'poloncok97' - 'Kristian'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 3900 4250 6300 7850 8625 8850