Chironico

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 stygian 8B (Solo) 8B (Solo) 8A+/8B (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8B (Solo),  8B (Solo),  8A+/8B (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10525
2 tomaso 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A/8A+ (Solo) 8a (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A/8A+ (Solo),  8a (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  10225
3 humpi 8A+ (Solo) 8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 8A+ (Solo),  8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  9900
4 vilko 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Flash) 7C (Flash) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A (Flash) 8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Flash),  7C (Flash),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A (Flash),  9025
5 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  9000
6 Oli 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Flash) 7A (OS) 7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Flash),  7A (OS),  7950
7 elwys 7C+ (Solo) 7C (Solo) 7b (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 6c+/7a (Solo) 6C+ (Solo) 6c+ (Solo) 7C+ (Solo),  7C (Solo),  7b (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  6c+/7a (Solo),  6C+ (Solo),  6c+ (Solo),  7625
8 Adolezcent 8A (Solo) 7C (Solo) 7B (Flash) 7A+ (Flash) 7A (Solo) 7A (Flash) 7A (Solo) 6C+ (Flash) 6C+ (Solo)   8A (Solo),  7C (Solo),  7B (Flash),  7A+ (Flash),  7A (Solo),  7A (Flash),  7A (Solo),  6C+ (Flash),  6C+ (Solo),  6850
9 kmeto 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 6c+/7a (Solo) 6C (Solo)     7C (Solo),  7C (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  6c+/7a (Solo),  6C (Solo),  6400
10 Cyril 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo)     7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  5900
11 rici 7C (Solo) 7C (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (OS)         7C (Solo),  7C (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (OS),  5200
12 joko 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo)       7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  5150
13 Brano 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 7A (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  5050
14 Robo_L 8A/8A+ (Solo) 8A (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo)           8A/8A+ (Solo),  8A (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  4525