'Matt' - 'Martin Hirko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 5 5
OS 1 2 2
Flash
RP 2 3
PP 1