'tomato' - 'Tomas Hubočan'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 Dnes
Body 0 2825 5400 6150 0 0