'strasiak' - 'Peter Gašiak'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 4900 8050 8450 8300 9000 8950 9300 9900 9450