'janau' - 'Jana Uramová'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 8 94 128 136 23
OS 8 84 103 57
Flash 2 4 18
RP 5 10 6
PP 3 11 55 23