'Pao Tao' - 'Palo Krasnansky'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 6700 7400 6875 7425