'patrikg' - 'Patrik Gajdosík'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dnes
Body 0 3850 0 6200 10000 3975 7550 10850 10625 10625 0