'Frodo' - 'Mišo Dzurech'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dnes
Body 0 5455 7500 7930 8155 7951 8310 8655 8728 9113 9476 9210 9478