'kubik' - 'Jakub'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 8/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 Dnes
Body 0 200 200 200 200 200 200 975 1475 0