Omiš

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 mator 7c (PP) 7c (OS) 7b+/7c (PP) 7b+/7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b (RP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6c+ (Flash) 7c (PP),  7c (OS),  7b+/7c (PP),  7b+/7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b (RP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6c+ (Flash),  8150
2 kmeto 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7750
3 Reso 7b+/7c (PP) 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 6c+ (Flash) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 7b+/7c (PP),  7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  6c+ (Flash),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  7350
4 palopalica 7b+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (PP) 7b+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (PP),  7200
5 Lukash 7c (PP) 7b+ (PP) 7a+ (RP) 7a+ (RP) 7a (RP) 7a (RP) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6b+ (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7a+ (RP),  7a+ (RP),  7a (RP),  7a (RP),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6b+ (OS),  7150
6 stygian 7b (OS) 7a+ (RP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6c+ (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6b (OS) 7b (OS),  7a+ (RP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6c+ (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6b (OS),  6650
7 aceman 7c (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6a (OS)   7c (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6a (OS),  6300
8 simkor 7b+ (PP) 7a (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7b+ (PP),  7a (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6100
9 pavel4000 7b+ (RP) 7b+ (RP) 7b (RP) 7a (OS) 7a (RP) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6b (OS)     7b+ (RP),  7b+ (RP),  7b (RP),  7a (OS),  7a (RP),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6b (OS),  5700
10 krhlo 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5600
11 tatras 7a (RP) 6c+ (PP) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6a+ (OS) 7a (RP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  6a+ (OS),  5100
12 tomato 6c+ (OS) 6c (RP) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6c+ (OS),  6c (RP),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  4750
13 šošon 6c (AF) 6b+ (AF) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6c (AF),  6b+ (AF),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  4650
14 mada 7a (Flash) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (PP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7a (Flash),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (PP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  4600
15 blxa 6c+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6a+ (RP) 6a (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (PP) 6a (OS) 5c (OS) 6c+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  6a+ (RP),  6a (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (PP),  6a (OS),  5c (OS),  4300
16 tinbuktu 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (PP) 6c+ (TR),  6c+ (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (PP),  3750
17 matho7 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 6a (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5c (PP) 6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  6a (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5c (PP),  3700
18 Matilda 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c (TR) 5c (TR) 5c (TR) 6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c (TR),  5c (TR),  5c (TR),  3700
19 Patres 6a+ (TR) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 6a (RP) 5c (RP) 5c (RP) 5c (Flash) 5c (OS) 6a+ (TR),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  6a (RP),  5c (RP),  5c (RP),  5c (Flash),  5c (OS),  3650
20 Daška 6b (RP) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (RP) 6a (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5a (OS) 6b (RP),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (RP),  6a (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5a (OS),  3475
21 zmetok 6b (AF) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 6b (AF),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  3450
22 germ 7a+ (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS)           7a+ (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  3400
23 playde 7a+ (RP) 6c (A0) 6b+ (RP) 6b (OS) 6a+ (RP) 5c (OS) 5b (OS)       7a+ (RP),  6c (A0),  6b+ (RP),  6b (OS),  6a+ (RP),  5c (OS),  5b (OS),  3400
24 Šofik 6b (TR) 6a (TR) 6a (TR) 5c (TR) 5c (TR) 5c (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (Flash) 6b (TR),  6a (TR),  6a (TR),  5c (TR),  5c (TR),  5c (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (Flash),  3350
25 DuroM 7b+ (RP) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a (OS)             7b+ (RP),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a (OS),  3100
26 veva:) 6b (Flash) 6a (Flash) 6a (Flash) 6a (PP) 5c (RP) 5c (Flash) 5b (OS) 5b (Flash) 5a (OS)   6b (Flash),  6a (Flash),  6a (Flash),  6a (PP),  5c (RP),  5c (Flash),  5b (OS),  5b (Flash),  5a (OS),  3025
27 scub 6b (TR) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5b (TR) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 6b (TR),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5b (TR),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  3000
28 jeepo 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  2850
29 gurags 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS)   6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  2625
30 Aron 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6c (PP) 6a (OS) 5c (OS)           6c+ (PP),  6c+ (PP),  6c (PP),  6a (OS),  5c (OS),  2600
31 Bemani 6a (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (PP) 5a (OS) 6a (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (PP),  5a (OS),  2600
32 janau 5c (Flash) 5c (OS) 5c (PP) 5c (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5c (Flash),  5c (OS),  5c (PP),  5c (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  2575
33 Kyzi 6a+ (TR) 6a (Flash) 5b (Flash) 5b (Flash) 5b (OS) 5b (Flash) 5a (Flash) 5a (OS) 5a (OS)   6a+ (TR),  6a (Flash),  5b (Flash),  5b (Flash),  5b (OS),  5b (Flash),  5a (Flash),  5a (OS),  5a (OS),  2525
34 Naro 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4b (OS) 5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  2275
35 Petrus 7c (PP) 6c+ (OS) 6c (OS)               7c (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  2150
36 marmot 6c+ (RP) 6c (OS) 6b (OS) 6a (OS)             6c+ (RP),  6c (OS),  6b (OS),  6a (OS),  2150
37 MiroV 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (TR)     5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (TR),  2150
38 viva 6b+ (PP) 6b (Flash) 6a (RP) 5c (Flash) 5c (OS)           6b+ (PP),  6b (Flash),  6a (RP),  5c (Flash),  5c (OS),  2050
39 Puški 6a (TR) 5c (OS) 5c (OS) 5c (Flash) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS)       6a (TR),  5c (OS),  5c (OS),  5c (Flash),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  2000
40 Milosh 6a+ (RP) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS)           6a+ (RP),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  1950
41 mates8 7a (PP) 6c+ (PP) 6b (OS)               7a (PP),  6c+ (PP),  6b (OS),  1850
42 Ja-Kub 6b (PP) 6a (PP) 5c (OS) 5c (OS) 5a (OS)           6b (PP),  6a (PP),  5c (OS),  5c (OS),  5a (OS),  1725
43 MartinaK 5b (TR) 5a (TR) 5a (TR) 5a (TR) 5a (TR) 4b (RP) 4a (RP)       5b (TR),  5a (TR),  5a (TR),  5a (TR),  5a (TR),  4b (RP),  4a (RP),  1300
44 karolk 5c (Flash) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4b (OS) 4a (OS)         5c (Flash),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  4a (OS),  1150
45 turbo 7c (PP)                   7c (PP),  900
46 vava 7b+ (Flash)                   7b+ (Flash),  850
47 petom 7b+ (Flash)                   7b+ (Flash),  850
48 Bietka 5c (Flash) 5a (Flash) 5a (Flash) 4a (OS)             5c (Flash),  5a (Flash),  5a (Flash),  4a (OS),  800
49 juraaj 6a (OS) 5a (OS) 4b (OS) 4a (OS)             6a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  4a (OS),  775
50 matia 5c (OS) 5b (OS) 5a (OS)               5c (OS),  5b (OS),  5a (OS),  775
51 rbo 5a (OS) 4b (Flash) 4a (OS)               5a (OS),  4b (Flash),  4a (OS),  375