'Edgar' - 'EH58'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 7 127 363 177 11
OS 7 63 23
Flash 3 24 1
RP 37 38 6
PP 24 278 170 11