'martin1976' - 'martin'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dnes
Body 0 3250 2725 1000 1675 0 1125 0