'Kec' - 'Katarina K.'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dnes
Body 0 6953 7267 7247 5564 1785 7187 3062 6970