'Fidas' - 'Filip Láštic'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 5 8 8
OS 5 4 1
Flash 2 5
RP 1 1
PP 1 1