'Ostriak' - 'Peter Zingor'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 3 12 19 57 17 2
OS 1 2 8 9 7
Flash 1 2 5
RP 1 1
PP 1 2 7 45 17 2