'Matt' - 'Martin Hirko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 11 6 16 27 12
OS 11 6 13 14 3
Flash
RP 3 8 7
PP 5 2