'janau' - 'Jana Uramová'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 10 95 129 138 23
OS 10 85 103 57
Flash 2 4 18
RP 5 10 6
PP 3 12 57 23