'Xel'Naga' - 'Peter Multáň'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 350 0 4500 3000 5975 2425 700 7925 6175 6750