'adamk' - 'adam'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 5000 6900 6700 6800