4275
20 Azog 7 (PP) 7 (Flash) 7 (TR) 7 (TR) 7- (Flash) 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6+ (TR) 6 (TR) 7 (PP),  7 (Flash),  7 (TR),  7 (TR),  7- (Flash),  7- (RP),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6+ (TR),  6 (TR),  4250
21 Hami 7+/8- (TR) 7 (AF) 7 (AF) 7 (AF) 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (PP) 6 (AF) 6 (AF) 7+/8- (TR),  7 (AF),  7 (AF),  7 (AF),  7- (TR),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (PP),  6 (AF),  6 (AF),  4150
22 Lampus 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)     7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4075
23 karolk 7 (TR) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 7 (TR),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4050
24 kuko1 10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP)             10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  3875
25 adamk 7+/8- (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (AF) 6 (OS) 6 (OS) 7+/8- (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (AF),  6 (OS),  6 (OS),  3875
26 flying 7 (RK) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (RP) 6+ (Solo) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 7 (RK),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (RP),  6+ (Solo),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  3850
27 krhlo 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS)   7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3825
28 KnedloVepro 9- (PP) 8 (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7- (OS)         9- (PP),  8 (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7- (OS),  3800
29 PePe_Lopez 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  3800
30 zivel 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
31 šošon 7 (OS) 7- (OS) 6+ (RK) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (AF) 6 (OS) 7 (OS),  7- (OS),  6+ (RK),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (AF),  6 (OS),  3450
32 Cyril 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 8+ (Flash)             9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  8+ (Flash),  3425
33 Fifo 7 (RP) 7- (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6 (OS),  3350
34 mnt2 7- (RP) 7- (OS) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (OS) 5+ (PP) 5+ (RP) VI (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (OS),  5+ (PP),  5+ (RP),  VI (OS),  3325
35 DuNo 7 (AF) 7 (AF) 7- (RP) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (AF) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (AF),  7 (AF),  7- (RP),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (AF),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  3300
36 simkor 8 (Flash) 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (Flash)       8 (Flash),  8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (Flash),  3200
37 katana 7 (OS) 6 (AF) 6 (AF) 6 (PP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  6 (AF),  6 (AF),  6 (PP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3200
38 magua 7 (AF) 7- (RP) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (AF),  7- (RP),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3175
39 Durman 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)             9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  3150
40 yoghurt 9-/9 (RP) 9- (Flash) 8+ (OS) 8-/8 (Flash)             9-/9 (RP),  9- (Flash),  8+ (OS),  8-/8 (Flash),  3150
41 kyslik 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)         8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  3150
42 rmnbhl 8 (Flash) 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 7+ (OS) 7 (Flash)           8 (Flash),  8- (Flash),  7+/8- (Flash),  7+ (OS),  7 (Flash),  3025
43 mada 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  3025
44 DAVE 10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (Flash)               10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (Flash),  2975
45 MsMarulik 7- (Flash) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (Flash) 5+ (OS) 5 (TR) 5 (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (Flash),  5+ (OS),  5 (TR),  5 (OS),  5 (OS),  2925
46 dalko 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (AF) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5+ (RP) 7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (AF),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5+ (RP),  2750
47 PipAlePetra 8- (PP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS)     8- (PP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2700
48 Matt 7 (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7 (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2675
49 Edgar 8+ (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (RP)             8+ (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (RP),  2625
50 vrana 6 (OS) 6 (OS) 6 (AF) 6 (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (OS),  6 (AF),  6 (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2550
51 TPi 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2525
52 Matilda 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (AF) 5+ (AF) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (AF),  5+ (AF),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2525
53 risko 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9-/9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2475
54 matoo 6 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  2475
55 tatras 7 (RP) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash) 5 (OS) 5 (OS)     7 (RP),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  2400
56 KACIatko 8 (PP) 8-/8 (PP) 7 (RP) 7 (PP)             8 (PP),  8-/8 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  2375
57 mariankocis 6+ (PP) 6+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (OS) 6+ (PP),  6+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (OS),  2375
58 danielHor 7+/8- (AF) 7- (RP) 7- (RP) 5+ (PP) 5+ (TR) 5 (PP) 5- (TR)       7+/8- (AF),  7- (RP),  7- (RP),  5+ (PP),  5+ (TR),  5 (PP),  5- (TR),  2325
59 poloncok97 7+/8- (Flash) 7 (Flash) 7-/7 (Flash) 6+ (PP) 6+ (Flash)           7+/8- (Flash),  7 (Flash),  7-/7 (Flash),  6+ (PP),  6+ (Flash),  2275
60 Mako 6 (TR) 6 (Flash) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (PP) 6 (TR),  6 (Flash),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (PP),  2275
61 Reso 8 (PP) 7+/8- (Flash) 7+/8- (Flash) 6+ (PP)             8 (PP),  7+/8- (Flash),  7+/8- (Flash),  6+ (PP),  2250
62 scub 7- (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP)     7- (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  2250
63 Bietka 6 (PP) 6 (PP) 5 (Flash) 5 (Flash) 5 (PP) 5 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 5- (Flash) 6 (PP),  6 (PP),  5 (Flash),  5 (Flash),  5 (PP),  5 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  5- (Flash),  2175
64 Saeculum 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5 (TR) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (TR) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5 (TR),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (TR),  2125
65 KasarM 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) VI (Flash) 5 (RP) 5 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  VI (Flash),  5 (RP),  5 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2100
66 Julo 8 (Flash) 7+/8- (Flash) 7 (Flash) 5+ (Flash)             8 (Flash),  7+/8- (Flash),  7 (Flash),  5+ (Flash),  2025
67 Tomcsi 7- (TR) 6+ (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP)     7- (TR),  6+ (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  2000
68 helljohn 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)     6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1900
69 climberko 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 5+ (RP)           7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  5+ (RP),  1875
70 nof 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (AF) 5- (AF) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (AF),  5- (AF),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  1775
71 Frodo 7+/8- (OS) 7 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash)             7+/8- (OS),  7 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  1700
72 Pali-co-nema-Svaly 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP)       6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  1700
73 Martino14 7- (RP) 6 (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (RP)         7- (RP),  6 (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  1625
74 Spider 6+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 3+ (PP)     6+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  3+ (PP),  1610
75 Kollarčík 6+ (RP) 6 (OS) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (Flash) 4 (OS)       6+ (RP),  6 (OS),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (Flash),  4 (OS),  1600
76 Poleno 7 (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)           7 (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1500
77 unko 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS) 5 (OS)             7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  5 (OS),  1450
78 Weronka 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 4 (OS)         6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  4 (OS),  1425
79 Booomerang 6+ (OS) 6 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (RP) 4+ (OS)         6+ (OS),  6 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (RP),  4+ (OS),  1375
80 JPi 5+ (RP) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 4+ (TR)       5+ (RP),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  1350
81 palopalica 8 (RP) 7+/8- (OS)                 8 (RP),  7+/8- (OS),  1300
82 PatrikP 8 (PP) 6 (OS) 6 (OS)               8 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  1300
83 trubica 6 (OS) 6 (TR) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (TR) 3+ (OS)         6 (OS),  6 (TR),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (TR),  3+ (OS),  1285
84 piskotpp 7 (PP) 7- (PP) 5 (RP)               7 (PP),  7- (PP),  5 (RP),  1150
85 Bea 6 (PP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)         6 (PP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  1150
86 wargi 7+/8- (OS) 7 (PP)                 7+/8- (OS),  7 (PP),  1100
87 AndrejP 7+/8- (PP) 7 (OS)                 7+/8- (PP),  7 (OS),  1100
88 elwys 7+/8- (RP) 7 (PP)                 7+/8- (RP),  7 (PP),  1100
89 dewpZA 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1050
90 Peťo B. 6 (PP) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (AF)             6 (PP),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (AF),  1025
91 Xel'Naga 7 (PP) 7 (PP)                 7 (PP),  7 (PP),  1000
92 Gabriel 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
93 horvo 9-/9 (PP)                   9-/9 (PP),  875
94 Carlo3cc 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4- (OS)           5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4- (OS),  850
95 flofy 7- (PP) 6+ (PP)                 7- (PP),  6+ (PP),  800
96 Kec 6 (Flash) 6 (PP) 5 (OS)               6 (Flash),  6 (PP),  5 (OS),  800
97 PooH 6 (OS) 6 (PP) 5 (OS)               6 (OS),  6 (PP),  5 (OS),  800
98 sykoraa 8+ (PP)                   8+ (PP),  750
99 Cukricek 7- (Flash) 6 (Flash)                 7- (Flash),  6 (Flash),  750
100 vysnicka 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR)             5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  750
101 misekk 8- (PP)                   8- (PP),  650
102 foxi 5+ (Flash) 5 (Flash) 5 (Flash)               5+ (Flash),  5 (Flash),  5 (Flash),  625
103 MiroB 7+/8- (PP)                   7+/8- (PP),  600
104 mma 7- (OS) 4+ (OS)                 7- (OS),  4+ (OS),  600
105 mandzi 6 (OS) 6 (Flash)                 6 (OS),  6 (Flash),  600
106 vava 6 (PP) 6 (OS)                 6 (PP),  6 (OS),  600
107 p51 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS)               5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  550
108 majka 6 (TR) 5+ (TR)                 6 (TR),  5+ (TR),  525
109 T2janko 7 (RP)                   7 (RP),  500
110 Filip74 6 (Flash) 5 (OS)                 6 (Flash),  5 (OS),  500
111 suflik1 6 (OS) 5 (Flash)                 6 (OS),  5 (Flash),  500
112 Sutvajka 7- (Flash)                   7- (Flash),  450
113 kukulienka 5+ (PP) 5 (OS)                 5+ (PP),  5 (OS),  425
114 Rajko 5 (PP) 5 (PP)                 5 (PP),  5 (PP),  400
115 Jurek 5 (PP) 5 (PP)                 5 (PP),  5 (PP),  400
116 tommy187 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
117 climberka 6 (TR)                   6 (TR),  300
118 playde 6 (OS)                   6 (OS),  300
119 Valiena 6 (TR)                   6 (TR),  300
120 Brano 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
121 sorko 5 (TR)                   5 (TR),  200
122 Maxik 5 (AF)                   5 (AF),  200