'Kozmo' - 'Michal Kozmal'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 Dnes
Body 0 2000 0 0