'tuharek' - 'Jakub Tuhársky'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 350 0 1400 5000 5375 6925 6675 7900 7550 8100 8450 8200